Lên men m gam glucozo với hiệu suất 90%

     

Lên men 40 kilogam nước xay quả nho với công suất 90%, thu được 36,8 lít rượu chát 10o. Biết cân nặng riêng của ancol etylic là 0,8 g/mL.

Giả thiết trong nước xay quả nho chỉ chứa một các loại cacbohiđrat tốt nhất là glucozơ với độ đậm đặc a%. Quý hiếm của a là
Bạn đang xem: Lên men m gam glucozo với hiệu suất 90%

Lên men rượu m gam glucozơ với năng suất 80%, thu được dung dịch X và khí Y. Sục khí Y vào 200 ml hỗn hợp 1M, mang đến phản ứng trọn vẹn thu được dung dịch Z cùng 19,7 gam kết tủa. Đun rét Z lại thấy thu được kết tủa. Giá trị của m là


Tiến hành lên men một m gam glucozơ thu được ancol etylic với hiệu suất 80%. Đun cục bộ lượng ancol etylic hình thành với H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,08 gam tất cả hổn hợp X tất cả hai chất hữu cơ gồm tỉ khối hơi đối với H2là 25,5. Giá trị của m là


Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2sinh ra dung nạp hết vào hỗn hợp nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Trọng lượng dung dịch sau phản nghịch ứng sút 3,4 gam so với cân nặng dung dịch nước vôi vào ban đầu. Quý giá của m là


Cho 9,0 kg glucozơ chứa 15% tạp chất, lên men thành ancol etylic. Trong quy trình chế biến, rượu bị hao hụt 10%. Trọng lượng rượu etylic thu được là


Cho sơ đồ: tinh bột→+H2O/H+glucozơ→menancol etylic.

Lên men 162 gam tinh bột cùng với hiệu suất các giai đoạn theo lần lượt là 80% và 90%.

Thể tích dung dịch ancol etylic 40o chiếm được là (Biết khối lượng riêng củaC2H5OH nguyên hóa học là 0,8 g/ml)


Cho 2,88 kg glucozơ nguyên hóa học lên men thành ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men là 80%. Thể tích ancol etylic40o chiếm được là (biết cân nặng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml)
Xem thêm: Vậy Sắp Xếp Độ Mạnh Yếu Của Axit Của Các Loại Axit Cơ Bản, Hỏi Đáp 24/7

Cần bao nhiêu kg glucozơ để điều chế được 5 lít ancol32o với năng suất 80% (khối lượng riêng củaC2H5OH = 0,8 g/ml) ?


Lên men glucozơ thu được ancol etylic cùng khí CO2. Kêt nạp hết khíCO2 vào 500 ml dung dịchNaOH 1M nhận được dung dịch bao gồm chứa 16,8 gam NaHCO3. Thể tích ancol nguyên chất thu được là (d = 0,8 gam/ml)


Cho lên men 45 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, công suất phản ứng 80%, thu được V lít CO2 (đktc). Quý hiếm của V là


Người ta cho 2975 gam glucozơ nguyên chất lên men thành rượu etylic (d = 0,8 g/ml). Công suất của quy trình lên men là 80%. Thể tích rượu40o nhận được là


Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, nhận được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Thoái hóa 0,1a gam ancol etylic bằng cách thức lên men giấm, thu được các thành phần hỗn hợp X. Để th-nc hỗn phù hợp X đề nghị 720 ml dung dịchNaOH 0,2M. Hiệu suất quy trình lên men giấm là
Xem thêm: Cho Hình Thang Vuông Abcd Có A=D=90 °, C = 45°, Cho Hình Thang Vuông Abcd Có A=D=90 Ab=1/2Cd

Cho 10 kilogam glucozơ (chứa 10% tạp chất) lên men thành rượu etylic. Biết rượu etylic nguyên chất có trọng lượng riêng là 0,8 g/ml và trong quá trình chế đổi mới rượu etylic bị hao hụt mất 5%. Thể tích rượu etylic46o chiếm được là


Đem glucozơ lên men pha chế rượu etylic (khối lượng riêng rẽ của rượu etylic nguyên hóa học là 0,8 g/ml), hiệu suất phản ứng lên men rượu etylic là 75%. Để chiếm được 80 lít rượu vang12o thì trọng lượng glucozơ đề nghị dùng là: