Làm Việc Độc Lập Tiếng Anh

     

Nhiều đơn vị tuyển dụng bây chừ yêu mong ứng viên buộc phải nộp CV bằng Tiếng Anh. Với việc thực hiện những tự vựng làm thế nào để cho đúng, hợp lí luôn là điều ứng viên quan tiền tâmkhi trình bày CV.dongan-group.com.vn sẽ hệ thống lại hầu như từ vựng thường mở ra trong CV, chúng ta tham khảo nhé!

Apply position - địa chỉ ứng tuyển

Apply for -ứng tuyển chọn vào vị trí

- Personal Information - thông tin cá nhân

Full Name - Họ với tên

Gender - Giới tính

Date of birth - Ngày sinh

Place of birth - khu vực sinh

Nationality - Quốc tịch

Religious - Tôn giáo

Identity card No - Số CMND

Issued at - cung cấp tại

Permanent address - Địa chỉ tạm thời trú

Current Address - Địa chỉ hiện tại tại

Phone number - Số điện thoại

E-mail address - Địa chỉ email

Desired salary - nút lương mong mỏi muốn

*

- Educational background - quy trình học tập

studied at/ attend - học tại trường

majored in - học siêng ngành

Skills - kĩ năng

Computer skills/ IT skills - tài năng tin học

Good at… - xuất sắc về

typing skills - năng lực đánh máy

Foreign language skills - khả năng ngoại ngữ

Communication Skills - tài năng giao tiếp

Team-working - tài năng làm bài toán nhóm

work independently - thao tác làm việc độc lập

work under high pressure - làm việc dưới áp lực cao

verbal communication skills - khả năng giao tiếp

problem-solving skill - kĩ năng giải quyết và xử lý vấn đề

- Courses -các khóa học

Attendance period - thời hạn tham gia

Institution - trung trọng tâm theo học

Pre-intermediate - sơ cấp

Intermidiate - trung cấp

Advanced - cao cấp

Qualifications - bởi cấp

Certificate - triệu chứng chỉ

GPA (Grade point average) - Điểm trung bình

Graduated - tốt nghiệp

Internship -Thực tập sinh

- Experience - tởm nghiệm

Undertake - Tiếp nhận, đảm nhiệm

Work for -Làm bài toán cho ai, công ty nào

Proffessional -Chuyên nghiệp

Believe in -Tin vào, tự tín vào

extensive experience in… - kinh nghiệm dồi dào sống mảng…

professional in…- chuyên viên trong lĩnh vực….

Work History - lịch sử vẻ vang làm việc

- Carrier Objectives - mục tiêu công việc

make a significant contributions lớn the development of the company - mang lại những góp phần đáng nói trong sự cách tân và phát triển của công ty