Kiểm tra chương 3 hình học 9 có ma trận

     

tiết 57 : soát sổ 1 huyết chương III A. Mục tiêu: - kiểm soát được các kiến thức của chương - Vận dụng những kiến thức định nghĩa, định lý tứ giác nội tiếp, vận dụng giám sát ch/m hình. - Luyện tài năng làm những bài tập về triệu chứng minh. - phát hiện năng lực tư duy của học tập sinh. - giáo dục và đào tạo tính cẩn thận, chủ yếu xác, trường đoản cú giác làm bài. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA cấp độ Chủ đề nhận thấy Thông hiểu áp dụng Cộng cấp độ thấp lever cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL các loại góc của mặt đường tròn, tương tác giữa cung, d


Thể các loại Giáo án bài xích giảng Hình học tập 9

Số trang 1

các loại tệp docx

kích cỡ 0.21 M

thương hiệu tệp kiem tra chuong 3 hinh 9 docx


Tiết 57 : chất vấn 1 máu chương III

A. Mục tiêu:

- kiểm tra được các kiến thức của chương

- Vận dụng các kiến thức định nghĩa, định lý tứ giác nội tiếp, vận dụng đo lường ch/m hình.

Bạn đang xem: Kiểm tra chương 3 hình học 9 có ma trận

- Luyện năng lực làm những bài tập về bệnh minh.

- phát hiện kĩ năng tư duy của học sinh.

- giáo dục tính cẩn thận, chính xác, từ giác có tác dụng bài.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

 

Các một số loại góc của mặt đường tròn, liên hệ giữa cung, dây và

Nhận biết được góc với đường tròn

 

 

 

 

Vận dụng được quan hệ giữa góc với đường tròn

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

 

 

 

 

 

 

1

10%

2

1.5đ

15%

Tứ giác nội tiếp. Đường tròn nước ngoài tiêp. Đường tròn nội tiếp đa giác đều.

Nhận hiểu rằng góc của tứ giác nội tiếp.

Hiểu được cách áp dụng định lí về tứ giác nội tiếp

cách vận dụng dấu hiệu nhận thấy tứ giác nội tiếp

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5đ

5%

 

 

1

20%

 

1

20%

 

 

3

4.5đ

45%

Độ dài mặt đường tròn, cung tròn . Diện tích hình tròn trụ , hình quạt tròn .

Xem thêm: Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhận biết được các công thức tính

 

Tính được độ dài mặt đường tròn.

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4

20%

 

 

 

 

1

20%

 

 

5

40%

Tổng só câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

6

30%

 

 

1

20%

 

2

40%

 

1

1.0

10%

10

10

100%

 

ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM :  ( 3 điểm ) Hãy khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng :

1. Góc nội tiếp chắn cung 1200 bao gồm số đo là :

A. 1200  B. 900   C. 300   D. 600

2. Độ dài con đường tròn trung ương O ; nửa đường kính R được tính bởi công thức.

A. R2   B. 2 R  C.

*
   D. 2 2R

3. Độ dài cung tròn

*
, trung khu O, nửa đường kính R :

A.

*
  B.
*
  C.
*
  D.
*

4. Diện tích hình tròn tâm O, bán kính R là :

A. R2   B. 2R   C.

*
  D.
*

5. Diện tích của hình quạt tròn cung 1200 của hình tròn có bán kính 3cm là:

A . (cm2 ) ; B . 2(cm2 ) ; C . 3(cm2 ) ;  D . 4(cm2 )

6. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn gồm

*
. Vậy số đo
*
là :

A. 1200     B.600  C.900   D. 1800

II. TỰ LUẬN : ( 7 điểm )

Cho ABC nhọn,

*
nội tiếp mặt đường tròn (O; 3cm). Vẽ 2 mặt đường cao BE và CF cắt nhau trên H.

a) chứng tỏ tứ giác AEHF nội tiếp b) chứng tỏ tứ giác BFEC nội tiếp

c) Tính độ lâu năm cung nhỏ AC d). Chứng minh đường thẳng OA vuông góc cùng với EF.

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA SỐ 1

 

I Trắc nghiệm: (3 điểm) từng câu đúng được 0.5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

B

C

A

A

C

II. Từ luận ( 7 điểm)

Câu

Nội dung trình bày

Điểm

a

2,5đ

Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp

*
 

Xét tứ giác AEHF tất cả :

*
(gt)

*
(gt)

do đó :

*
   

Vậy  tứ giác AEHF nội tiếp được đường tròn  (tổng 2 góc đối diện bằng 1800)

 

Hình 0,5đ

 

0,5đ

0,5đ

 

0,5đ

 

0,5đ

 

b

b) chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp

Ta có:

*
 (gt) 

Hai đỉnh E, F kề nhau cùng chú ý đoạn BC bên dưới 1 góc vuông

Vậy  tứ giác BFEC nội tiếp  

 

0,5đ

0,5đ

 

c

1,5đ

Tính độ nhiều năm cung nhỏ dại AC

Ta bao gồm :

*
( t/c góc nội tiếp)

Vậy

*

 

0,5đ

1 đ

 

 

d

Qua A vẽ tiếp tuyến xy với (O)

*
xy
*
OA (1)( t/c tiếp tuyến )

Ta có:

*
( cùng chắn cung AC )

Ta lại sở hữu :

*
( vì cùng bù với
*
)

Do đó :

*
, là hai góc ở đoạn đồng vị

Nên EF//xy (2)

Vậy OA vuông góc với EF

0,25đ

0,25đ

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

2. Đề số 2

I Phần TNKQ: ( 2.5đ )

Câu 1: Khi đồng hồ đeo tay chỉ 10 giờ thì kim giờ cùng kim phút sinh sản thành 1 góc ở trọng tâm là bao nhiêu:

A: 300 B: 600 C: 900 D: 1200

Câu 2: Tứ giác ACBD nội tiếp con đường tròn thì:

A:

*
B:
*
C:
*
D:
*

Câu 3: : Tứ giác ABCD nội tiếp được con đường tròn khi:

A: ABCD là hình bình hành B: ABCD là hình thang

C: ABCD là hình thang vuông D: ABCD là hình thang cân

Câu 4: Độ dài cung tròn no được xem theo công thức:

A : 2

*
R B:
*
C:
*
D:
*

 

Câu 5 : mang lại hình vẽ , biết AB là đường kính của mặt đường tròn chổ chính giữa O.

*
số đo góc x bằng:

A : 500 B : 450

C : 400 D : 300

 

*

II. Phần trường đoản cú luận ( 7.5đ )

Cho

*
ABC vuông trên A ( AB > AC ) đường cao AH. Bên trên nửa phương diện phẳng bờ BC cất điểm A vẽ nửa mặt đường tròn con đường kính bh cắt AB tại E. Vẽ nửa đường tròn 2 lần bán kính HC giảm AC tại F.

Xem thêm: Địa Chỉ 2 Điểm Giao Dịch, Cửa Hàng Viettel Thuận An Bình Dương

Chứng minh tứ giác AEHF là hình chữ nhật.Chứng minh : AE . AB = AF . AC.Chứng minh BEFC là tứ giác nội tiếp.Biết
*
= 300 , bh = 4cm . Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây BE và cung BE.

3. Đáp án: