Kiểm Tra 15 Phút Đại Số 8 Chương 1

     

Mời quý thầy cô giáo cùng chúng ta học sinh lớp 8 cùng tham khảo tài liệu cỗ đề đánh giá 15 phút Đại số lớp 8 Chương I được dongan-group.com.vn đăng dongan-group.com.vn sau đây.

Đây là đề kiểm tra nhằm mục tiêu kiểm tra kiến thức và kỹ năng Chương I môn Đại số lớp 8 của chúng ta học sinh. Hi vọng với tư liệu này các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức để đạt được hiệu quả cao trong bài xích kiểm tra sắp tới tới.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số lớp 8 Chương I - Đề 1

Đề bài

Bài 1 (6 điểm): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a) (a + b)2 – m2 + a + b – m

b) x3 + 6x2 + 12x – 8

c) x2 – 7xy + 10y2

d) x4 + 2x3 - 4x – 4

Bài 2 (4 điểm): tra cứu x, biết:

a) (3x – 5)2 – (x +1 )2 = 0

b) (5x – 4)2 – 49x2 = 0

Đáp án và giải đáp giải

Bài 1
Bạn đang xem: Kiểm tra 15 phút đại số 8 chương 1

a) (a + b)2 – mét vuông + a + b – m = (a + b + m)(a + b – m) + (a + b – m)

= (a + b – m)(a + b + m + 1)

b) x3 + 6x2 + 12x – 8 = (x – 2)3

Cách khác: x3 + 6x2 + 12x – 8 = (x3 – 8) - 6x2 + 12x

= (x – 2)(x2 + 2x + 2) + 6x(x – 2) = (x – 2)( x2 + 2x + 2 – 6x) = (x – 2)3

c) x2 – 7xy + 10y2 = x2 – 2xy – 5xy + 10y2 = x(x – 2y) – 5y(x – 2y)

= (x – 2y)(x – 5y)

d) x4 + 2x3 - 4x – 4 = (x4 – 4) + (2x3 – 4x) = (x2 – 2)(x2 + 2) + 2x(x2 – 2)

= (x2 – 2)(x2 + 2 + 2x) = (x - √2)( x + √2)( x2 + 2 + 2x)

Bài 2

a) (3x – 5)2 – (x +1 )2 = (3x – 5 – x – 1)(3x – 5 + x + 1)

= (2x – 6)(4x – 4) = 8(x – 1)(x – 3)

Vậy (x – 1)(x – 3) = 0 ⇒ x - 1 = 0 hoặc x - 3 = 0

⇒ x = 1 hoặc x = 3

b)(5x – 4)2 – 49x2 = (5x – 4)2 – (7x)2 = (5x – 4 – 7x)(5x – 4 + 7x)

= (12x – 4)(-2x – 4) = -8(3x – 1)(x + 2)

Vậy (3x – 1)(x + 2) = 0 ⇒ 3x - 1 = 0 hoặc x + 2 = 0

⇒ x = 1/3 hoặc x = -2

Đề khám nghiệm 15 phút Đại số lớp 8 Chương I - Đề 2

Đề bài

Bài 1 (6 điểm): Phân tích đa thức sau thành nhân tử:


a) x3 + 2x2y + xy2 – 4x

b) 8a3 + 4a2b - 2ab2 – b3

c) a3 – b3 + 2b – 2a

d) (8a3 – 27b3) – 2a(4a2 – 9b2)

Bài 2 (4 điểm): tra cứu x, biết: x2 + 4x + 3 = 0

Đáp án và khuyên bảo giải

Bài 1

a) x3 + 2x2y + xy2 – 4x = x(x2 + 2xy + y2– 4) = x<(x+y)2-4>

= x(x + y + 2)(x + y – 2)

b) 8a3 + 4a2b - 2ab2 – b3 = (8a3 – b3 ) + (4a2b - 2ab2 )

= (2a – b)(4a2 + 2ab + b2) + 2ab(2a – b)

= (2a – b)( 4a2 + 2ab + b2 + 2ab) = (2a – b)(2a + b)2

c) a3 – b3 + 2b – 2a = (a – b)(a2 + ab + b2) – 2(a – b)

=(a – b)( a2 + ab + b2 – 2)

d) (8a3 – 27b3) – 2a(4a2 – 9b2)

= (2a – 3b)(4a2 + 6ab + 9b2) – 2a(2a – 3b)(2a + 3b)

= (2a – 3b)(4a2 + 6ab + 9b2 – 4a2 – 6ab) = 9b2(2a – 3b)

Bài 2

x2 + 4x + 3 = x3 + 3x + x + 3 = x(x + 3) + (x + 3)= (x + 3)(x + 1)

Vậy (x + 3)(x + 1) ⇒ x + 3 = 0 hoặc x + 1= 0

⇒ x = -3 hoặc x = -1

...........


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
tải về
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 90 Lượt xem: 866 Dung lượng: 97,5 KB
Liên kết cài đặt về


Xem thêm: Môi Trường Marketing Vi Mô Và Vĩ Mô I Trường Vĩ Mô Trong Doanh Nghiệp

Link dongan-group.com.vn chính thức:

bộ đề đánh giá 15 phút Đại số lớp 8 Chương I tải về Xem

Các phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần


Xem thêm: Hub Usb 4P Hình Ổ Điện Có Công Tắc, Hub Usb 4 Cổng Dạng Ổ Điện Có Công Tắc

Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA