KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9 CHƯƠNG 3

     

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 9 chương 3

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ loại trước câu trả lời đúng ( 1 điểm)

1. Nếu tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn ( O) ta có: A.

*

B.

*

C.

*

D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết hình học 9 chương 3

2. Một đường tròn có nửa đường kính R thì cạnh của tam giác nội tiếp đường tròn bằng:

3. đến (O; R) vẽ dây cung AB = R. Ta gồm độ nhiều năm của cung nhỏ AB là:

4. Mang lại tam giác ABC có ba đường cao AA’, BB’, CC’ giao nhau tại H. Hình vẽ gồm tất cả từng nào tứ giác nội tiếp đường tròn?

A. Tất cả 6 tứ giác nội tiếp được

B. Có 5 tứ giác nội tiếp được

C. Gồm 4 tứ giác nội tiếp được

D. Gồm 3 tứ giác nội tiếp được

II. TỰ LUẬN ( 9 điểm)

Cho đường tròn ( O; R) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ những tiếp tuyến AB, AC với đường tròn ( B, C là các tiếp điểm). Vẽ cat tuyến AMN đến đường tròn (O) ( điểm M nằm giữa A và N; MN không đi qua O). Gọi H là giao điểm của AO với BC, I là trung điểm của MN. Chứng minh rằng:

a) 5 điểm A, B, O, I, C thuộc thuộc một đường tròn.

b)

*

c) lúc OA = 2R. Hãy tính độ dài cung BC nhỏ và diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi các kính OB, OC với cung nhỏ BC theo R.

Xem thêm: Top 15 Lấy Ví Dụ Về Giao Tiếp ? Lấy Ví Dụ Về Giao Tiếp

d) Đường thẳng CI cắt đường tròn ở E. Chứng minh rằng: BE // AN.

Xem thêm: Tự Làm Bút Cảm Ứng Để Vẽ Cho Samsung, Cách Làm Bút Cảm Ứng Cho Laptop

e) nhị tiếp tuyến tại M và N cảu (O) cắt nhau ở K. Chứng minh: K thuộc một đường thẳng cố định.