Khối Lượng Bình Brom Tăng Là Gì

     

Em ko bắt buộc hỏi phổ biến chung như vậy. Vì so với mỗi một việc thì lại khác.Bạn sẽ xem: trọng lượng bình brom tăng

Ví dụ: Dẫn lếu láo hợp có 2 khí là metan và etilen trải qua bình đựng hỗn hợp nước brom. Sau bội nghịch ứng thấy cân nặng bình brom tăng thêm m gam và gồm V lít khí bay ra...

Bạn đang xem: Khối lượng bình brom tăng là gì

VẬY trong câu hỏi này, m gam brom tăng thêm là vị đâu???

Chính là vì khí etilen bội phản ứng cùng với brom, nên đã bị giữ lại sinh sống trong bình brom. Khí metan không phản ứng thì vẫn thoát ra ngoài.

PTHH: C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

Vậy m(gam) =metilen.


*

Một bình kín chứa 0,04 mol C2H2, cùng 0,06 mol H2, một không nhiều bột Ni. Nung rét bình sau một thời hạn thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn cục bộ khí Y vào dung dịch brom dư thì gồm 0,896 lít hỗn hợp khí Z bay ra. Tỉ khối của Z so với H2 bằng 4,5. Vậy cân nặng bình đựng dung dịch brom tạo thêm là

A. 0,6 gam

B.1,2 gam

C.0,8 gam

D.0,84 gam

Đáp án C

Một bình bí mật chứa 0,04 mol C2H2; 0,06 mol H2, một ít Ni.Nung → hhY.hhY + Br2 dư thì bao gồm 0,04 mol hhZ thoát ra. DZ/H2 = 4,5.• Theo bảo toàn khối lượng: mC2H2 + mH2 = mbình brom tăng + mZ→ mbình brom tăng = 0,04 x 26 + 0,06 x 2 - 0,04 x 9 = 0,8 gam

Dẫn 2 mol một olefin X qua hỗn hợp brom dư, cân nặng bình sau bội nghịch ứng tăng 56 gam. Vậy công thức phân tử của X là:

A.C2H4.

B.C3H6.

C.C4H8.

D.C5H10.

35. đến 0,2 mol tất cả hổn hợp X có etan,propan cùng propen qua dd brom dư thấy cân nặng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí còn sót lại đem đốt cháy hoàn toàn thu đc 6,48g nước. Vậy % thể tích etan , propan với propen thứu tự là?

m tăng = mC3H6 = 4.2 (g)

=> nC3H6 = 0.1 mol

Đặt :

nC2H6 = a (mol)

nC3H8 = b (mol)

=> a + b = 0.2 - 0.1 = 0.1 (mol ) (1)

nH2O = 6.48/18 = 0.36 (mol)

Bảo toàn H :

6a + 8b = 0.36*2 = 0.72 (2)

(1) , (2) :

a = 0.04

b = 0.06

%C2H6 = 0.04 / 0.2 * 100% = 20%

%C3H6 = 0.1/0.2 * 100% = 50%

%C3H8 = 100 - 20 - 50 = 30%

Cho 0,2 mol tất cả hổn hợp X tất cả etan, propan cùng propen qua hỗn hợp brom dư, thấy cân nặng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí còn sót lại đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6,48g nước. Vậy % thể tích etan, propan và propen thứu tự là

A. 30%, 20%, 50%.

B. 20%, 50%, 30%.

Xem thêm: Trình Bày Cấu Trúc Của Màng Sinh Chất (Màng Tế Bào), Trình Bày Cấu Trúc, Chức Năng Của Màng Sinh Chất

D. 20%, 30%, 50%.

khối lượng bình brom tăng 4,2g ⇒ mC3H6 = 4,2g ⇒ nC3H6 = 0,1

⇒ nAnkan = 0,2 – 0,1 = 0,1

Đặt nC2H6 = a ; nC3H8 = b

tất cả a+ b = nAnkan = 0,1 (1)

3a + 4b = nH2O = 6,48 : 18 = 0,36 (2)

Từ (1) với (2) ⇒ a = 0,04 ; b = 0,06

⇒ %VC2H6 = 0,04 : 0,2 = 20%

%VC3H8 = 30%

%VC3H6 = 1/2

Đáp án D.

Cho axetilen vào trong bình dung dịch brom dư. Cân nặng bình tăng thêm a gam, a là trọng lượng của

A. Dung dịch brom

B. Cân nặng brom

C. Axetilen

D. Brom và khí axetilen

Cho 22,4 lít khí (đktc) hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) có tỉ khối đối với He bằng 5,5 qua bột Ni nung lạnh thu được tất cả hổn hợp Y. Cho các thành phần hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z bao gồm tỉ khối so với H2bằng 11,5. Khối lượng bình brom đã tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D. 17,4 gam.

Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Cho 22,4 lít khí (đktc) hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) có tỉ khối so với He bởi 5,5 qua bột Ni nung nóng thu được tất cả hổn hợp Y. Cho tất cả hổn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z gồm tỉ khối đối với H2 bởi 11,5. Cân nặng bình brom đang tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam

C. 10 gam

D. 17,4 gam

Chọn D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Cho 22,4 lít khí (đktc) tất cả hổn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) tất cả tỉ khối so với He bằng 5,5 qua bột Ni nung lạnh thu được các thành phần hỗn hợp Y. Cho tất cả hổn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 11,5. Trọng lượng bình brom đã tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D.

Xem thêm: Phương Trình Phản Ứng Hồ Tinh Bột Với Iot, Pthh Của Hồ Tinh Bột Và Iot

17,4 gam.

Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Dẫn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí có CH4 , C2H4 qua bình Brom dư thấy trọng lượng bình đựng dung dịch Brom tăng 5,6 gam . Tính % về khối lượng của từng hiddro cacbon có trong các thành phần hỗn hợp ?