Kết Quả Của Phép Tính: 27.7.4 + 215.35 – 217.35 Là

     

Cho đoạn trực tiếp OI = 6cm. Bên trên OI rước điểm H làm sao cho HI = 2/3 OI. Độ lâu năm đoạn trực tiếp OH là: ................ Cm.

Bạn đang xem: Kết quả của phép tính: 27.7.4 + 215.35 – 217.35 là

Câu 1.2:

Cho tam giác ABC, mang điểm D trên cạnh AB, E trên cạnh AC. Nhị đoạn BE và CD cắt nhau trên O. Nối D với E. Số tam giác chế tạo ra thành trong hình vẽ là: ............

Câu 1.3:

Một lớp học gồm 40 học tập sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Số đội ít nhất hoàn toàn có thể là: ........... Nhóm.

Câu 1.4:

Trong một phép chia, trường hợp ta gấp hai số phân chia thì thương của phép phân tách cũ cấp .............. Lần đối với thương của phép phân tách mới.

Câu 1.5:

Tổng số tuổi của hai bạn bè là 30 tuổi. Biết tuổi em bởi 2/3 tuổi anh. Tuổi anh hiện nay là: ............ Tuổi.

Câu 1.6:

Một người đi dạo mỗi phút được 60m, tín đồ khác đi xe đạp điện mỗi giờ đồng hồ được 24km. Tỉ số phần trăm vận tốc của người đi bộ và người xe đạp là: .............%

Câu 1.7:

Cho điểm O nằm trong tam giác ABC, những tia AO, BO, teo cắt những cạnh của tam giác ABC lần lượt sinh sống D, E, F. Trong hình vẽ tạo ra số tam giác là: ...............

Câu 1.8:

Một fan đi xe trang bị từ A đến B với gia tốc 30km/h. 20 phút sau bạn thứ hai cũng đi từ bỏ A cho B với tốc độ 36km/h và đến B sau người trước tiên 5 phút.

Chiều lâu năm quãng mặt đường AB là: ................ Km.

Câu 1.9:

Tỉ số của nhì số là 7/12, thêm vào đó 10 vào số trước tiên thì tỉ số của chúng là 3/4. Tổng của nhì số là: .................

Câu 1.10:

Lúc 8 giờ một fan đi từ A và đến B thời điểm 12 giờ. Lúc 8 giờ 30 phút người trang bị hai cũng đi từ A và đến B lúc 11 giờ đồng hồ 30 phút. Người thứ hai đuổi kịp người trước tiên lúc: ............. Giờ.

Bài 2: Đi kiếm tìm kho báu

Câu 2.1:

Số các số thoải mái và tự nhiên không vượt quá 78 là: .............

Câu 2.2:

Cho những số thoải mái và tự nhiên a, b vừa lòng 78 2 : 3 = 13.

Trả lời: x = ...............

Bài 3: Tìm những cặp bởi nhau

*

Trả lời:

Các cặp đều bằng nhau là:

(1) = ..........; (2) = .............; (3) = ............; (4) = .............; (5) = ..........; (6) = ..........; (8) = ..........; (9) = .........; (12) = ............; (13) = ............;

Dùng vết ";" để phân cách giữa các cặp giá bán trị.

ĐÁP ÁN:

Bài 1:


Câu 1.1: 24

Câu 1.2: 485

Câu 1.3: 1023

Câu 1.4: 32

Câu 1.5: 450

Câu 1.6: 30

Câu 1.7: 3294

Câu 1.8: 100

Câu 1.9: 4126

Câu 1.10: 719


Bài 2:


Câu 2.1: 1017

Câu 2.2: 3

Câu 2.3: 245

Câu 2.4: 53200

Câu 2.5: 2


Câu 2.6: (1) = (16); (2) = (11); (3) = (15); (4) = (7); (5) = (14); (6) = (10); (8) = (18); (9) = (17); (12) = (20); (13) = (19)

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN

LỚP 6 VÒNG 4 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Cóc kim cương tài ba

Câu 1.1:

Tổng của số bé xíu nhất bao gồm 5 chữ số không giống nhau với số chẵn lớn số 1 có 4 chữ số là:

A. 20232 B. 22032 C. 22023 D. 23022

Câu 1.2:

Tập hợp những số gồm hai chữ số khác biệt chia hết đến 2 gồm số bộ phận là:

A. 42 B. 41 C. 40 D. 45

Câu 1.3:

Giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức A = (x2 + 2)2 + 2 là:

A. 6 B. 8 C. 9 D. 7

Câu 1.4:

Kết quả của phép tính: (456.11 + 912).37 là:13.74

A. 456 B. 114 C. 912 D. 228

Câu 1.5:

Hiện nay, tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi nhỏ và toàn bô tuổi của hai mẹ con là 50 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa tuổi mẹ gấp gấp đôi tuổi con?

Trả lời:

Tuổi chị em gấp gấp đôi tuổi nhỏ sau: ..........

A. 20 năm B. 5 năm C. 15 năm D. 10 năm

Câu 1.6:

Giá trị biểu thức B = 12000 - (1500.2 + 1800.3 + 1800.2 : 3) bằng:

A. 2400 B. 24000 C. 240 D. 240000

Câu 1.7:

Giá trị của biểu thức A = 12 : 390 : <500 - (125 + 35.7)> bằng:

A. 4 B. 2 C. 5 D. 3

Câu 1.8:

Tập hợp những số tự nhiên có nhị chữ số nhưng mà chữ số mặt hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị 1 đơn vị chức năng có số thành phần là:

A. 8 B. 7 C. 9 D. 10

Câu 1.9:

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng cha lần hiệu của số béo trừ số nhỏ nhắn và bằng một nửa tích của chúng. Nhị số đề xuất tìm là:

A. 7 cùng 14 B. 10 và 5 C. 3 và 6 D. 8 với 4

Câu 1.10:

Gọi A là tập hợp những số tự nhiên có hai chữ số phân chia hết cho tất cả 2 cùng 5. B là tập hợp các số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số phân tách hết mang lại 9. Số bộ phận thuộc cả nhì tập hòa hợp A và B là:

A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

Bài 2: Hãy điền giá chỉ trị tương thích vào khu vực (...)

Câu 2.1:

Tìm x biết: (x + 40).15 = 75.12

Kết trái x = ..............

Câu 2.2:

Đi từ thủ đô đến Vĩnh Phúc tất cả 3 con đường, đi tự Vĩnh Phúc mang lại Phú Thọ tất cả 5 con đường. Số các con đường đi từ hà thành đến Phú lâu qua Vĩnh Phúc là: ...............

Câu 2.3:

Tìm x biết: x - 32 : 16 = 48

Kết quả là x = ...............

Câu 2.4:

Tìm x biết (x - 32) : 16 = 48

Kết trái là: x = ..............

Câu 2.5:

Chia 126 cho một vài tự nhiên a ta được số dư là 33. Vậy số a là: ...............

Câu 2.6:

Tính: (315 + 372).3 + (372 + 315).726.13 + 74.14

ta được tác dụng là: ...............

Câu 2.7:

Chia 80 cho một trong những a ta được số dư là 33. Vậy số a là: ................

Câu 2.8:

Kết trái phép tính: (99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ........... + 7 - 5 + 3 - 1) là: .............

Câu 2.9:

Tổng của nhì số bởi 78293. Số béo trong hai số đó tất cả chữ số hàng đơn vị chức năng là 5, chữ số hàng chục là 1, chữ số hàng ngàn là 2. Trường hợp ta gạch men bỏ những chữ số đó đi thì ta được một số bằng số nhỏ. Vậy số nhỏ dại trong hai số kia là: .............

Câu 2.10:

Cho hai số tự nhiên và thoải mái biết tổng của bọn chúng bằng ba lần hiệu của số to trừ số bé xíu và bởi một nửa tích của chúng. Số mập gấp số nhỏ nhắn ............... Lần.

Bài 3: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 3.1:

Tập vừa lòng B các tháng dương lịch tất cả 31 ngày là:

A. 2; 4; 6; 10; 12 B. 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12

C. 1; 3; 5; 6; 7; 8 D. 1; 3; 5; 7; 9

Câu 3.2:

Tập hợp những chữ loại trong trường đoản cú "SÁCH BÀI TẬP TOÁN 6" là:

A. C; H; B; A; T; Â; P; T; O; A; N B. S; A; C; H; B; A; I; T; A; P

C. S; A; C; H; B; I; T; A; P; O; N D. S; A; C; H; B; I; T; Â; P; O; N

Câu 3.3:

Tập hợp những số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 13 bao gồm số phần tử là:

A. 6 B. 12 C. 10 D. 8

Câu 3.4:

Trong các số dưới đây, số nào chia hết cho cả 2 và 9?

A. 56790 B. 56907 C. 97065 D. 46089

Câu 3.5:

Cho bố điểm A, B, C trực tiếp hàng với hai điểm D, E ko thuộc mặt đường thẳng đi qua ba điểm A; B; C. Cứ qua nhị điểm trong những 5 điểm trên ta vẽ một mặt đường thẳng.

Số con đường thẳng vẽ được là:

A. 12 B. 14 C. 10 D. 8

Câu 3.6:

Biết a phân chia 5 dư 2 và b phân chia 5 dư 3. Khi đó a.b chia 5 tất cả số dư là:

A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

ĐÁP ÁN

Bài 1:


Câu 1.1: A

Câu 1.2: B

Câu 1.3: A

Câu 1.4: D

Câu 1.5: A

Câu 1.6: A

Câu 1.7: A

Câu 1.8: C

Câu 1.9: C

Câu 1.10: A


Bài 2:


Câu 2.1: 20

Câu 2.2: 15

Câu 2.3: 50

Câu 2.4: 800

Câu 2.5: 101

Câu 2.6: 5

Câu 2.7: 47

Câu 2.8: 50

Câu 2.9: 78

Câu 2.10: 2

Bài 3:

Câu 3.1: B

Câu 3.2: D

Câu 3.3: D

Câu 3.4: A

Câu 3.5: D

Câu 3.6: C

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN

LỚP 6 VÒNG 5 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Điền hiệu quả thích đúng theo vào chỗ (....)

Câu 1.1:

Tập hợp những số bao gồm 2 chữ số là bội của 41 là: ..........

Nhập các giá trị theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần, phân cách nhau bởi vì dấu ";"

Câu 1.2:

Tập hợp các số thoải mái và tự nhiên x là bội của 13 và 26 ≤ x ≤ 104 bao gồm .............. Phần tử.

Câu 1.3:

Viết số 43 bên dưới dạng tổng nhì số yếu tắc a cùng b với a 4} với B là tập hợp những số tự nhiên chẵn, nhỏ tuổi hơn 12. điện thoại tư vấn C là tập hơn bé chung của tất cả hai tập vừa lòng A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là:

A. 4 B. 7 C. 6 D. 3

Câu 2.4:

Cho 6 điểm trong đó không tồn tại 3 điểm làm sao thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm đã cho là:

A. 6 B. 12 C. 15 D. 9

Câu 2.5:

Cho 5 chữ số: 2; 5; 9; 7; 4. Rất có thể lập được toàn bộ các số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên là:

A. 18 B. Trăng tròn C. 24 D. 60

Câu 2.6:

Số thành phần của tập hợp các số thoải mái và tự nhiên chia hết mang lại 7 và nhỏ tuổi hơn 50 là:

A. 8 B. 10 C. 14 D. 12

Câu 2.7:

Tập hợp những số nguyên tố có hai chữ số to hơn 51 có số bộ phận là:

A. 11 B. 10 C. 9 D. 8

Câu 2.8:

Từ nào tiếp sau đây có tập hợp những chữ cái gồm 5 phần tử?

A. Sông tp sài thành B. Sông Hồng C. Sông Mê Kông D. Sông Đồng Nai

Câu 2.9:

Khi chia một số cho 48 được số dư là 41. Nếu chia số đó đến 16 thì số dư là: ..................

A. 12 B. 21 C. 41 D. 9

Câu 2.10:

Cho 5 chữ số: 2; 5; 0; 6; 1. Hoàn toàn có thể lập được toàn bộ các số gồm 2 chữ số không giống nhau từ những chữ số trên là:

A. 9 B. 18 C. 16 D. 12

ĐÁP ÁN:

Bài 1:


Câu 1.1: 41, 82

Câu 1.2: 7

Câu 1.3: 41

Câu 1.4: 2, 3, 4, 7

Câu 1.5: 8

Câu 1.6: 3

Câu 1.7: 3

Câu 1.8: 5

Câu 1.9: 10

Câu 1.10: 28

Bài 2:


Câu 2.1: D

Câu 2.2: B

Câu 2.3: D

Câu 2.4: C

Câu 2.5: B

Câu 2.6: A

Câu 2.7: B

Câu 2.8: B

Câu 2.9: D

Câu 2.10: C


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN

LỚP 6 VÒNG 6 NĂM năm ngoái - 2016

Bài 1: Cóc quà tài ba

Câu 1.1:

Số tự nhiên và thoải mái n thỏa mãn: n2.n.n5 = 711 : 73 là:x

A. N = 5 B. N = 6 C. N = 7 D. N = 8

Câu 1.2:

Số cầu số của 200 là:

A. 12 B. 10 C. 8 D. 14

Câu 1.3:

Hợp số nhỏ tuổi nhất gồm dạng *27 là:

A. 427 B. 127 C. 327 D. 227

Câu 1.4:

Số ước chung của nhị số 18 với 35 là:

A. 1 B. 3 C. 2 D. 0

Câu 1.5:

Ba số trường đoản cú nhiên tiếp tục có tích bởi 2184.

Số lớn số 1 trong bố số kia là:

A. 15 B. 13 C. 12 D. 14

Câu 1.6:

Giá trị của biểu thức: phường = 23.17 - 23.14 là:

A. 11 B. 32 C. 18 D. 24

Câu 1.7:

Giá trị của biểu thức: Q = (2o + 21 + 22 + 23).2o. 21. 22. 23 là:

A. 1920 B. 832 C. 960 D. 624

Câu 1.8:

Kết quả đối chiếu giữa hai số A = 2300 với B = 3200 là:

A. A > B B. A = B C. B > A B = A + 2100

Câu 1.9:

Một số tự nhiên có dạng aa chia hết đến 2 và chia cho 5 thì tất cả số dư là 3. Vậy số kia là:

A. 44 B. 66 C. 77 D. 88

Câu 1.10:

Số những số vừa là bội của 5 vừa là ước của 50 là:

A. 5 B. 3 C. 6 D. 4

Bài 2: Hãy điền hiệu quả thích phù hợp vào vị trí (....)

Câu 2.1:

Tìm chữ số a biết 21a chia hết cho cả 3 cùng 5.

Trả lời: a = ..............

Câu 2.2:

Số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả 6 chữ số phân tách hết mang đến 9 là: ...............

Câu 2.3:

Số những số thoải mái và tự nhiên chia hết cho tất cả 3 với 4 trong tầm 100 cho 200 là: ..............

Câu 2.4:

Số nguyên tố lớn nhất có 3 chữ số là: ................

Câu 2.5:

Từ những chữ số 0; 4; 5; 6. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác biệt chia hết mang đến 3 mà không phân chia hết đến 2?

Trả lời: Số số vừa lòng là: ...............

Câu 2.6:

Tìm số tự nhiên n để n2 + 3 chia hết mang đến n + 2.

Trả lời: n = ................

Câu 2.7:

Tập hợp các ước chung của nhị số 8 cùng 12 là: ...........

Nhập các phần tử theo quý giá tăng dần, ngăn cách nhau vì chưng dấu ";"

Câu 2.8:

Số ước của số 126 là: ..................

Câu 2.9:

Số học viên của một trường là 1 trong những số lớn hơn 900 gồm 3 chữ số. Những lần xếp hàng ba, mặt hàng bốn, thường niên đều vừa đủ, ko thừa ai.

Số học sinh của trường kia là: ................

Câu 2.10:

Có bao nhiêu số nguyên tố gồm hai chữ số trong số ấy có một chữ số 1?

Bài 3: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 3.1:

Số ước của số 445 là: ...............

Câu 3.2:

Số cầu của số 245 là: ...............

Câu 3.3:

Tìm số tự nhiên và thoải mái ab hiểu được a - b = 5 và 32a4b chia hết cho 9.

Trả lời: ab = .............

Câu 3.4:

Tìm số tự nhiên n hiểu được 148 phân chia n thì dư đôi mươi còn 108 phân chia n thì dư 12.

Trả lời: n = ..............

Câu 3.5:

Tổng toàn bộ các số nguyên tố có dạng 13a bằng: .................

ĐÁP ÁN

Bài 1:


Câu 1.1: C

Câu 1.2: A

Câu 1.3: C

Câu 1.4: A

Câu 1.5: D

Câu 1.6: D

Câu 1.7: C

Câu 1.8: C

Câu 1.9: D

Câu 1.10: D


Bài 2:


Câu 2.1: 0

Câu2.2: 100008

Câu 2.3:8

Câu 2.4: 997

Câu 2.5: 3

Câu 2.6: 5

Câu 2.7: 1; 2; 4

Câu 2.8: 12

Câu 2.9: 960

Câu 2.10: 7


Bài 3:


Câu 3.1: 4

Câu 3.2: 6

Câu 3.3: 72

Câu 3.4: 32

Câu 3.5: 407


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN

LỚP 6 VÒNG 8 NĂM năm ngoái - 2016

Bài 1: Cóc kim cương tài ba

Câu 1.1:

Hai tổ người công nhân cùng may một số lượng áo hệt nhau trong khoảng tầm từ 200 cho 300 loại áo. Biết mỗi công nhân tổ 1 may 26 loại áo, mỗi người công nhân ở tổ nhì may trăng tròn chiếc áo. Số áo từng tổ phải may là:

A. 280 B. 240 C. 250 D. 260

Câu 1.2:

Tìm số tự nhiên và thoải mái b biết 10 9n + 24 nhận cực hiếm tự nhiên?3n + 4

Trả lời: n = ...........

A. 0 B. 1 C. 3 D. 2

Bài 2: Hãy điền số phù hợp vào chỗ trống

Câu 2.1:

Trong khoảng chừng từ 160 mang lại 325 có bao nhiêu số chia hết mang đến 9?

Trả lời: có ............. Số.

Câu 2.2:

Tìm số tự nhiên và thoải mái a lớn nhất biết rằng 525 phân chia hết mang đến a và 135 chia hết cho a.

Trả lời: a = ..............

Câu 2.3:

ƯCLN(132; 360) = ..................

Câu 2.4:

Tìm nhì số tự nhiên và thoải mái a cùng b (a 3 - 7.(-4) là: ...........

Câu 1.2:

ƯCLN(210; 150) là ............

Câu 1.3:

Số nguyên âm lớn nhất có nhì chữ số khác nhau là:..............

Câu 1.4:

Nếu -13 - y = -20 thì y có giá trị là: .............

Câu 1.5:

Kết trái của phép tính: 27.7.4 + 215.35 - 217.35 là: ..............

Câu 1.6:

Giá trị của y thỏa mãn nhu cầu (2y + 1)3 = -125 là: y = ............

Câu 1.7:

Tổng của tất cả các số nguyên vừa lòng -20 ≤ x ≤ 19 là: ...............

Câu 1.8:

Biết rằng 148 phân tách cho z thì dư trăng tròn và 108 phân tách cho z thì dư 12. Số tự nhiên z là: ..............

Câu 1.9:

Cho AB = 50cm, C là điểm nằm giữa A với B. Hotline M, N thứu tự là trung điểm của AC với CB. Độ dài đoạn MN là: ................cm.

Câu 1.10:

Biết 2x + 1 + 44 = 300. Khi đó giá trị của x là: ...............

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1:

Số số nguyên tố có một chữ số là: .............

Câu 2.2:

Nếu -3x = -27 (x thuộc Z) thì quý giá của x là: ...............

Câu 2.3:

Có bao nhiêu số nguyên tố bé dại hơn 30?

Trả lời: có ............ Số nguyên tố nhỏ tuổi hơn 30.

Câu 2.4:

Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn nhu cầu Ix + 2I = 10 là: ........

Nhập những giá trị theo cực hiếm tăng dần, chia cách nhau bởi vì dấu ";"

Câu 2.5:

Tìm số nguyên âm x thỏa mãn nhu cầu I-125I - IxI = (-6).(-20)

Trả lời: x = ..............

Câu 2.6:

ƯCLN(2n + 1; 6n + 5) là: ..............

Câu 2.7:

Tìm x làm sao để cho (x + 1)3 = -343

Trả lời: x = ..........

Câu 2.8:

Giá trị nhỏ dại nhất của phường để p; p. + 3; phường + 8 phần lớn là các số bao gồm phương là: phường = ............

Câu 2.9:

Số nguyên x thỏa mãn nhu cầu (x + 2)(x + 4) oCho A = 20132012. Giá trị của A là:

A. 0 B. 20132012 C. 1 D. 2013

Câu 1.8:

Số ước chung của 360 và 756 là:

A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

Câu 1.9:

Giá trị của biểu thức A = (2.4.6 .... 20) : (1.2.3 .... 10) là:

A. 512 B. 1024 C. 256 D. 2

Câu 1.10:

Biết a, b là hai số tự nhiên và thoải mái không nguyên tố cùng nhau vừa lòng a = 2n + 3; b = 3n + 1. Lúc đó ƯCLN(a; b) bằng:

A. 2 B. 5 C. 7 D. 1

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào địa điểm (....)

Câu 2.1:

Cho a = (-10) + (-1). Số đối của a là: ............

Câu 2.2:

Số nguyên âm lớn số 1 có hai chữ số là: ................

Câu 2.3:

Kết trái của phép tính: (-8) + (-7) là: ..............

Câu 2.4:

ƯCLN(12; 18) là: ..............

Câu 2.5:

Giá trị của biểu thức: D = 99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ...... + 7 - 5 + 3 - 1 là: ...........

Câu 2.6:

Tập hợp các số nguyên tố nhỏ tuổi hơn 10 là: .................

Nhập những giá trị theo cực hiếm tăng dần, chia cách nhau vì dấu ";"

Câu 2.7:

Tổng của số nguyên âm lớn nhất có nhì chữ số cùng với số nguyên dương nhỏ tuổi nhất có một chữ số là: ...............

Câu 2.8:

Tập hợp các số tự nhiên và thoải mái n thỏa mãn: (x + 5) phân tách hết mang lại (n + 1) là: ..............

Nhập những giá trị theo sản phẩm tự tăng dần, chia cách nhau bởi dấu ";"

Câu 2.9:

Cho 5 điểm cùng nằm bên trên một mặt đường thẳng. Số cặp tia đối nhau trên hình vẽ là: ...............cặp.

ĐÁP ÁN

Bài 1:


Câu 1.1: A

Câu 1.2: A

Câu 1.3: 6

Câu 1.4: D

Câu 1.5: B

Câu 1.6: D

Câu 1.7: D

Câu 1.8: B

Câu 1.9: B

Câu 1.10: C


Bài 2:


Câu 2.1: 11

Câu 2.2: -10

Câu 2.3: -15

Câu 2.4: 6

Câu 2.5: 50

Câu 2.6: 2; 3; 5; 7

Câu 2.7: -9

Câu 2.8: 0; 1; 3

Câu 2.9: 5


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6

VÒNG 11 NĂM 2015 - 2016

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào khu vực chấm.

Câu 1.1: Tính: 50 - (-16) + (-32) = ...............

Xem thêm: Tế Bào Biểu Bì Vảy Hành - Sinh Học 6 Bài 6: Quan Sát Tế Bào Thực Vật

Câu 1.2: Tính: 18 - I-15I + I-13 - 24I = .............

Câu 1.3: Số nguyên âm nhỏ dại nhất có ba chữ số là: ...............

Câu 1.4: Số nguyên x thỏa mãn nhu cầu 55 - (6 - x) = 15 - (-6) là: x = ..............

Câu 1.5: kiếm tìm số nguyên x thế nào cho -19 - x là số nguyên âm bé dại nhất có cha chữ số.

Câu 1.6: mang lại đoạn trực tiếp AB = 5cm. Bên trên tia đối của tia AB rước điểm C, bên trên tia đối của tia bố lấy điểm D sao cho: BD = AC = 4cm. Lúc ấy CD = ............cm.

Câu 1.7: Tính: 289 + (-13) + (-17) + (-23) + (-87) + (-83) + (-77) = .................

Câu 1.8: Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn I(x - 2)(x + 5)I = 0 là: ........

Câu 1.9: trên tia Ox lấy hai điểm A, B thế nào cho OA = 4cm; OB = 10cm. Bên trên tia đối của tia Bx rước điểm M sao cho BM = 3cm. Khi đó độ dài đoạn AM = ............cm.

Câu 1.10: Số dư của A = trăng tròn + 21 + 22 + 23 + .......... + 2100 khi phân chia cho 100 là: ................

Bài 2: tra cứu cặp bằng nhau

*

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: ƯCLN(90; 225; 360) = ..............

Câu 3.2: giả dụ x là một số tự nhiên không giống 0 thì x0 = ............

Câu 3.3: Số những giá trị nguyên của x vừa lòng -5 o

Câu 1.3: trên tia Ox lấy hai điểm A, B làm sao để cho OA = 3cm, OB = 7cm. Gọi M là trung điểm của AB. Khi đó BM = ............ Cm.

Câu 1.4: Tính: I-2010I + I5I = ............

Câu 1.5: kiếm tìm x, biết: 5/8 .x - 1/8 = 23/4

Câu 1.6: Số quý giá nguyên của x thỏa mãn: IxI ≤ 5 là: .................

Câu 1.7: mang đến góc xOy = 100o, Oz là phân giác của góc xOy, Ot là phân giác của góc xOz. Lúc đó số đo góc xOt là: .............o.

Câu 1.8: Một vườn cửa trồng 450 cây ăn quả, trong các số ấy 2/5 là cam, một nửa là hồng xiêm, còn sót lại là bưởi. Vậy số cây bưởi là: .............. Cây.

Câu 1.9: một số tự nhiên khi chia cho 5 thì dư 4, khi phân chia cho 7 thì dư 6. Số tự nhiên đó khi phân tách cho 35 sẽ sở hữu số dư là: ..................

Câu 1.10: Số nguyên tố p làm sao để cho p2 + 44 là số thành phần là p = .................

Bài 2: sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

*

Bài 3: Đi tra cứu kho báu

Câu 3.1: cho đoạn trực tiếp AB. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Biết AM = 4cm. Vậy AB = .............. Cm.

Câu 3.2: Tính: -1679 - 337 = ..............

Câu 3.3: mang đến điểm O nằm giữa hai điểm A, B. Biết AB = 20cm, OA - OB = 6cm. Khi ấy OA = ............. Cm.

Câu 3.4: cực hiếm của tổng S = đôi mươi + 22 + 24 + ....... + 2016 là S = ..............

Câu 3.5: nhì số nguyên tố gồm tổng bằng 2005. Lúc ấy số to là: ..............

Đáp án

Bài 1: Hãy điền số phù hợp vào địa điểm chấm

Câu 1.1: 14

Câu 1.2: 80

Câu 1.3: 2

Câu 1.4: 2015

Câu 1.5: 9,4

Câu 1.6: 11

Câu 1.7: 25

Câu 1.8: 45

Câu 1.9: 34

Câu 1.10: 3

Bài 2: sắp xếp các giá trị theo trang bị tự tăng dần

(6) 2. (-23 + x) = (-49).(-23 + 13)

Câu 1.3: Tính: (-3)4 + (-3)3 = ............

Câu 1.4: Tính: (-8).(-12) = ...............

Câu 1.5: Biết xo thỏa mãn nhu cầu (-64).125 = x3, lúc ấy 5xo = .............

Câu 1.6: Tập hợp các giá trị nguyên x thỏa mãn x2 - 32 = 42 là: ...........

Câu 1.7: Số tiếp sau của dãy số 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; ...... Là:

Câu 1.8: Tập hợp những số nguyên x thỏa mãn nhu cầu (-3).I2x - 3I = -21 là: .......

Câu 1.9: Tính: S = 23 + 33 + 43 + 53 + ......... + 203

Câu 1.10: giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức Ix + 2I3 + 2 là: .............

Đáp án của bạn

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào nơi chấm.

Câu 2.1: tìm kiếm x, biết: (-35 - 67).(3x + 27) = 0

Câu 2.2: Tập hợp các giá trị nguyên của x thỏa mãn: Ix + 2014I + năm ngoái = năm 2016 là: S = ...........

Câu 2.3: giá trị của biểu thức A = x - 2y với x = 7 và y = -3 là: A = ...........

Câu 2.4: Số nguyên nhỏ tuổi nhất là mong của 7 là: ............

Câu 2.5: Tập hợp những giá trị của x thỏa mãn nhu cầu (x - 2).(2x + 14) = 0 là: ...........

Câu 2.6: Số nguyên x bự nhất thỏa mãn (3 - x)(x + 2) > 0 là ............

Câu 2.7: Tính: 33 - (- 4).(-7) + 32.10 = ..................

Câu 2.8: Tập hợp những số nguyên dương x thỏa mãn I2x + 3I ≤ 5 là .......

Câu 2.9: tìm số nhân tố n bé dại nhất nhằm 2n + 1 là lập phương của một số tự nhiên.

Câu 2.10: Hãy điền vết >, 2).(-23)....(-22014) ......... 22027091

Bài 3: Cóc kim cương tài ba

Câu 3.1: lựa chọn phát biểu đúng trong số phát biểu sau:

a. Một trong những chia hết mang lại 9 thì phân chia hết cho 3.

b. Một số trong những chia hết mang lại 3 thì phân tách hết mang lại 9.

c. Một trong những tận thuộc 0 hoặc 5 thì chia hết cho cả 2 với 5.

d. Một số trong những chẵn chia hết mang đến 2 thì phân tách hết cho 4.

Câu 3.2: Biết I4xI = -(-9) - (-7). Những giá trị nguyên của x thỏa mãn:

a. 16 với -6 b. 4 với -4 c. -4 d. 4

Câu 3.3: call M là tập hợp các số nguyên tố bé dại hơn 20. Số thành phần của M là:

a. 9 b. 7 c. 8 d. 5

Câu 3.4: trong các số 13250; 13525; 12546; 14785. Số phân chia hết cho cả 2 cùng 5 là:

a. 13250 b. 13525 c. 12546 d. 14785

Câu 3.5: Số quý giá của x thỏa mãn: (x2 + 1) + Ix - 1I + Ix3 + 1I = 0 là:

a. 1 b. 0 c. 3 d. 2

Câu 3.6: chọn phát biểu ko đúng trong những phát biểu dưới đây:

a. Giả dụ a b/m thì m năm ngoái - 12016 = 0

c. Nếu như a + b = 0 thì a2 = b2

d. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng bằng 90o.

Câu 3.7: Số giá trị của x thỏa mãn nhu cầu (x2 + 1)(x - 1)(x3 + 1) = 0 là:

a. 2 b. 0 c. 1 d. 3

Câu 3.8: cho tập hợp A = 2; 4; 6; 8; .......; 2012; 2014; 2016. Số bộ phận của A là:

a. 1800 b. 1088 c. 1008 d. 1080

Câu 3.9: Chữ số tận cùng của biểu thức A = 1 + 2 + 4 + 6 + 8 + ..... + 102 là:

a. 1 b. 2 c. 4 d. 3

Câu 3.10: Từ các chữ số 1; 2; 4; 5; 0 lập được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác biệt chia hết mang đến 5?

a. 45 b. 42 c. 18 d. 24

Đáp án

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ


Câu 1.1: 1; 13

Câu 1.2: 13

Câu 1.3: 54

Câu 1.4: 96

Câu 1.5: 100

Câu 1.6: 5; -5

Câu 1.7: 23

Câu 1.8: -2; 5

Câu 1.9: 44099

Câu 1.10: 2


Câu 2.1:-9

Câu 2.2: -2015; -2

Câu 2.3: 13

Câu 2.4: -7

Câu 2.5: -7; 2

Câu 2.6: 2

Câu 2.7: 89

Câu 2.8: 1

Câu 2.9: 13

Câu 2.10: >


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN

LỚP 6 VÒNG 14 NĂM năm ngoái - 2016

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 1.1: Tính: 2155 - (174 + 2155) + (-68 + 174) = ...........

Câu 1.2: Tính tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn: -5 2 + 23 + 24 + ..... + 220 = 2n. Khi ấy n = ...........

Câu 1.10: cho 2006 con đường thẳng trong những số ấy bất kì 2 con đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 đường thẳng như thế nào đồng quy. Tính số giao điểm của chúng.

Bài 2: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 2.1: tìm kiếm tổng của toàn bộ các số nguyên x thỏa mãn: -2016 ≤ x ≤ 2016

Câu 2.2: Có tất cả bao nhiêu số tất cả 3 chữ số chia hết cho cả 2 với 5?

Câu 2.3: tìm x thỏa mãn: 720 : (x - 17) = 12

Câu 2.4: tra cứu x, y nhằm số thoải mái và tự nhiên 30xy chia hết cho tất cả 2 và 9 và chia 5 dư 2.

Câu 2.5: tìm số tự nhiên nhỏ dại nhất; hiểu được khi phân chia số này cho 29 dư 5 và phân tách cho 31 dư 28.

Bài 3: tìm kiếm cặp bằng nhau

*

Đáp án

Bài 1: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:


Câu 1.1: -68

Câu 1.2: 11

Câu 1.3: -12

Câu 1.4: 1160

Câu 1.5: 0

Câu 1.6: 19

Câu 1.7: 348

Câu 1.8: 20

Câu 1.9: 21

Câu 1.10: 2011015


Bài 3: tìm cặp bằng nhau

(1) = (20); (2) = (16); (3) = (14); (4) = (9); (5) = (18); (6) = (11); (7) = (12); (8) = (17); (10) = (15); (13) = (19)

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN

LỚP 6 VÒNG 15 NĂM năm ngoái – 2016

Bài 1: Hãy điền số tương thích vào nơi chấm

Câu 1.1: kết quả của phép tính: 74.45 + 55.36 + 45.26 + 64.55 bằng ..............

Câu 1.2: đến số a nguyên dương khi đó kết quả của phép tính: 0 : (2a) bởi ..........

Câu 1.3: đến a là số nguyên dương, biết a100 = 1. Lúc đó a = ..........

Câu 1.4: Tập hòa hợp C = Bưởi, cam, chanh, táo, đào, mơ, mận, mít, hồng gồm ......... Phần tử.

Câu 1.5: công dụng của phép tính: 5.(27 - 172) - 611 : 63 : 6 bằng ................

Câu 1.6: công dụng của phép tính: 120 - 5.(20 - 2. 32)2 - 63 : 6 bằng .............

Câu 1.7: Biết 15. 23 + 4.32 - 5.7 = a2, trong các số đó a là số tự nhiên. Lúc đó giá trị của a là .................

Câu 1.8: mang lại số nguyên n, biết n thỏa mãn: n2 + 3n - 13 chia hết n + 3. Vậy giá chỉ trị nhỏ nhất của n là ...........

Câu 1.9: tổng số trang của 8 quyển vở loại 1; 9 quyển vở các loại 2 với 5 quyển vở nhiều loại 3 là 1980 trang. Số trang của 3 quyển vở các loại 2 chỉ thông qua số trang của 2 quyển vở loại 1. Số trang của 4 quyển vở nhiều loại 3 bằng số trang của 3 quyển vở nhiều loại 2. Tính số trang của từng quyển vở loại 2.

Câu 1.10: Một đơn vị chức năng đặc công lúc xếp mặt hàng 20; 25; 30 đầy đủ dư 15, nhưng lại nếu xếp mặt hàng 41 thì lại vừa đủ. Biết rằng số người của đơn vị chức năng chưa đến 1000. Vậy đơn vị đó tất cả .......... Người.

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: Một phép chia gồm thưowng là 6, số dư là 3. Tổng của số bị chia, số phân chia và mến là 219. Vậy hiệu của số bị chia và số phân tách là: ...........

Câu 2.2: Biết 10 o, góc BMC = 30o. Số đó góc AMC = ..........o.

Câu 1.10: Biết A = 62xy427 phân tách hết cho 99. Khi đó x + y = ..........

Bài 2: Đi tra cứu kho báu

Câu 2.1: search số nguyên x, biết: 9 - (27 - x) = -I-27I - 15

Câu 2.2: tìm kiếm số nguyên x thỏa mãn: x + (-53) = I-100I - (-37)

Câu 2.3: Số cặp số nguyên x, y thỏa mãn: 5/x - y/3 = 1/6 là: .........

Câu 2.4: cho những tia OB, OC thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA. Gọi M là tia phân giác của góc BOC. Biết góc AOB = 100o, góc AOC = 60o. Số đo góc AOM = ...........o.

Câu 2.5: cho a là số từ bỏ nhiên nhỏ nhất khác 0. Biết rằng a nhân cùng với 5/12 với 10/21 ta được hiệu quả đều là các số tự nhiên. Vậy số thoải mái và tự nhiên a là ...........

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: cực hiếm của biểu thức: A = 125.(-24) + 24.225 + 26.(-125) - 125.(-36) là ............

Câu 3.2: giá trị của biểu thức A = (-15).x + (-7).y, biết x = -4; y = -5 là ..........

Câu 3.3: Số số nguyên x thỏa mãn: (x + 4) phân chia hết mang lại (x + 1) là: ............

Câu 3.4: quý giá nguyên của biểu thức: A = 4x - 5y, biết x = -8; y = -5 là ............

Câu 3.5: Số những giá trị nguyên của n vừa lòng để biểu thức:

*
có giá chỉ nguyên là: .............

Câu 3.6: hiểu được 2/3 + 1/3 : x = -1. Lúc đó giá trị x = ............

Câu 3.7: Số cặp số nguyên x, y thỏa mãn nhu cầu điều kiện: 3/x + y/3 = 5/6 là ......... Cặp.

Câu 3.8: đến A là số tự nhiên, biết A phân tách hết mang lại 5, phân tách hết đến 49 và A tất cả 10 cầu nguyên dương. Vậy số tự nhiên và thoải mái A là: ................

Câu 3.9: Cạnh của một hình vuông vắn tăng 20% thì diện tích s của nó sẽ tăng ..........%.

Câu 3.10: mang đến hình chữ nhật ABCD, cạnh AB tăng 36m, cạnh BC sút 16%. Biết rằng diện tích mới to hơn diện tích cũ là 5%. Độ lâu năm cạnh AB sau thời điểm tăng là ........ M.

Đáp án

Bài 1: Hãy điền số phù hợp vào nơi chấm

Câu 1.1: 200 Câu 1.2: -31 Câu 1.3: 8000 Câu 1.4: -23 Câu 1.5: 9

Câu 1.6: 7 Câu 1.7: 72 Câu 1.8: 537 Câu 1.9: 60 Câu 1.10: 6

Bài 2: Đi search kho báu

Câu 2.1: -24 Câu 2.2: 190 Câu 2.3: 8 Câu 2.4: 80 Câu 2.5: 84

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: 3650 Câu 3.2: 95 Câu 3.3: 4 Câu 3.4: - Câu 3.5: 4

Câu 3.6: -0,2 Câu 3.7: 6 Câu 3.8: 12005 Câu 3.9: 44 Câu 3.10: 180

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN

LỚP 6 VÒNG 17 NĂM năm ngoái – 2016

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1.1: Tính:

*

Câu 1.2: Số các số thoải mái và tự nhiên x thỏa mãn 650/26 5 = (2x - 15)3 là: ..........

Câu 2.4: Biết ƯCLN(a;b) = 13 cùng BCNN(a;b) = 78 thì tích a.b bởi ...........

Câu 2.5: tra cứu cặp số tự nhiên và thoải mái (a; b) thỏa mãn nhu cầu a.b = 0 với a + 4b = 41.

Câu 2.6: đến a; c là những chữ số khác 0 thỏa mãn a + c = 9. Call A là tập hợp các giá trị của chữ số b thỏa mãn abc + cba là một số có tía chữ số. Số bộ phận của tập đúng theo A là ..........

Câu 2.7: quý giá của biểu thức A = 13a + 19b + 4a - 2b cùng với a + b = 100 là A = .........

Câu 2.8: Rút gọn biểu thức:

*

Câu 2.9: mang lại dãy số 6; 7; 9; 12; 16; .... Số hạng thứ 100 của hàng số là ...........

Câu 2.10: mang lại dãy số 2; 3; 5; 9; 17; 33; 65; 129; ..... Số hạng lắp thêm 11 của dãy số bên trên là ...........

Xem thêm: Bài Thơ Nhớ Bắc Của Huỳnh Văn Nghệ ), Bài Thơ Nhớ Bắc Của Nhà Thơ Huỳnh Văn Nghệ

Bài 3: Cóc kim cương tài ba

Câu 3.1: Điều kiện để Ιa - bΙ = b - a là:

a. A = b b. A ≤ b c. A 2 = 0 là:

a. X = 4 b. X = -2 c. X = 2 d. X = -4

Câu 3.4: Số những số tự nhiên và thoải mái k nhằm 23.k là số nhân tố là:

a. 0 b. 1 c. 2 d. 3

Câu 3.5: đến hai số tự nhiên a và b, cùng với a > b với biết 3(a + b0 = 5(a - b). Vậy a/b = .......

a. 1 tháng 5 b. 5 c. 4 d. 1/4

Câu 3.6: Số những giá trị nguyên của x thỏa mãn: Ιx - 4Ι + Ι4 - xΙ + 2Ιx - 9Ι = 0 là:

a. 3 b. 1 c. 0 d. 2

Câu 3.7: quý hiếm nguyên lớn nhất của A = - (-x4 - 2)6 - 10 là:

a. -10 b. -74 c. -60 d. 0

Câu 3.8: Số quý hiếm của x nhằm (2 - x).(x2 - 4)(3x + 9).(x2 + 8) = 0 là:

a. 3 b. 6 c. 4 d. 5

Câu 3.9: gọi A là tập hợp những số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số phân tách cho 5 dư 4 và phân chia cho 7 dư 6. Số phần tử của A là:

a. 267 b. 277 c. 257 d. 287

Câu 3.10: Biết x, y là những số nguyên. Giá chỉ trị bé dại nhất của A = (2x - 1)2014 + (3y - 4)2016 là: