LUYỆN THI IOE TIẾNG ANH LỚP 5

     
*

... _ a.m 50 What meat would you lượt thích _ _ _ dinner, Jane? 51 In the evening, I am always busy _ _ _ _ my homework 52 What did your little sister yesterday? - She v _ _ _ _ _ _ in the museum 53 What"s ... CA DY 11 M Y 31 PI ZA 12 BED OOM 32 AL AYS 13 E SY 33 VIL AGE 14 NUM ER 34 SUM ARY 15 COL _UR 35 TA LE D I 16 THI D 36 phường OR 17 D AR 37 AB UT 18 CI EMA 38 NU SE 19 FU NY 39 RI H 20 HREE 40 BO RD ... _ in the museum 53 What"s _ _ _ dinner today? Bread or rice? 54 We have English on Monday & Sunday We have it _ _ _ _ _ a week 55 There is a picture _ _ Uncle Ho on the wall Full name: ……………………………...

Bạn đang xem: Luyện thi ioe tiếng anh lớp 5


*

... Question 13: Question 4: Question 15: Question 16: Question 17: Question 18: Question 19: Question 20: Question 21: Question 22: Question 23: Question 24: Question 25: Question 26: Question 27: ...
*

... _ a.m 50 What meat would you lượt thích _ _ _ dinner, Jane? 51 In the evening, I am always busy _ _ _ _ my homework 52 What did your little sister yesterday? - She v _ _ _ _ _ _ in the museum 53 What"s ... Bread or rice? 54 We have English on Monday & Sunday We have it _ _ _ _ _ a week 55 There is a picture _ _ Uncle Ho on the wall Full name: …………………………… School: …………………………… BÀI TẬP VÒNG 21 (tiếp) ... DY 11 M Y 31 PI ZA 12 BED OOM 32 AL AYS 13 E SY 33 VIL AGE D I 14 NUM ER 34 SUM ARY 15 COL _UR 35 TA LE 16 THI D 36 p. OR 17 D AR 37 AB UT 18 CI EMA 38 NU SE 19 FU NY 39 RI H đôi mươi HREE 40 BO RD...
*

... Jenny She’s my……………………… a book b friend c school d classroom Phần II: ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP ( 35 vòng) Đề thi Olympic tiếng Anh lớp Vòng 1: bài 1: Choose the correct answer Are you a student ... Gift 10 yellow sofa a hộp thi c b chim cánh cụt c xe đạp điện màu tiến thưởng d ngựa e ước vồng f xe màu xanh g dù màu xanh h kéo màu tiến thưởng i ghế sơ pha j q 1………2……… 3………… 4 …… 5 ………6………7………8……….9………10…… ... Chim cánh cụt b ghế tràng kỷ c xe đạp điện màu đá quý d dù xanh e xe màu nâu f ước vồng g kéo màu rubi h rubi xanh da trời i ngựa chiến j nến 1………….2………… 3…………… 4 …………… 5 ……………6…………… 7………… 8………… 9…………10……………...
*

... _o0o _ Mời thầy con bạn vào http://thiviolympic.com để sở hữu tất Đề thi Violympic Giải toán mạng năm học tập 2012 -1013 – tốt tất tin tức - trả lời giải lớp học tập xin gửi tieuhocvn
gmail.com ========================================================================= ... ========================================================================= tuyển tập đề thi Violympic mạng – gồm http://thiviolympic.com 10 III/ Leave me out Take the redundant letter ... ========================================================================= tuyển tập đề thi Violympic mạng – gồm http://thiviolympic.com ...
... Sofa a vỏ hộp thi c b chim cánh cụt c xe đạp điện màu xoàn d ngựa chiến e ước vồng f xe màu xanh da trời g dù blue color h kéo màu quà i ghế sơ pha j q 1………2……… 3 ……… 4 …… 5 ………6………7………8……….9………10…… bài 3: Choose the ... Are bài 3: Leave me out hanwd bocwl weathmer puzzcle sciszsors mornving sleerp largde spoozn 10 hqair Chúc em học tập giỏ i! Wish you good student! Phần II: ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP ( 25 vòng) ... Tràng kỷ c xe đạp điện màu kim cương d mặc dù xanh e xe gray clolor f mong vồng g kéo màu xoàn h quà xanh domain authority trời i chiến mã j nến 1………….2………… 3 ………… 4 …………… 5 ……………6…………… 7………… 8………… 9…………10…………… bài bác 3: Choose the correct...
... Television or listen khổng lồ music or play video clip (79 ) after finishing homework I usually go to lớn bed at ten oclock I never (80) up too late at night 19 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 bài bác 9: Đọc đoạn văn lựa chọn ... One once 65 nineth 70 at ninth in bài 8: kiếm tìm từ phù hợp điền vào nơi trống đoạn văn sau (2, điểm) 71 take 72 73 lunch 74 juice 75 playing 76 77 with 78 pass 79 games 80 stay bài bác 9: ... People / about / lượt thích / books A I like reading about people famous books B I lượt thích reading books about famous people C I like reading books about people famous D I like reading about people books...

Xem thêm: Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Quận 11 Và Bảo Hiểm Xã Hội Quận 11


... _ 25/ My classes often start at 7: 00 và end at 11:00 26/ At school, we learn many things 27/ We study maps & different countries in Geography 28/ In Literature ... Go shopping with us? 34/ your address? 35/ thirty-minute break 36/ how often doe he go to lớn the library? Give the correct size of the words in brackets 37 Mai is _ girl of three sisters ... You like learning English? B Twice a week 2626 What’s your favorite sport? C Yes I’d love to 272 7 How often you go to lớn the library? D That’s a good idea 2828 Would you like to play badminton with...
... Or listen to music or play đoạn clip (79 ) after finishing homework I usually go to lớn bed at ten oclock I never (80) up too late at night 19 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 bài xích 9: Đọc đoạn văn chọn đáp ... One once 65 nineth 70 at ninth in bài xích 8: tìm kiếm từ tương thích điền vào khu vực trống đoạn văn sau (2, điểm) 71 take 72 73 lunch 74 juice 75 playing 76 77 with 78 pass 79 games 80 stay bài 9: ... 10 Hoa studies (very) hard Đề thi chọn học sinh tốt cấp thị trấn Năm học 200.-200 Môn: tiếng Anh thời hạn làm bài: 120 (Thí sinh làm cho giấy thi, không làm cho trực tiếp vào đề này) *****&***** I Cho...
... Pictures (Dùng tranh hoàn toàn câu sau) 2 .5 điểm a This is a b He goes lớn school by c That"s a d I like f S1: What does Mrs Smith do? S2: She"s a Đáp án biểu điểm Môn giờ anh lớp I mỗi ... Biểu điểm Môn giờ anh lớp I Mỗi câu trả lời tính 0 .5 điểm SKIRT MILK ZOO BOOKSHOP II Mỗi lời giải tính 0. 25 điểm e h f a c b d g III Mỗi đáp án tính 0 .5 điểm His name is Huy He"s a student Yes, he does ... He gets up at half past five/ At half past five/ At 5. 30 No, he doesn"t He"s eleven years old/ He"s eleven/11 IV Mỗi lời giải tính 0 .5 điểm This is a ball He goes lớn school by bus That"s a tiger...
... Play the guitar 11 frog a phương diện trăng b băng ghi âm c chơi bầy ghi ta d nói lớp e ho f lớp học g ếch h nhà hàng i bơi j 15 1 2………3………4…… 5 ……6………7……….8……….9…… 10 ……… Vòng 19 : bài bác 1: Choose the correct ... Hands water 10 school library a xí nghiệp sản xuất b nước c d xe cộ buýt trường học e khóc f đàn bà g gương h giơ tay i thư viện trường j 1 ….2……….3…… 4……… .5 …….6………7………8……….9…… 10 …… Vòng 10 : bài 1: Fill in ... Tường h kem i bánh j búp bê 1 ……2……… 3……… 4…… 5 ……6……… 7……… 8………9…… 10 ……… Vòng 16 : bài 1: Odd one out yolung chopesticks easay werong flowber foosd wellcomea mounth clefan 10 writee bài 2: Fill in...
... Play video (7 9 ) after finishing homework I usually go to bed at ten oclock I never (8 0) up too late at night 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 bài bác 9: Đọc đoạn văn lựa chọn đáp án cho thông ... 69 one once 65 nineth 70 at ninth in bài xích 8: tìm kiếm từ phù hợp điền vào vị trí trống đoạn văn sau (2 , điểm) 71 .take 72 .and 73 .lunch 74 .juice 75 .playing 76 .do 77 .with 78 .pass 79 .games 80.stay bài xích ... Playing sports with my school friends I lượt thích (7 5 ) badminton very much We also (7 6 ) aerobics three times a week I have dinner (7 7 ) my family at half (7 8 ) six Then I my homework Sometimes, I watch...

Xem thêm: Ví Dụ Về Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Tồn Tại Xã Hội Và Ý Thức Xã Hội


... B.in C with A.rain B.rains A they B she C.rainny C.them III : TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ (10 điểm)Em tìm khoanh tròn từ bạn từ dụng cụ bảng U F A T H E R T M A từ bỏ từ đồ vật R I S I N G E R A p. Người C B ... E R B A 1 A F A H O U S E S R 2 I E L E phường H O N E M 3 R A D I M N H S I E 4 A N D O C T O R K R 5 IV VIẾT (10 điểm) Em xếp viết lại câu đoạn văn sau cho hoàn chỉnh My name / Minh / is My name...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng nắm tắt văn bản trong lòng người mẹ pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập vật lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài xích tập thiết bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngốc van lop 8