I WAS NOT SURPRISED TO HEAR THAT HARRY HAD FAILED HIS DRIVING TEST

     

Trắc nghiệm Unit 3 giờ Anh lớp 12 phần Reading - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Speaking - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Writing - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3 giờ Anh lớp 12 phần Language Focus - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3 tiếng Anh lớp 12 phần Vocabulary - Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 4 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Reading - School Education System

Trắc nghiệm Unit 1 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Reading - home Life

Trắc nghiệm Unit 1 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Language Focus - trang chủ Life

Trắc nghiệm Unit 1 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Writing - trang chủ Life

Trắc nghiệm Unit 1 giờ Anh lớp 12 phần Vocabulary - home life

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 12 phần Reading - Cultural Diversity

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 12 phần Speaking - Cultural Diversity

Trắc nghiệm Unit 2 giờ Anh lớp 12 phần Writing - Cultural Diversity

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - Cultural Diversity

Trắc nghiệm Unit 2: Cultural Diversity (Vocabulary) - tiếng Anh 12

Trắc nghiệm Unit 4 giờ Anh lớp 12 phần Writing - School Education System

Trắc nghiệm Unit 4 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Language Focus - School Education System

Trắc nghiệm Unit 4: School Education System (Vocabulary) - tiếng Anh 12

Trắc nghiệm Unit 5 giờ Anh lớp 12 phần Reading - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 5 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Writing - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 5 tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 5 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Language Focus - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 5 tiếng Anh lớp 12 phần Vocabulary - Higher Education

Trắc nghiệm Unit 6 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Reading - Future Jobs

Trắc nghiệm Unit 6 giờ đồng hồ Anh lớp 12 phần Writing - Future Jobs
Bạn đang xem: I was not surprised to hear that harry had failed his driving test

Câu hỏi :

I was not surprised lớn hear that Harry had failed his driving test.► It came _______________________________________. 


Câu hỏi trên nằm trong đề trắc nghiệm dưới đây !

Đề thi HSG môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 năm 2019 - thức giấc Vĩnh Phúc


Số câu hỏi: 40


Xem thêm: Nêu Cảm Nghĩ Của Em Về Ngày Khai Trường ", Cảm Nghĩ Về Ngày Khai Giảng Năm Học Mới

Lớp 12

Tiếng anh

Tiếng anh - Lớp 12*Xem thêm: Nhiệt Dung Riêng Của Sắt Khối Lượng (3Kg ) Ở ((500^0)C ) Vào (5Kg

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traCâu hỏihoctapsgk.combaitapsos.net