Toán Lớp 3 Nâng Cao

     

Bài 1: Tính diện tính miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó bao gồm chu vi là 3dm 2cm.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 nâng cao

Đáp án:

Đồi: 3dm 2cm = 32cm

Cạnh miếng bìa hình vuông vắn là: 32 : 4 = 8 (cm) 

Diện tích miếng bìa là: 8 x 8 = 16 (cm2)

Bài 2: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15m vải vóc thì may được 5 bộ áo quần cùng một cỡ. Hỏi gồm 350m vải vóc thì may được bao nhiêu bộ áo quần với cùng kích cỡ đó với còn vượt mấy m vải?

Đáp án:

1 bộ áo quần cần số mét vải vóc là: 15 : 5 = 3 (m)

350m may được: 350 : 3 = 116 bộ và vượt 2m

Bài 3: Túi đầu tiên đựng 18kg gạo, vội 3 lần túi sản phẩm hai. Hỏi nên lấy ngơi nghỉ túi trang bị hai từng nào kg gạo đổ thanh lịch túi đồ vật hai để số gạo ở nhị túi bởi nhau?

Đáp án:

Túi sản phẩm hai đựng số gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Cả nhị túi đựng số gạo là: 18 + 6 = 24 (túi)

Để số gạo 2 túi đều nhau thì mỗi túi gồm số gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Số gạo phải lôi ra ở túi thứ nhất là: 18 – 12 = 6 (kg)

Bài 4: Trong hình vẽ bao gồm ……góc vuông và……góc không vuông?

*

Đáp án: 2 góc vuông, 4 góc không vuông

Bài 5: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 16cm, BC = 20cm, cạnh CD bởi nửa tổng AB cùng BC. Cạnh AD gấp hai hiệu của AB và BC.

Đáp án:

Cạnh CD là: (16 + 20) : 2 = 18 (cm)

Cạnh AD là: (20 – 16) x 2 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác ABCD là: 16 + đôi mươi + 18 + 8 = 62 (cm)

Bài 6: Lớp 3A gồm 40 học sinh được phân thành 4 tổ, từng tổ lại chia rất nhiều thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?

Đáp án:

Mỗi tổ tất cả số học sinh là: 40 : 4 = 10 (hs)

Mỗi nhóm tất cả số học viên là: 10 : 2 = 5 (hs)

Bài 7: Khoanh tròn giải đáp đúng

a.Số tức thời sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C. 39768

D.39769

Đáp án: B. 39760

b.Tìm số tròn nghìn trọng điểm số 9068 và 11982 là:

A.10000 cùng 12000

B. 10000 và 11000

C. 11000 với 9000

D. 12000 cùng 11000

Đáp án: B. 10000 cùng 11000

c. (98725 – 87561) x 3 = …..

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

Đáp án: C. 33492

d. 12356 + 62154 : 9 = …..

Xem thêm: Tải Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện Trong Word Không, Vẽ Sơ Đồ Mạch Điện Cực Nhanh Trên Word Không

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

Đáp án: C. 19262

e. 3km 12m =…..

A. 312

B. 3012

C. 36

D.15

Đáp án: B. 3012

f. 4 giờ 9 phút = ….. Phút

A. 249 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Đáp án: A. 249 phút

Bài 8: một tổ thuỷ lợi đào được 132m mương trong 6 ngày. Hỏi đội kia đào được bao nhiêu m mương vào 7 ngày?

Đáp án:

1 ngày nhóm thuỷ lợi đào được số mét mương là: 132 : 6 = 22 (m)

7 ngày đội thuỷ lợi đào được số mét mương là: 22 x 7 = 154 (m)

Bài 9: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Đáp án:

a/ X = 8945 b/ 2495 c/ 112113

Bài 10: Mẹ lấy 100000 đồng đi chợ, chị em mua cho Mai một đôi giày hết 36500 đồng và mua một áo phông thun hết 26500 đồng. Số tiền sót lại mẹ dùng để làm mua thức ăn. Hỏi bà mẹ đã dùng bao nhiêu tiền để mua thức ăn?

Đáp án:

Số tiền mẹ dùng làm mua giầy và áo là: 36500 + 26500 = 63000 (đồng)

Số tiền mẹ dùng đề thiết lập thức ăn uống là: 100000 – 63000 = 37000 (đồng)

Bài 11: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước tác dụng đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đáp án: C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

Bài 12: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số với số bé bỏng nhất bao gồm 2 chữ số là:

A. 99990 

B. 89991

C. 9999

D. 8

Đáp án: A. 99990

Bài 13: Có 45kg cỗ mì đựng mọi trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng đầy đủ trong mấy bao như thế?

Đáp án:

Mỗi bao đựng số klg bột là: 45 : 9 = 5 (kg)

75kg đựng được số bao là: 75 : 5 = 15 (bao)

Bài 14: Tìm số x biết “thương của 62680 với x” thì bằng 8

A. X = 7835


B. X = 7845

C. X = 7836

D. X = 7735

Đáp án: A. X = 7835

Bài 15: 

1. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều dài là 4m 30cm với chiều rộng là 80cm?

2Tính diện tích của một mảnh bìa hình chữ nhật, biết chiều dài là 8dm và chiều rộng là 9cm?

Đáp án:

a/ Đổi 4m 30cm = 430cm

Chu vi hình chữ nhật là: (430 + 80) : 2 = 255 (cm)

b/ Đổi 8dm = 80cm

Diện tích mảnh bìa là: 80 x 9 = 720 (cm2)

Bài 16: Một trại nuôi gài gồm 792 bé gà nhốt phần đông vào 9 ngăn chuồng. Bạn ta phân phối đi số con gà ngay số gà nhốt trong 2 chống chuồng. Hỏi fan ta đã phân phối đi bao nhiêu con gà?

Đáp án:

Mỗi chống chuồng nhốt số con kê là: 792 : 9 = 88 (con)

Số gà đã chào bán là: 88 x 2 = 176 (con)

Bài 17: Tính quý hiếm biểu thức:

1. 124 x (24 – 4 x 6)

2. 50 + 50 x 2

3. 500 – 500 : 2

Đáp án:

1. 124 x (24 – 4 x 6) = 124 x (24 – 24) = 124 x 0 = 0

2. 50 + 50 x 2 = 50 x (1 + 2) = 50 x 3 = 150

3. 500 – 500 : 2 = 500 – 250 = 250

Bài 18: Tìm X:

1. 126 x X = 126

2. X : 9 = 2 (dư 4)

3. X x 6 = 3048 : 2

Đáp án:

1. X = 1

2. X = 9 x 2 + 4 = 22

3. X = 254

Bài 19: Một siêu thị có 132kg đường, đã bán ¼ số kg con đường đó với 9kg. Hỏi siêu thị còn lại từng nào kg đường?

Đáp án:

Số đường shop đã buôn bán là: 132 : 4 + 9 = 42 (kg)

Cửa hàng còn lại số con đường là: 132 – 42 = 90 (kg)

Bài 20: Tính diện tính của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó bao gồm chu vi là 3dm 6cm?

Đáp án:

Đổi 3cm 6cm = 36cm

Cạnh miếng bìa là: 36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích miếng bìa là: 9 x 9 = 81 (cm)

Bài 21: bao gồm 8 bao gạo đựng toàn bộ 448kg gạo. Hỏi tất cả 5 bao gạo như thế nặng từng nào kg?

Đáp án: 

Mỗi bao đựng số gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là: 56 x 5 = 280 (kg)

Bài 22: Một shop có 6 thùng nước mắm tương đồng chưa tổng cộng 54 lít. Shop đã chào bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.

Xem thêm: Hành Ta Đột Biến Cấu Trúc Nhiễm Sắc Thể Ở Hành Tây, Hành Tây Bị Đột Biến

Đáp án:

Mỗi thùng không số nước mắm nam ngư là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa mặt hàng đã bán hết số thùng nước mắm nam ngư là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Cửa hàng còn sót lại số thùng nước mắm nam ngư là: 6 – 4 = 2 (thùng)

Bài 23: lúc đầu có 5 xẻ tải chở tổng cộng 210 bao con đường vào kho, tiếp nối có thêm 3 xe nửa chở con đường vào kho. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu bao con đường được chở vào kho? (Biết những xe cài đặt chở số bao đường bởi nhau)

Đáp án:

Mỗi xe chở số bao con đường là: 210 : 5 = 45 (bao)

3 xe cộ chở được số bao là: 3 x 45 = 135 (bao)

Số bao đường được chở vào kho là: 210 + 135 = 345 (bao)

Bài 24: Hùng tất cả 56 nghìn đồng cài đặt được 8 quyển truyện, Dũng có thấp hơn Hùng 21 ngàn đồng. Hỏi Dũng sở hữu được bao nhiêu quyển truyện tranh?

Đáp án:

1 quyển truyện có mức giá là: 56: 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng gồm số chi phí là: 56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Dũng cài được số quyển chuyện tranh là: 35: 7 = 5 (quyển)

Đáp án: 5 quyển truyện tranh

Bài 25: gồm một tổ học sinh tham gia trồng rừng, bạn ta giao cứ 5 học viên thì trồng 25 cây, nhưng thực tiễn mỗi học sinh lại trồng nhiều hơn thế nhiệm vụ được giao 2 cây nên tổng số cây cối được là 238 cây. Hỏi tổ học viên đó bao gồm bao nhiêu em?

Đáp án:

Theo trọng trách mỗi em trông số kilomet là:

25 : 5 = 5 (cây)

Thực tế từng em trồng số kilomet là:

5 + 2 = 7 (cây)

Tổ học viên đó bao gồm số em là:

238 : 7 = 34 (em)

Đáp số: 34 em

Bài 26: Hai thùng tất cả 58 lít dầu, nếu thêm vào thùng tuyệt nhất 5 lít thì thùng trước tiên có số dầu hèn thùng đồ vật hai 2 lần. Hỏi từng thùng gồm bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Nếu phân phối thùng tốt nhất 5 lít thì tổng số dầu bao gồm trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (lít)

Coi số dầu vào thùng đầu tiên lúc sau là một trong những phần số dầu thùng thiết bị hai là 2 phần.

Tổng số phần cân nhau là: 1+ 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng máy hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (lít)

Số dầu sống thùng thứ nhất là: 58 – 42 = 16 (lít)

Bài 27: Để chuẩn bị cho một hội nghìn tín đồ ta kê 9 mặt hàng ghế đầy đủ chỗ mang đến 81 người ngồi. Trên thực tế có mang lại 108 tín đồ đến dự họp. Hỏi đề xuất kê thêm mấy hàng ghế nữa bắt đầu đủ chỗ?

Đáp án:

Mỗi mặt hàng ghế gồm số chỗ là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hàng ghế đề nghị kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 28: 7 bao xi-măng nặng 350kg. Từng vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi măng như thế có cân nặng xi măng là từng nào kilogam?

Đáp án:

Đổi 350kg = 350000g

Mỗi bao xi măng có khối lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như vậy chưa khối lượng xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 29: Một vườn cây ăn uống quả tất cả 5 mặt hàng cây hồng xiêm, mỗi mặt hàng 12 cây và bao gồm 9 hàng cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn uống quả kia có tất cả bao nhiêu cây?

Đáp án:

Số cây hồng xiêm trong vườn cửa là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây apple là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn quả có tất cả số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 30: Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày sản phẩm công nghệ hai bán tốt gấp 3 lần ngày sản phẩm công nghệ nhất. Cả nhì ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?