HỖN HỢP X GỒM AXIT AXETIC ETYL AXETAT VÀ METYL AXETAT

     

Câu 61988:  Hỗn hợp X có axit axetic, etyl axetat với metyl axetat. đến m gam tất cả hổn hợp X chức năng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X đề nghị V lít O2(đktc) kế tiếp cho toàn thể sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 40,3 gam. Xác định V?

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm axit axetic etyl axetat và metyl axetat

19,04 lít

B.

Xem thêm: Top 9 Mẫu Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Bánh Trôi Nước, Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Bánh Trôi Nước

17,36 lít

C.

Xem thêm: 1 Hộp Có 5 Bi Xanh - Trong Một Hộp Có 5 Bi Xanh Và 4 Bi Đỏ

19,60 lít

D. 15,12 lít


Giải bỏ ra tiết:

Đặt CT bình thường của X là CnH2nO2

=> Đốt cháy X tạo nCO2 = nH2O

Mà mCO2 + mH2O = 40,3

=> nCO2 = nH2O = 

*
 = 0,65 mol

nNaOH = 0,2 mol => nX = 0,2 => nO(trong X) = 0,4 mol

Bảo toàn khối lượng => mX = 0,4.16 + 0,65.(12+2) = 15,5

Mà X +  mol O2 

*
 CO2 + H2O

Bảo toàn cân nặng => 15,5 + .32 = 40,3 => V = 17,36

=> Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát