Please wait

     

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe với đọc lại). A) This is Mai. Đây là Mai.Hello, Mai. Xin chào, Mai.b) Mai, this is my friend Mary.Mai, đây là Mary các bạn của tôi.

Bạn đang xem: Please wait


1. Look, listen và repeat. 

(Nhìn, nghe cùng đọc lại.)

*

a) This is Mai. - Hello, Mai.

(Đây là Mai. - Xin chào, Mai.)


b) Mai, this is my friend Mary. - Hello, Mary. Nice lớn meet you.

(Mai, đó là Mary các bạn của tôi. - Xin chào, Mary. Rất vui được chạm mặt bạn.)


bài bác 2

2. Point và say

(Chỉ và nói.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

a) Mai, this is my friend Peter. (Mai, đó là Peter chúng ta của tôi.)

Hi, Mai. (Chào, Mai.)

Hello, Peter. Nice to lớn meet you. (Chào, Peter. Siêu vui được chạm mặt bạn.)

b) Mai, this is my friend Tony. (Mai, đây là Tony các bạn của tôi.)

Hi, Mai. (Chào, Mai.)

Hello, Tony. Nice khổng lồ meet you. (Chào, Tony. Rất vui được chạm mặt bạn.)

c) Mai, this is my friend Hoa. (Mai, đấy là Hoa chúng ta của tôi.)

Hi, Mai. (Chào, Mai.)

Hello, Hoa. Nice to lớn meet you. (Chào, Hoa. Cực kỳ vui được gặp mặt bạn.)

d) Mai, this is my friend Mary. (Mai, đây là Mary bạn của tôi.)

Hi, Mai. (Chào, Mai.)

Hello, Mary. Nice khổng lồ meet you. (Chào, Mary. Siêu vui được chạm chán bạn.)


bài xích 3

3. Let’s talk

(Chúng ta thuộc nói.)

Lời giải đưa ra tiết:

1) Peter, this is my friend Hoa. (Peter, đây là Hoa các bạn của mình.)

Hi, Peter. (Chào, Peter.)

Hello, Hoa. Nice to lớn meet you. (Chào, Hoa. Khôn xiết vui được chạm mặt bạn.)

2) Peter, this is my friend Mary. (Peter, đó là Mary bạn của mình.)

Hi, Peter. (Chào, Peter.)

Hello, Mary. Nice khổng lồ meet you. (Chào, Mary. Siêu vui được gặp bạn.)

3) Peter, this is my friend Linda. (Peter, đây là Linda bạn của mình.)

Hi, Peter. (Chào, Peter.)

Hello, Linda. Nice lớn meet you. (Chào, Linda. Khôn xiết vui được gặp bạn.)


bài 4

4. Listen và tick

(Nghe và đánh dấu chọn.)

*

Phương pháp giải:

Audio script

1. Linh: Who"s that? (Ai vậy?)

Hoa: It"s my friend Peter. (Đó là các bạn tôi Peter.)

2. Nam: Hi, Mary. This is my friend Quan. (Chào, Mary. Đây là chúng ta của tôi Quân.)

Quan: Hello, Mary. (Chào, Mary.)

Mary: Hello, Quan. (Chào, Quân.)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. B 2. a


bài 5

5. Read & write

(Đọc và viết.)

Lời giải chi tiết:

My friends (Các bạn của tôi)

1. Linda: This is my friend Mary. (Đây là Mary các bạn của mình.)

Peter: Hello, Mary. I"m Peter. (Chào, Mary. Mình là Peter.)

2. Nam: This is my friend Tony. (Đây là Tony các bạn của mình.)

Quan: Hello, Tony. Nice to lớn meet you. (Chào, Tony. Khôn cùng vui được chạm chán bạn.)


bài 6

6. Let’s sing

(Chúng ta cùng hát.)

The more we are together,

The more we are together,

Together, together.

Xem thêm: Xem Tử Vi Kỷ Dậu 2021 Nam Mạng 1969, Xem Tử Vi 2021 Tuổi Kỷ Dậu Nam Mạng

The more we are together,

The happier we are.

For your friends are my friends,

And my friends are your friends.

The more we are together,

The happier we are.

Tạm dịch:

Chúng ta thuộc ở cùng mọi người trong nhà càng nhiều,

Chúng ta cùng ở bên nhau càng nhiều,

Bên nhau, mặt nhau.

Chúng ta thuộc ở cùng cả nhà càng nhiều,

Chúng ta càng hạnh phúc hơn.

Vì bạn của công ty là chúng ta của tôi,

Và chúng ta của tôi là bạn của bạn.

Chúng ta thuộc ở cùng nhau càng nhiều,

Chúng ta càng niềm vui hơn.

Xem thêm: Toplist #Tag: Xe Thanh Lý Của Công An Cần Thơ Cũng Tới Củ Chi Mua


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 173 phiếu
Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp dongan-group.com.vn


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện dongan-group.com.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép dongan-group.com.vn gửi các thông báo đến chúng ta để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.