HAI CHỮ SỐ TẬN CÙNG CỦA 7^2015

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Hai chữ số tận cùng của 7^2015

ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiên Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạo
*

*

*

*

A) Có 57^2015 = 57^2012.57^3=(57^4)^503.57^3=a1.b3=c3

=> chữ số tận cùng của 57^2015 là 3

B) Có 93^2015=93^2012.93^3=(93^4)^503.93^3=x1  . y7 = z7

=>chứ số tận cùng của 93^2015 là 7

Máy mình lỗi nên viết lũy thừa hơi khó nhìn.

 


a)Ta có: 57 đông dư với 7(mod 10)

=>572 đồng dư với 72(mod 10)

=>572 đồng dư với 49(mod 10)

=>572 đồng dư với 9(mod 10)

=>572 đồng dư với -1(mod 10)

=>(572)1007 đồng dư với (-1)1007(mod 10)

=>572014 đồng dư với -1(mod 10)

=>572014 đồng dư với 9(mod 10)

=>572014.57 đồng dư với 9.7(mod 10)

=>572015 đồng dư với 63(mod 10)

=>572015 đồng dư với 3(mod 10)

=>572015 có tận cùng là 3

b)93 đồng dư với 3(mod 10)

=>932 đồng dư với 32(mod 10)

=>932 đồng dư với 9(mod 10)

=>932 đồng dư với -1(mod 10)

=>(932)1007 đồng dư với (-1)1007(mod 10)

=>932014 đồng dư với -1(mod 10)

=>932014 đồng dư với 9(mod 10)

=>932014.93 đồng dư với 9.3(mod 10)

=>932015 đồng dư với 27(mod 10)

=>932015 đồng dư với 7(mod 10)

=>932015 có tận cùng là 7


Đúng 0
Bình luận (0)

ta có: 93^2015=93^2012.93^3

=(93^4)^503.93^3

=...1^503 . ...7

=...1 . ...7

=...7

Vậy 93^2015 có tận cùng là 7

cho mk nhé, cảm ơn


Đúng 0
Bình luận (0)

Tìm chữ số tận cùng của 2 mũ 100Tìm chữ số tận cùng của 7 mũ 1991


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

2100 = 24.25 = (...6) có chữ số âận cùng là 6.

71991 = 74.497 = (...1) có chữ số tận cùng là 1


Đúng 0

Bình luận (0)

2100=24.25=(...6) có chữ số tận cùng là 6

71991=74.497=(...1) có chữ số tận cùng là 1


Đúng 0
Bình luận (0)

Tìm chữ số tận cùng của:

a) 21000 

b) 192015

c) 72016mũ 2017

Lưu ý: Đó là 2 mũ nha


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

a) Nhân thấy : 1000 = 4k

Nên 21000 = 24k = ...6k

Vì ...6k có tận cùng là 6 nên 21000 có tận cùng là 6

b) Nhận thấy 2015 = 2k + 1

Nên 192015 = 192k+1 = 192k.19 = ...1k .19

Vì ...1k có tận cùng là 1 nên 192015 có tận cùng là 9


Đúng 0

Bình luận (0)


Xem thêm: Viết Biểu Thức Tính Độ Lệch Pha Giữa U Và I Ết Biểu Thức Của U Hoặc I

c) Nhận thấy 2016 = 4k

Nên 72016 = 74k = ...1k

Vì ...1k có tận cùng là 1 nên 72016 có tận cùng là 1

Do 72016 có tận cùng là 1 nên 72016 lũy thừa lên \(7^{2016^{2017}}\) vẫn có tận cùng là 1


Đúng 0
Bình luận (0)

tìm chữ số tận cùng của 2012 mũ 2015


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

Ta có: 20122015=20122012.20123

=(20124)503 . (......8)

=(.......6).(..........8)

=(...............8)

 Vậy: 20122015 tận cùng bằng 8


Đúng 0

Bình luận (0)

Tìm chữ số tận cùng của 2012 mũ 2015


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

- Tìm 2 chữ số tận cùng của 2^2015

- Tìm 2 chữ số tận cùng của 7^2017


Xem chi tiết
Lớp 6Toán
0
0
GửiHủy

cho S = 2011x72015 +4x1976 mũ 6 mũ 2015

Tìm chữ số tận cùng của S.Hỏi S có phải là số chính phương ko?


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

tất nhiên là có rồi


Đúng 0

Bình luận (0)


Xem thêm: Bài Nghị Luận Về Sự Sáng Tạo Trong Cuộc Sống, Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Bàn Về Sáng Tạo

Khoá học trên OLM (olm.vn)