Giải Toán Lớp 3 Trang 163

     

Trong biểu thức tất cả chứa vệt ngoặc thì ta thực hiện các phép tính trong ngoặc trước, xung quanh ngoặc sau.

Trong biểu thức không có dấu ngoặc mà có cả các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta thực hiện các phép tính nhân, phân tách trước; cộng, trừ sau.

Bài giải:

Tính giá trị của biểu thức:

(eginalign a) ,, 69218 – 26736 : 3 &= 69218 - 8912 \ &= 60306 endalign)

(eginalign 30507 + 27876 : 3 &= 30507 + 9292 \ &= 39799 endalign)

(eginalign b) ,, (35281 + 51645) : 2 &= 86926 : 2 \ &= 43463 endalign)

(eginalign (45405 – 8221) :4 &= 37184 : 4 \ &= 9296 endalign)
Bạn đang xem: Giải toán lớp 3 trang 163

Xem đoạn clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài xích tập phân tách số bao gồm năm chữ số mang đến số tất cả một chữ số khác • Giải bài bác 1 trang 163 - SGK Toán lớp 3 Tính:(left. eginmatrix... • Giải bài bác 2 trang 163 - SGK Toán lớp 3 Một cửa ngõ hàng... • Giải bài xích 3 trang 163 - SGK Toán lớp 3 Tính giá trị của biểu... • Giải bài xích 4 trang 163 - SGK Toán lớp 3
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân cùng phép phân tách trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số đến 10 000 •Chương 4: những số mang đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm
bài trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3
Chia số có năm chữ số đến số bao gồm một chữ số
• Giải bài bác 1 trang 163 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài xích 2 trang 163 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài 3 trang 163 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài xích 4 trang 163 - SGK Toán lớp 3
Giải bài tập SGK Toán lớp 3
Chương 1: Ôn tập và bổ sung Chương 2: Phép nhân với phép phân chia trong phạm vi 1000 Chương 3: các số cho 10 000 Chương 4: những số đến 100 000 Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8


Xem thêm: Trải Nghiệm Câu Cá Ở Khu Sinh Thái Nam Sơn Hải Phòng, Khu Giải Trí Câu Cá Tại Du Lịch Sinh Thái Tâm Anh

Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Cơ Bản, Bài Tập & Kiến Thức Tiếng Anh Lớp 10

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12