GIẢI TOÁN LỚP 3 TRANG 105

     

Một kho có(4720 kg) muối, lần đầu chuyển đi(2000kg) muối, lầnsau đưa đi(1700 kg) muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối bột ? (giải thích bởi hai cách)

 


Hướng dẫn:

Cách 1:

Bước 1: Tính số muối bột còn lại sau khi chuyển đi(2000kg)lần đầu.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 3 trang 105

Bước 2: Tính số muối bột còn lại sau thời điểm chuyểnđi(1700 kg) lần sau.

Xem thêm: Bài Tập Phương Trình Vi Phân Có Lời Giải Chi Tiết, (Doc) Bài Tập Phương Trình Vi Phân

Cách 2:

Bước 1: Tính toàn bô muối gửi đi sau nhị lần.

Xem thêm: Phân Biệt ' A Number Of Và The Number Of Và The Number Of Trong Tiếng Anh

Bước 2: Tính số muối bột còn lại sau thời điểm chuyển đi hai lần.

Bài giải:

Cách 1:

Số muối bột còn lại sau thời điểm chuyển đi trước tiên là:

(4720 - 2000 = 2720 , (kg))

Số muối còn lại sau thời điểm chuyển đi lần sau là:

(2720 - 1700 = 1020 , (kg) )

Đáp số:(1020kg)muối

Cách 2:

Số muối đã đưa đi trong cả nhì lần là:

(2000 + 1700 = 3700 , (kg))

Số muối còn lại sau thời điểm chuyển đi hai lần là:

(4720 - 3700 = 1020 , (kg))

Đáp số:(1020kg)muối


*

Tham khảo giải mã các bài tập rèn luyện trang 105 khác • Giải bài xích 1 trang 105 - SGK Toán lớp 3 Tính nhẩm:(7000 - 2000 =... • Giải bài xích 2 trang 105 - SGK Toán lớp 3 Tính nhẩm (theo... • Giải bài xích 3 trang 105 - SGK Toán lớp 3 Đặt tính rồi tính:(a) ,,... • Giải bài bác 4 trang 105 - SGK Toán lớp 3 Một kho có(4720...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: những số cho 10 000 •Chương 4: những số đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3
Luyện tập trang 105
• Giải bài xích 1 trang 105 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài 2 trang 105 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài bác 3 trang 105 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài bác 4 trang 105 - SGK Toán lớp 3
Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3
Chương 1: Ôn tập và bổ sung Chương 2: Phép nhân với phép phân chia trong phạm vi 1000 Chương 3: những số mang lại 10 000 Chương 4: những số mang lại 100 000 Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12