Số 0

     

Trong nội dung bài viết dưới đây, công ty chúng tôi sẽ tổng hợp các chủ đề bài xích tập toán lớp 1 cơ bản từ học kỳ 1 mang đến học kỳ 2 có các bài tập minh họa sẽ giúp đỡ các con hoàn toàn có thể hệ thống lại con kiến thức, bên cạnh đó kèm theo những phiếu bài xích tập để các con cùng rèn luyện nhé


Các dạng bài tập toán lớp 1 học tập kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số phù hợp vào vị trí chấm.

Bạn đang xem: Số 0

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích phù hợp với chỗ chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >,

Dạng 2: Viết dãy số và chuẩn bị xếp những số

Bài 1. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo thứ tự từ nhỏ nhắn đến lớn: …………………………………………………….

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ khủng đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo máy tự từ bé bỏng đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 4. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo vật dụng tự từ bé đến lớn: ……………………………………………..

– Theo máy tự từ mập đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé bỏng đến lớn: ……………………………………………

– Theo thứ tự từ phệ đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết các số theo đồ vật tự từ bé xíu đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo thiết bị tự:

– Từ bé bỏng đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ lớn đến bé: ……………………………………………………

Dạng 3: kiếm tìm số lớn nhất và số nhỏ bé nhất

Bài 1: Số tròn chục bé nhỏ nhất có hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số nhỏ nhắn nhất trong số số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số bự nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số khủng nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: những phép cộng, trừ vào phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số phù hợp vào nơi trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải vấn đề có lời văn

Bài 1: Hồng có 8 que tính, Lan bao gồm 2 que tính. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có từng nào que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: trên bờ có 20 con vịt, bên dưới ao có 3 chục bé vịt. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu con vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính yêu thích hợp.

a) Có:13 chiếc kẹo

Có vớ cả: …. Dòng kẹo?

b) Có: 8 con lợn

Bán: 7 bé lợn

Còn lại: ….. Bé lợn?

Bài 4: Viết phép tính mê say hợp.

a, Có: 5 quả cam

Cho đi: 4 trái cam

Tất cả có: …. Quả cam?

b. Có: 10 cái kẹo

Đã ăn: 4 dòng kẹo

Còn lại: ….. Mẫu kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: mon trước Hà được 15 điểm 10, mon này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả nhị tháng Hà được tất cả bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A tất cả 40 học tập sinh, lớp 1B bao gồm 3 chục học tập sinh. Hỏi cả nhì lớp tất cả bao nhiêu học sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. Học tập sinh

Cả nhị lớp :… học sinh?

Đổi: 3 chục học sinh = ……… học tập sinh

Tổng phù hợp phiếu bài bác tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết tất cả các số:

a, từ là một đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, từ 10 mang lại 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ 20 đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn lời giải đúng:

1, Số bự nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ nhắn nhất trong những số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số tức thời trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số lập tức sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, các bạn Lan gồm 2 cái cây viết chì, mẹ mua thêm cho Lan 3 cái cây bút chì nữa. Hỏi Lan có toàn bộ mấy cái cây viết chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây viết chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái bút chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Xem thêm: Đánh Giá Review Về Phấn Nụ Hoàng Cung Có Tốt Không ? Làm Đẹp Như Phi Tần

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: cho các số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp đến xếp các số sẽ cho

a, Theo lắp thêm tự từ bé đến lớn: …………………………………………….

b, Theo máy tự từ mập đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một số biết rằng rước số đó cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được tác dụng bằng 3?

Số cần tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học kỳ 2

Chủ đề 1: các số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số trường đoản cú 89 cho 100 :

b) Viết số vào nơi chấm:

Số ngay tắp lự trước của 99 là …… ; 70 có …… chục cùng … đối chọi vị

Số ngay thức thì sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục và … đối kháng vị

Chủ đề 2: Độ dài cùng đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn trực tiếp theo những số đo sau:

Đoạn AB dài 4cm: ……………………

Đoạn AC dài 6cm: ……………………

Đoạn BC lâu năm 10cm:……………………

Đoạn AB lâu năm 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào nơi trống:

a, Số 15 có …. Chục với …. 1-1 vị.

Số đôi mươi gồm …. Chục và …. 1-1 vị.

Số 17 tất cả …. Chục cùng …. 1-1 vị.

Số 9 tất cả …. Chục và …. đối chọi vị.

b, Số ….gồm 1 chục và 0 1-1 vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 8 1-1 vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 2 đối kháng vị.

Số ….gồm 2 chục với 0 đối chọi vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ không nhớ ko kể phạm vi 100

Phần dĩ nhiên nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng xuất xắc sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: hiệu quả của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng tốt sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số buộc phải điền vào địa điểm chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ bao gồm 19 quả táo, Hạ đến Ngọc 2 trái và cho Lan 3 quả. Hỏi Hạ sót lại bao nhiêu trái táo?

A. 10 quả B. 12 trái C. 13 trái D. 14 quả

Phần từ luận

bài 1: tiến hành phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – đôi mươi + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền vết hoặc số thích hợp vào nơi chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + đôi mươi … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: nhị gà mẹ ấp nở ra được tổng số 24 gà con, biết rằng gà mẹ trước tiên ấp nở được số gà con bằng số nhỏ tuổi nhất tất cả hai chữ số. Hỏi gà bà bầu thứ hai ấp nở được bao nhiêu gà con?

Lời giải:

Cây bưởi còn lại số trái là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 trái bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ thời trang rồi phát âm giờ.

Trên mặt đồng hồ thời trang có kim ngắn chỉ giờ cùng kim lâu năm chỉ phút.Khi kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số làm sao thì đồng hồ đeo tay đang chỉ giờ đó.

Ví dụ: Đồng hồ dưới đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang sẵn có kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 buộc phải ta nói đồng hồ đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút để được giờ ưng ý hợp

Em vẽ thêm hoặc quay những kim đồng hồ để được giờ phù hợp hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ đeo tay chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang xuất hiện kim lâu năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào hàng đầu thì sẽ là 1 trong những giờ.

Em bắt buộc vẽ thêm kim đồng hồ thời trang như sau:

*

Dạng 3: xác minh giờ ứng cùng với các hoạt động trong ngày.

Tùy vào từng vận động cho trước, em xác định đồng hồ thời trang tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: trường đoản cú 6 giờ đồng hồ sáng mang lại 7 giờ chiếu sáng em đang dậy, tấn công răng, cọ mặt, bữa sớm rồi đi học.

Từ 7 giờ mang lại 10 giờ, em đang học bài bác trên lớp.

Giờ trưa: trường đoản cú 11 giờ đến 1 tiếng chiều, em ăn uống trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 giờ chiều em gia nhập thể thao, vệ sinh gội.

Xem thêm: Stt Chúc Người Yêu Thi Đỗ Cấp 3, Những Lời Chúc Thi Tốt Cho Người Yêu

Giờ tối: từ bỏ 6 giờ tối, em bắt đầu ăn tối, học bài hoặc xem TV.

Hy vọng cùng với những tin tức mà cửa hàng chúng tôi vừa share có thể giúp các nắm được các chủ đề bài xích tập toán lớp 1 cơ phiên bản từ học kỳ 1 mang lại học kỳ 2 nhé