Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán

     
Hướng dẫn cụ thể bài tập nguyên lý kế toánCác dạng bài xích tập nguyên lý kế toán có kèm theo đáp ánDạng 3: bài bác tập xác định hiệu quả kinh doanhI. Bài xích tập nguyên tắc kế toán số 1II. Bài xích tập nguyên lý kế toán số 2

Hướng dẫn chi tiết bài tập nguyên lý kế toán

Bài tập nguyên tắc kế toán giúp bạn học sau thời điểm học xong, khối hệ thống lại tổng thể kiến thức triết lý áp dụng vào phần nhiệm vụ và những định khoản thực tế.

Bạn đang xem: Giải bài tập nguyên lý kế toán

Hướng dẫn cụ thể bài tập nguyên tắc kế toán

Câu 5.1

Yêu mong 1: Định khoản kế toán những nghiệp vụ phát sinh

1. Người sử dụng trả tiền mua hàng chịu tự kỳ trước bởi tiền mặt 10.000

Nợ TK 111: 10.000

gồm TK 131: 10.000

2. Sử dụng tiền gửi ngân hàng để mua TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), chi tiêu vận chuyển bốc dỡ đơn vị chức năng chi hết 220 tiền phương diện (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

có TK 112: 44.000

có TK 111: 220

3. Dùng tiền gửi NH trả nợ người phân phối 30.000 và rút về quĩ tiền mặt 20.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

có TK 112: 50.000

4. Cần sử dụng tiền phương diện trả lương đến CNV 20.000

Nợ TK 334: 20.000

có TK 111: 20.000

5. Vay thời gian ngắn NH trả nợ người phân phối 20.000

Nợ TK 331: 20.000

có TK 311: 20.000

6. Cần sử dụng tiền giữ hộ NH trả vay ngắn hạn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

bao gồm TK 112: 50.000

7. Mua nguyên liệu nhập kho giá thiết lập 20.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT) chưa trả tiền fan bán.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

có TK 331: 22.000

Yêu ước 2: phản ánh vào tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng đối chiếu số tạo ra kiểu những cột

*

4. Lập bảng bằng vận kế toán

*

Câu 5.2

1. Xuất kho vật liệu dùng mang lại sản xuất sản phẩm 20.000, dùng cho cai quản phân xưởng 2.000.

Nợ TK 621: 20.000

Nợ TK 627: 2.000

bao gồm TK 152: 22.000

2. Chi phí lương yêu cầu trả người công nhân sản xuất thành phầm 35.000, cai quản phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

có TK 334: 40.000

3. Những khoản trích theo lương được trích theo xác suất quy định (biết rằng các khoản lương được xác định tỷ lệ giữa lương cơ bản và năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

bao gồm TK 3382: 140

có TK 3383: 1.260

có TK 3384: 210

có TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

gồm TK 3382: 20

gồm TK 3383: 180

gồm TK 3384: 30

có TK 3386: 10

Theo fan lao động:

Nợ TK 334: 840

bao gồm TK 3383: 640

gồm TK 3384: 120

bao gồm TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ dùng cho cung cấp 50.000

Nợ TK 627: 50.000

có TK 214: 50.000

5. Chi tiêu điện nước mua bên cạnh 2.100 (đã bao gồm 5% thuế GTGT) đã trả cho những người bán bằng chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

gồm TK 112: 2.100

6. Kết chuyển đưa ra phí

– Kết chuyển chi tiêu sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

có TK 621: 20.000

gồm TK 622: 36.680

gồm TK 627: 59.240

7. Nhập kho hàng hoá, hiểu được giá trị sản phẩm chế dở vào cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm xong trong kỳ = 0 + 115.920 – 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

tất cả TK 154: 110.920

Yêu mong 2: đề đạt vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

Yêu ước 3: Lập bảng cân đối tài khoản

Câu 5.3

Yêu cầu 1: Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh

1. Xuất kho vật liệu dùng cho SXKD là 80.000, trong đó

Dùng mang đến SX SP A: 40.000Dùng mang đến SX SP B: 30.000Dùng cho cai quản phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

có TK 152: 80.000

2. Tính tiền lương bắt buộc trả đến CNV là 53.000, trong đó

Tiền lương CNSX SP A: 20.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương thống trị phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán hàng 8.000Tiền lương của bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): 20.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

bao gồm TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo phần trăm quy định (giả định toàn cục tiền lương là lương cơ bản).

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

bao gồm TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ cần sử dụng cho chế tạo 17.000; bộ phận bán hàng 10.000; phần tử quản lý công ty lớn 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

gồm TK 214: 42.000

5. Thời điểm cuối kỳ kết gửi hết chi phí SX. Biết rằng ngân sách chi tiêu SX chung phân chia cho từng các loại SP theo chi phí lương công nhân SX, biết rằng CPSX dở cuối kỳ:

SP A: 5.000SP B: 4.000

Tổng chi phí sản xuất chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bổ giá thành cho thành phầm A: 22.100

Phân bổ giá thành cho sản phẩm B: 11.050

– Kết chuyển ngân sách sản xuất vào kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

có TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

gồm TK 621 (B): 30.000)

tất cả TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

gồm TK 622 (B): 12.300)

tất cả TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

tất cả TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm cung cấp theo chi phí sản xuất thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

– Kết chuyển thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

tất cả TK 154: 143.050

– Kết chuyển ngân sách chi tiêu bán hàng, ngân sách QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

có TK 641: 19.840

có TK 642: 27.300

Yêu mong 2: phản ảnh vào thông tin tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Iphone Không Nhận Được Cuộc Gọi Đến Do Đâu Và Cách Khắc Phục

*

Câu 5.4

Yêu ước 1: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế

1. Xuất kho thành phẩm bán ra cho khách sản phẩm được người tiêu dùng chấp nhận, giá vốn 30.000, giá cả 180.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT), người sử dụng thanh toán 50% bằng chi phí mặt, số còn sót lại ghi nợ.

– Ghi nhận giá vốn:

Nợ TK 632: 30.000

tất cả TK 155: 30.000

– Ghi dìm doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

tất cả TK 511: 180.000

có TK 333: 18.000

2. Chi phí lương nên trả nhân viên bán sản phẩm 20.000, quản lý doanh nghiệp 30.000

Nợ TK 641: 20.000

Nợ TK 642: 30.000

có TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng cho bộ phận bán hàng 15.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: 20.000

bao gồm TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo phần trăm quy định (giả định toàn thể là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

có TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Giá thành điện nước mua kế bên dùng cho bộ phận bán sản phẩm 10.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT), thành phần quản lý doanh nghiệp lớn 12.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT) sẽ thanh toán tổng thể bằng chuyển khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

gồm TK 112: 23.100

6. Xác định tác dụng kinh doan

– Kết đưa giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: 30.000

tất cả TK 632: 30.000

– Kết chuyển ngân sách chi tiêu bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

gồm TK 641: 49.800

– Kết chuyển đưa ra phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

có TK 642: 69.200

– Kết đưa doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

có TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng bằng vận tài khoản và báo cáo kết quả ghê doanh

Câu 5.5

Yêu ước 1: Định khoản nghiệp vụ tài chính phát sinh

1. Download 1 TSCĐ hữu hình chưa giao dịch thanh toán tiền cho đơn vị bán, giá bán mua chưa xuất hiện thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, giá cả lắp để trả bởi tiền khía cạnh là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

gồm TK 111: 500.000

gồm TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho người bán 5.000.000 bằng tiền nhờ cất hộ ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

bao gồm TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho áp dụng cho

Trực tiếp thêm vào sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ sinh sống phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Những khoản túi tiền khác

Loại chi tiêu Đối tượng chịu bỏ ra phíTiền lương phải trảKhấu haoTiền mặt
-Bộ phận trực tiếp SX -Bộ phận PV và làm chủ SX -Bộ phận bán sản phẩm -Bộ phận QLDN1.800.000 1.300.000 1.200.000 1.500.000 1.000.000 500.000 500.000 100.000 200.000 400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

tất cả TK 334: 5.800.000

gồm TK 214: 2.000.000

bao gồm TK 111: 700.000

5. Sản phẩm sản xuất xong xuôi được nhập kho thành phẩm: 1000 sản phẩm. Giá cả sản xuất dở dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

tất cả TK 621: 10.000.000

có TK 622: 1.800.000

gồm TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dck = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

bao gồm TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất bán 500 sản phẩm. Giá bán bán chưa có thuế bằng 1,4 giá thành, thuế GTGT 10%. Người sử dụng đã thanh toán toàn bộ bằng TGNH.

– Ghi dìm giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

bao gồm TK 156: 7.100.000

– Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

gồm TK 511: 9.940.000

tất cả TK 333: 994.000

7. Xác định công dụng kinh doanh

Kết gửi giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

tất cả TK 632: 7.100.000

– Kết chuyển ngân sách chi tiêu bán hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

tất cả TK 641: 1.900.000

– Kết chuyển chi phí thống trị doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

bao gồm TK 642: 2.400.000

– Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

bao gồm TK 911: 9.940.000

– Xác định kết quả kinh doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

gồm TK 911: 1.460.000

Yêu cầu 2: Lập bảng cân đối kế toán

Các dạng bài tập nguyên tắc kế toán gồm kèm theo đáp án

Dạng 1: bài tập làm cho quen:

Với nguyên lý kế toán, có khá nhiều dạng bài tập khác nhau theo cường độ từ dễ cho khó, giúp cho những người học có thể làm quen dần với loài kiến thức. Dạng đề đầu tiên chúng ta cần thế là bài bác tập khẳng định các Nghiệp vụ tài chính phát sinh thuộc các loại Tài sản, hay Nguồn vốn, và định khoản những bút toán cơ bản. Sau đó là một bài tập minh họa:

Đề bài: khẳng định từng nhiệm vụ đâu là mối cung cấp vốn, đâu là tài sản, và định khoản tăng giảm ( nợ, có các Tài khoản liên quan) cho những nội dung sau:

a. Rút tiền gửi ngân hàng (TGNH) về nhập quỹ tiền phương diện 80.000b. Vay bank trả nợ người cung cấp 60.000c. Thu chi phí công nợ quý khách hàng bằng tiền khía cạnh 40.000d. đưa ra tiền mặt trả nợ bank 15.000e. Chuyển khoản gửi bank trả nợ cho người bán 50.000

Đáp án:

a. Giảm gia sản (TGNH) – Tăng gia sản (Tiền mặt)

Định khoản:Nợ TK 111-Tiền mặt: 80.000Có TK 112-TGNH: 80.000

b. Lúc vay tiền Ngân hàng: Tăng TS (TGNH) – Tăng nguồn chi phí (Nợ đề xuất trả)Nợ TK 112: 60.000Có TK 341: 60.000

Khi cần sử dụng TGNH trả nợ: giảm TS (TGNH) – Giảm nguồn vốn (Nợ bắt buộc trả)Nợ TK 331: 60.000Có TK 112: 60.000

c. Tăng TS (TGNH) – giảm TS (Phải thu khách hàng)Nợ TK 111: 40.000Có TK 131: 40.000

d. Giảm TS (Tiền mặt) – giảm NV (Nợ cần trả)Nợ TK 341: 15.000Có TK 111: 15.000

e. Giảm TS (TGNH) – sút NV (Nợ đề xuất trả)Nợ TK 331: 50.000Có TK 112: 50.000

Dạng 2: bài tập định khoản những nghiệp vụ thương mại cơ bản

Ở dạng này, các bạn cần rứa rõ những nghiệp vụ về mua, bán sản phẩm hóa, nguyên đồ dùng liệu; xuất nguyên vật liệu để sản xuất, đó là những nghiệp vụ tài chính thường chạm chán ở các doanh nghiệp bình thường. Đây là một ví dụ:

Đề bài: Định khoản những nghiệp vụ sau đây:

a. Bán hàng thu tiền khía cạnh 22.000.000đ, trong số đó thuế GTGT 2.000.000đ.b. Đem tiền mặt nhờ cất hộ vào NH 30.000.000đc. Bỏ ra tiền mặt vận chuyển sản phẩm & hàng hóa mua về 300.000đ, thuế 10%.d. Mua vật liệu nhập kho giá không thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho công ty cung cấp. Giá thành vận chuyển, bốc dỡ vật tư mua vào 440.000đ trả bởi tiền mặt, trong đó thuế GTGT 40.000đ.e. Xuất nguyên liệu để phân phối sp 20.000.000đ

Đáp án:

a. Ghi dấn doanh thu:Nợ TK 111: 22.000.000Có TK 511: 20.000.000Có TK 3331: 2.000.000

Thông thường, khi chào bán hàng, các bạn phải hạch toán ghi dìm giá vốn hàng chào bán ( Nợ TK 632 – tất cả TK 156), vì tại đây đề ko nói rõ giá bán vốn từng nào nên bản thân xin phép bỏ qua.

b. Nợ TK 112: 30.000.000Có TK 111: 30.000.000

c. Nợ TK 156: 300.000Nợ TK 1331: 30.000Có TK 111: 330.000

d. Nợ TK 152: 50.000.000Nợ TK 1331: 50.000.00Có TK 331: 55.000.000

Chi phí tổn vận chuyển, bốc dỡ:Nợ TK 152: 400.000Nợ TK 1331: 40.000Có TK 111: 440.000

e. Nợ TK 621: 20.000.000Có TK 152: 20.000.000

Dạng 3: bài tập xác định tác dụng kinh doanh

Đây là dạng bài xích tập tổng hợp, cách đầu các bạn phải định khoản các nghiệp vụ gây ra trong kỳ, tiếp đến cuối kỳ kết gửi doanh thu, túi tiền và xác minh chi phí. Bài bác tập mẫu:

Đề bài: doanh nghiệp A bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, thuộc đối tượng tính thuế GTGT 10% theo cách thức khấu trừ, kế toán mặt hàng tồn kho theo phương thức kê khai hay xuyên, tính giá chỉ hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Trong kỳ có những tài liệu như sau:

Hàng tồn đầu kỳ:

Tồn trên kho: 1.000 đơn vị (trị giá bán 10.000.000đ)Tồn tại quầy: 500 đơn vị (trị giá 5.000.000đ, giá nhỏ lẻ chưa thuế 15.000đ/đơn vị)

a. Nhập kho hàng hóa mua từ bỏ nhà cấp dưỡng 9.000 đơn vị chưa trả tiền. Giá sở hữu chưa thuế GTGT 120.000.000đ.b. Xuất kho mặt hàng giao quầy kinh doanh nhỏ 7.000 solo vị.c. Tổng vừa lòng hóa đơn bán lẻ trong kỳ 6.000 đối chọi vị, đã cung cấp thu chi phí mặt. Giá bán lẻ chưa thuế 20.000đ/đơn vị. Tổng hòa hợp phiếu nộp tiền bán sản phẩm trong kỳ: 132.000.000đ.d. Cuối kỳ kiểm mặt hàng tại quầy, số mặt hàng tồn kho là 1.480 đối kháng vị. Hàng thiếu, nhân viên bán sản phẩm phải bồi hoàn theo giá bán có thuế.e. Bảng tập hợp đưa ra phí bán sản phẩm và bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp (đv tính: đồng)

Yếu tố chi phíPhục vụ cung cấp hàngPhục vụ quản ngại lý
Lương10.000.0005.000.000
BHYT, BHXH, KPCĐ1.900.000950.000
Vật liệu bao gói hàng2.520.000
Khấu hao5.000.0001.500.000
Dịch vụ sở hữu ngoài4.380.0006.250.000
Chi bằng tiền mặt3.500.0007.500.000
Cộng27.300.00021.200.000

Yêu cầu: Ghi nhận các bút toán phản nghịch ánh tình trạng mua hàng, bán sản phẩm và xác định lợi nhuận trước thuế.

Xem thêm: Giáo Trình Logic Học Đại Cương, Giáo Trình Môn Logic Học

Đáp án

Giá xuất kho bình quân cuối kỳ:12.857 = 10.000.000 + 5.000.000 + 120.000.0001.000 + 500 + 9.000

a. Nợ TK 156: 120.000.000Nợ TK 133: 12.000.000Có TK 331: 132.000.000

b. Nợ TK 156 (Q): 89.999.000 = 7.000 x 12.857Có TK 156 (K): 89.999.000

c. Nợ TK 632: 77.142.000 = 6.000 x 12.857Có TK 156 (Q): 77.142.000Nợ TK 111: 132.000.000Có TK 511: 120.000.000Có TK 333: 12.000.000

d. Nợ TK 632: 257.140 = (1500 – 1480) x 12.857Có TK 156 (Q): 257.140Nợ TK 1388: 440.000 = trăng tròn x 22.000Có TK 632: 257.140Có TK 711: 182.860

e. Nợ TK 641: 10.000.000Nợ TK 642: 5.000.000Có TK 334: 15.000.000Nợ TK 641: 1.900.000Nợ TK 642: 950.000Có TK 338: 2.850.000Nợ TK 641: 2.520.000Có TK 331: 2.520.000Nợ TK 641: 5.000.000Nợ TK 642: 1.500.000Có TK 214: 6.500.000Nợ TK 641: 4.380.000Nợ TK 642: 6.250.000Có TK 331: 10.630.000Nợ TK 641: 3.500.000Nợ TK 642: 7.500.000Có TK 111: 11.000.000

– Kết gửi doanh thu, đưa ra phí:Nợ TK 511: 120.000.000Có TK 911: 120.000.000Nợ TK 911: 125.642.000Có TK 632: 77.142.000Có TK 641: 27.300.000Có TK 642: 21.200.000Nợ TK 711: 182.860Có TK 911: 182.860

– Kết chuyển lỗ:Nợ TK 421: 5.459.140Có TK 911: 5.459.140

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài tập nguyên lý kế toán bao gồm lời giải

Bài 1. Công ty ABC gồm số dư thời điểm đầu kỳ trên một vài tài khoản như sau (đơn vị tính: triệu đồng)

1.TK tiền mặt 10

2.TK chi phí gửi ngân hàng 20

3.TK nên thu khách hàng 15

4.TK phải trả cho tất cả những người bán 20

5.TK nguyên vật liệu 5

6.TK hàng hoá 30

7.TK vay và nợ mướn tài thiết yếu 27

8.TK nên trả fan lao đụng 5

9.TK vốn chi tiêu của chủ thiết lập 68

10.TK tài sản cố định hữu hình 40

Trong kỳ có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

Mua vật tư tiền chưa trả cho tất cả những người bán 2Vay thời gian ngắn ngân sản phẩm trả nợ cho tất cả những người bán 10Chi tiền khía cạnh trả lương công nhân viên cấp dưới 5Khách mặt hàng trả nợ thu bởi tiền phương diện 12Đem tiền phương diện gửi ngân hàng 10Mua hàng hoá giao dịch bằng tiền gửi bank 6Dùng tiền gửi bank trả nợ cho tất cả những người bán 4

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh vào kỳ?

Lời giải

Nợ TK152: 2 gồm TK331: 2Nợ TK331: 10 bao gồm TK341: 10Nợ TK334: 5 tất cả TK111: 5Nợ TK111: 12 có TK131: 12Nợ TK112: 10 có TK111: 10Nợ TK156: 6 gồm TK112: 6Nợ TK331: 4 tất cả TK112: 4

Bài 2. Tại doanh nghiệp sản xuất có tình trong khi sau: Số liệu đầu kỳ (Đơn vị tính: đồng)

Tiền phương diện 4.000.000 phiếu thuTiền gửi bank 20.000.000Phải thu của người sử dụng 16.000.000Nguyên liệu, vật liệu 17.000.000Chi tổn phí sản xuất marketing dở dang 3.000.000Thành phẩm 10.000.000Vốn đầu tư chi tiêu của chủ sở hữu 80.000.000Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển 6.000.000Lợi nhuận chưa bày bán 10.000.000Hao mòn TSCĐ 10.000.000Vay cùng nợ thuê tài bao gồm 9.000.000Phải trả cho tất cả những người bán 15.000.000Tài sản cố định hữu hình 60.000.000

Chi tiết vật dụng liệu:

o vật liệu A: 9.000kg x 1.000đ/kg

o vật tư B: 1.600 lít x 5.000đ/l cụ thể thành phẩm: 400spx 25.000đ/sp

Trong kỳ phạt sinh các nghiệp vụ sau:

1.Mua vật tư A nhập kho 10.000kg, giá tải 990đ/kg, thuế GTGT 10% trên giá bán mua, chưa trả tiền tín đồ bán, chi tiêu vận đưa 100.000đ trả bởi tiền mặt

2.Mua vật liệu B nhập kho 2.400 lít; giá mua 5.000đ/l; thuế GTGT 10% trên giá bán mua, không trả tiền người bán, giá cả vận chuyển 120.000đ trả bởi tiền mặt

3.Xuất kho vật tư A: 15.000 kg; trị giá 15.000.000đ để thêm vào sản phẩm

4.Xuất kho vật liệu B: 3.000 lít; trị giá chỉ 15.070.000đ để tiếp tế sản phẩm

5.Vay ngắn hạn để trả nợ người bán: 25.000.000đ

6.Tiền lương buộc phải trả:

o Công nhân tiếp tế sản phẩm: 20.000.000đ

o Nhân viên cai quản phân xưởng: 1.000.000đ

o nhân viên cấp dưới bán hàng: 1.000.000đ

o Nhân viên làm chủ doanh nghiệp: 3.000.000đ

7.Trích khấu hao TSCĐ:

o Chuyên dùng làm sản xuất sản phẩm: 1.800.000đ

o dùng cho việc cai quản sản xuất: 200.000đ

o sử dụng cho phần tử bán hàng: 400.000đ

o dùng cho thành phần quản lý doanh nghiệp: 600.000đ

8.Chi giá tiền khác trả bằng tiền phương diện 1.800.000đ, tính cho:

o phần tử sản xuất: 1.000.000đ

o thành phần bán hàng: 300.000đ

o phần tử quản lý doanh nghiệp: 500.000đ

9.Nhập kho 2.500 sản phẩm, mang lại biết túi tiền sản xuất dở dang cuối kỳ: 1.070.000đ

10.Xuất kho 2.400 sản phẩm; giá bán vốn hàng bán: 54.800.000đ; chào bán trực tiếp cho khách hàng; giá thành 30.000đ/sp; thuế GTGT 10% trên giá chỉ bán; chưa thu tiền.

Yêu cầu:

a.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh?

b.Xác định tác dụng kinh doanh? Biết thuế suất thuế TNDN là 20

Lời giải

a.Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

Nợ TK152: 9.900.000 (10.000kg x 990đ/kg)

Nợ TK133: 990.000

Có TK 331: 10.890.000

Nợ TK152 : 100.000

Có TK 111: 100.000

Nợ TK152: 12.000.000 (2.400lít x 5.000đ/kg)

Nợ TK133: 1.200.000

Có TK 331: 13.200.000

Nợ TK152: 120.000

Có TK 111: 120.000

Nợ TK 621: 15.000.000

Có TK 152: 15.000.000

Nợ TK 621: 15.070.000

Có TK 152: 15.070.000

Nợ TK 331: 25.000.000

Có TK 341: 25.000.000

Nợ TK 622: 20.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 1.000.000

Nợ TK642: 3.000.000

Có TK 334: 25.000.000

Nợ TK 627: 2.000.000

Nợ TK641: 400.000

Nợ TK642: 600.000

Có TK 214: 3.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 300.000

Nợ TK642: 500.000

Có TK 111: 1.800.000

Nợ TK 154: 54.070.000

Có TK 621: 30.070.000

Có TK 622: 20.000.000

Có TK 627: 4.000.000

Tổng ngân sách sản phẩm sản xuất hoàn thành trong kỳ: 3.000.000 + 54.070.000 – 1.070.000 = 56.000.000 đồng

Nợ TK155: 56.000.000

Có TK154: 56.000.000

Nợ TK632: 54.800.000

Có TK 155: 54.800.000

Nợ TK131: 79.200.000

Có TK 511: 72.000.000 (2.400sp x 30.000đ/sp)

Có TK3331: 7.200.000

b.Xác định hiệu quả kinh doanh:

Kết gửi doanh thu:

Nợ TK 511: 72.000.000

Có TK911: 72.000.000

Kết chuyển bỏ ra phí:

Nợ TK 911: 60.600.000

Có TK632: 54.800.000

Có TK641: 1.700.000

Có TK642: 4.100.000

Lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế TNDN: 72.000.000- 60.600.000 = 11.400.000

Thuế TNDN yêu cầu nộp:

Nợ TK821: 2.280.000 (11.400.000 x 20%)

Có TK3334: 2.280.000

Kết gửi thuế TNDN:

Nợ TK911: 2.280.00

Có TK821: 2.280.000

Kết gửi lãi:

Nợ TK 911: 9.120.000

Có TK421: 9.120.000

Bài tập nguyên tắc kế toán – bao gồm lời giải

I. Bài xích tập nguyên tắc kế toán số 1

Tại doanh nghiệp lớn (DN) sản xuất dịch vụ thương mại Thanh Hà có những số liệu liên quan đến quá trình sản xuất được kế toán tài chính ghi thừa nhận như sau:

Số dư đầu kỳ của TK 154: 10.000.000đ

Trong kỳ, tại DN, có những nghiệp vụ tài chính phát sinh như sau:

1. Cài đặt NVL nhập kho chưa trả tiền cho những người bán, giá chưa xuất hiện thuế là 300.000.000, TGTGT 10%, CP vận chuyển NVL về nhập kho không thuế là 500.000đ, đang trả bởi tiền mặt, khoản tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá được hưởng 2% bên trên giá tải chưa thuế học tập kế toán trưởng

2. Xuất kho NVL áp dụng cho các thành phần trực tiếp cung ứng là 150.000.000đ, phần tử phục vụ thêm vào là 20.000.000đ, cỗ phận bán hàng là 5.000.000đ, thành phần quản lý doanh nghiệp lớn là 3.000.000đ

3. Tính lương nên trả mang lại công nhân trực tiếp tiếp tế là 80.000.000đ, nhân viên thống trị phân xưởng là 10.000.000đ, cỗ phận bán hàng là 5.000.000đ, phần tử quản lý công ty lớn là 30.000.000đ

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo phần trăm quy định tính vào chi phí liên quan của cả phần trừ lương

5. Xuất kho CCDC loại phân bổ 1 lần sử dụng ở các bộ phận sản xuất là 1.700.000đ, phần tử quản lý công ty 2.000.000đ, cỗ phận bán hàng là 3.000.000đ

6. Nhận thấy hóa 1-1 tiền điện, chi phí nước tạo nên ở các thành phần sản xuất là 5.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 1.000.000đ, cỗ phận bán sản phẩm là 2.000.000đ khóa đào tạo và huấn luyện excel cơ bản

7. Trong kỳ, thành phần SX đã hoàn thành và nhập kho 10.000SP A. Quý giá SPDD thời điểm cuối kỳ là 2.400.000đ, DN đánh giá SPDD theo ngân sách NVLC

8. Xuất kho 800 SP đi tiêu hao trực tiếp, đơn giá cả là 50.000đ/sp, TGTGT 10%, quý khách chưa thanh toán

9. Cảm nhận giấy báo bao gồm của bank do quý khách thanh toán lô hàng ở nhiệm vụ 8

10. Xuất kho 100 sp gửi đi bán, giá chỉ bán bao gồm 10 %TGTGT là 61.500đ

Yêu cầu: bảng mã mô hình xuất nhập khẩu

Tính toán định khoản với phản ánh những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào những tài khoản bao gồm liên quan. Tính ngân sách SP nhập kho vào kỳ. Biết rằng doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo pp kiểm kê thường xuyên và nộp TGTGT theo pp khấu trừ thuế:

Giải bài xích tập nguyên lý kế toán số 1

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào kỳ

Khi nhập kho NVL

Nợ TK 1521 : 300.000.000

Nợ TK 1331 : 30.000.000

Có TK 331 : 330.000.000

– chi phí vận chuyển hàng về nhập kho

Nợ TK 152 : 5.000.000

Nợ TK 1331 : 500.000

Có TK 111: 5.500.000

– Khoản giảm ngay hàng sở hữu được hưởng

Nợ TK 331 : 300.000.000*2% = 6.000.000

Có TK 152 : 6.000.000

2. Xuất kho NVL sử dụng

Nợ TK 621 : 150.000.000

Nợ TK 627 : 20.000.000

Nợ TK 641 : 5.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 152 : 178.000.000

3. Tính lương bắt buộc trả cho cbcnv mẫu báo cáo tài chủ yếu nội bộ

Nợ TK 622 : 80.000.000

Nợ TK 627 : 10.000.000

Nợ TK 641 : 20.000.000

Nợ TK 642 : 30.000.000

Có TK 334 : 140.000.000

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ

Nợ TK 622 : 80.000.000*19% = 15.200.000

Nợ TK 627 : 10.000.000*19% = 1.900.000

Nợ TK 641 : 20.000.000*19% = 3.800.000

Nợ TK 642 :30.000.000*19% = 5.700.000

Nợ TK 334 : 140.000.000*6% = 8.400.000

Có TK 338 : 35.000.000

5. Xuất kho CCDC PVSX

Nợ TK 627 : 1.700.000

Nợ TK 641 : 2.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 153 : 6.700.000

6. Nợ TK 627 : 5.000.000

Nợ TK 641 : 1.000.000

Nợ TK 642 : 2.000.000

Có TK 331 : 8.000.000

7. Kết chuyển túi tiền tính giá thành sản phẩm

Nợ TK 154 : 283.800.000

Có TK 621 : 150.000.000

Có TK 622 : 80.000.000 + 15.200.000 = 95.200.000

Có TK 627 : 20.000.000+10.000.000 + 1.900.000 + 1.700.000 + 5.000.000 = 38.600.000

Tổng chi tiêu sản phẩm nhập kho = 10.000.000 + 283.800.000 – 2.400.000 = 291.400.000

Giá thành đơn vị sản phẩm nhập kho = 291.400.000/1.000 = 291.400

Nhập kho TPSX trong kỳ

Nợ TK 155 : 291.400.000

Có TK 154 : 291.400.000

8a. Nợ TK 632 : 800*391.400 = 313.120.000

Có TK 155 : 313.120.000

b. Nợ TK 131 ; 44.000.000

Có TK 511 : 800*50.000 = 40.000.000

Có TK 3331 ; 4.000.000

9. Nợ TK 112 : 44.000.000

Có TK 131 : 44.000.000

10. Nợ TK 157 : 100*291.400 = 291.400.000

Có TK 155 : 291.400.000

II. Bài tập nguyên tắc kế toán số 2

Tại dn sản xuất và thương mại dịch vụ Thanh Hà có những số liệu tương quan đến qua trình thêm vào được kế toán tài chính ghi thừa nhận như sau:

Số dư đầu kỳ của TK 154 : 4.000.000

Trong kỳ, tại dn có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Xuất kho 50.000.000đ vật liệu sử dụng cho:

Trực tiếp phân phối SP : 42.000.000đPhục vụ ngơi nghỉ phân xưởng cấp dưỡng : 4.000.000đBộ phận bán hàng : 1.500.000đBộ phận cai quản doanh nghiệp : 2.500.000đ

2. Tiền lương phải thanh toán giao dịch cho CNV là 16.000.000đ vào đó:

Công nhân trực tiếp cung ứng : 9.000.000đNhân viên phân xưởng : 2.000.000đNhân viên bán hàng 2.000.000đNhân viên cai quản doanh nghiệp ; 3.000.000đ

3. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ theo xác suất quy định để tính vào túi tiền có liên quan, bao gồm cả phần trừ vào lương

4. Bộ phận sản xuất báo hư một CCDC có giá xuất kho lúc đầu là 3.000.000đ, CCDC trực thuộc loại phân chia 3 lần

5. Khấu hao TSCĐ là 10.000.000đ phân chia cho :

Phân xưởng cung ứng : 6.000.000đBộ phận bán hàng : 1.500.000đBộ phận thống trị doanh nghiệp : 2.500.000

6. Giá cả khác phạt sinh chưa trả mang đến nhà cung cấp có quý giá theo hóa đơn là 17.600.000đ, TGTGT 10% phân bổ cho cỗ phận bán sản phẩm là 10.000.000đ, bộ phận quản lý công ty là 6.000.000đ

7. Vào kỳ sản xuất xong xuôi 2.000SP, vẫn nhập kho thành phẩm. Mang đến biết giá thành SXDD cuối tháng là 3.200.000đ

8. Xuất kho 500SP buôn bán trực tiếp cho khách hàng giá bán chưa TGTGT là 40.000đ/sp, TGTGT10%, người tiêu dùng chưa thanh toán

9. Xuất kho 200 SP nhờ cất hộ đi bán giá cả chưa TGTGT 10% là 38.000đ/sp. Mười ngày sau, người tiêu dùng thông báo đồng ý mua lô mặt hàng 200 SP này, với đã giao dịch thanh toán cho dn bằng gửi khoản

10. Xuất kho 300 SP buôn bán trực tiếp cho khách hàng, giá thành 34.000đ/sp khách hàng thanh toán bằng tiền mặt cho DN

Yêu mong :

1. Định khoản và phản ánh những nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sơ thiết bị tài khoản

2. Tính giá cả sản phẩm nhập kho trong kỳ

3. Tính kết quả kinh doanh trong kỳ

Hướng dẫn giải bài tập nguyên tắc kế toán số 2

I. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

1. Nợ TK 621 : 42.000.000

Nợ TK 627 : 4.000.000

Nợ TK 641 : 1.500.000

Nợ TK 642 : 2.500.000

Có TK 152 : 50.000.000

2. Nợ TK 622 : 9.000.000

Nợ TK 627 : 2.000.000

Nợ TK 641 : 2.000.000

Nợ TK 642 : 3.000.000

Có TK 334 : 16.000.000

3 Nợ TK 622 : 9.000.000*19% = 1.710.000

Nợ TK 627 : 2.000.000*19% = 380.000

Nợ TK 641 : 2.000.000*19% = 380.000

Nợ TK 642 : 3.000.000*19% = 570.000

Nợ TK 334 : 16.000.000*6% = 960.000

Có TK 338 : 3.820.000

4. Nợ TK 627 : 1.000.000

Có TK 142 : 1.000.000

5. Nợ TK 627 : 6.000.000

Nợ TK 641 : 1.500.000

Nợ TK 642 ; 2.500.000

Có TK 214 : 10.000.000

6. Nợ TK 641 ; 10.000.000

Nợ TK 642 : 6.000.000

Nợ TK 1331 : 1.600.000

Có TK 331 : 17.600.000

7. Kết gửi CP tính ngân sách SP

Nợ TK 154 : 42.000.000 + 10.710.000 + 13.380.000 = 66.090.000

Có TK 621 : 42.000.000

Có TK 622 : 9.000.000 + 1.710.000 = 10.710.000

Có TK 627 : 4.000.000 + 2.000.000 + 380.000 + 1.000.000 + 6.000.000 = 13.380.000

Tổng chi phí SP = 4.000.000 + 66.090.000 – 3.200.000 = 66.890.000

Giá thành đơn vị chức năng sp = 66.890.000/2.000 = 33.445

Nhập kho TPBB SX vào kỳ

Nợ TK 155 : 66.890.000

Có TK 154 : 66.890.000

8. Phản chiếu giá vốn hàng chào bán trong kỳ

Nợ TK 632 : 500*33.445 = 16.722.500

Có TK 155 : 16.722.500

Phản ánh doanh thu bán sản phẩm trong kỳ

Nợ TK 131 : 22.000.000

Có TK 511 : 500*40.000 = 20.000.000

Có TK 3331 ; 2.000.000

9. Nhờ cất hộ kho mặt hàng đi bán

Nợ TK 157 : 200 * 33.445 = 6.689.000

Có TK 155 : 6.689.000

Khi khách hàng gật đầu đồng ý thanh toán

Phản ánh giá bán vốn hàng bán trong kỳ

Nợ TK 632 : 6.689.000

Có TK 157 : 6.689.000

Phản ánh doanh thu bán hàng trong kỳ

Nợ TK 112 : 8.360.000

Có TK 511 : 200*38.000 = 7.600.000

Có TK 3331 : 760.000

10. đề đạt giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 632 ; 300*33.445 = 10.033.500

Có TK 155 : 10.033.500

Phản ánh doanh thu bán sản phẩm trong kỳ

Nợ TK 111 : 11.220.000

Có TK 511 : 300*34.000 = 10.200.000

Có TK 3331 : 1.020.0000

11. Kết chuyển giá vốn hàng phân phối trong kỳ

Nợ TK 911 : 33.445.000

Có TK 632 ; 16.722.500 + 6.689.000 + 10.033.500 = 33.445.000

Kết đưa DT bán hàng trong kỳ

Nợ TK 511 : 20.000.000 + 7.600.000 + 10.200.000 = 37.800.000

Có TK 911 : 37.800.000

Kết gửi CP gây ra trong kỳ

Nợ TK 911 : 29.950.000

Có TK 641 : 1.500.000 + 2.000.000 + 380.000 + 1.500.000 + 10.000.000 = 15.380.000

Có TK 642 : 2.500.000 + 3.000.000 + 570.000 + 2.500.000 + 6.000.000 = 14.570.000