Gia tốc cực đại khi nào

     

Tổng hợp Công thức gia tốc cực đại bỏ ra tiết, đúng chuẩn nhất, bám đít nội dung SGK đồ lý 10, giúp những em ôn tập xuất sắc và làm bài xích đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Gia tốc cực đại khi nào


1. Đồ thị trong xấp xỉ điều hòa x = Acos(ωt + φ)

2. Đồ thị giao động điều hòa

3. Đồ thị, li độ, gia tốc và tốc độ dao động ổn định vẽ phổ biến trên một hệ tọa độ 

4. Mối liên hệ giữa x,v,a,f trong xấp xỉ điều hòa

5. Bài bác tập củng cầm kiến thức


Công thức gia tốc cực đại

Gia tốc cực to của hóa học điểm trọng xê dịch điều hòa được tính bằng bí quyết sau:

*
Công thức tốc độ cực đại" width="112">

Trong đó:

a: Gia tốc cực lớn của chất điểm trong dao động điều hòa (cm/s2, m/s2)

ω: Tần số góc (tốc độ góc) (rad/s)

A: li độ cực to của chất điểm (biên độ dao động) (cm, m)

Lưu ý:

Gia tốc đạt giá trị cực lớn khi vật dụng ở biên âm. 

*
bí quyết gia tốc cực lớn (ảnh 2)" width="145">

Gia tốc đạt quý giá cực tè khi vật dụng ở biên dương. 

*
công thức gia tốc cực to (ảnh 3)" width="157">

Gia tốc đạt độ lớn lớn số 1 tại địa chỉ hai biên. 

*
bí quyết gia tốc cực đại (ảnh 4)" width="162">

Gia tốc đạt độ lớn bé dại nhất trên vị trí cân nặng bằng. 

*
bí quyết gia tốc cực đại (ảnh 5)" width="124">

Kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi

1. Đồ thị trong xê dịch điều hòa x = Acos(ωt + φ)

Xét phương trình xê dịch điều hòa x = Acos(ωt + φ), nếu lọc gốc thời gian và chiều dương trục tọa độ thích hợp để φ = 0. Ta lập bảng giá trị sau nhằm vẽ đồ dùng thị của hàm điều hòa 


Bảng đổi mới thiên:

*
công thức gia tốc cực to (ảnh 6)" width="617">

Từ vật thị suy ra chu kì đao động cân bằng T= 2π/ω và tần số 

*
cách làm gia tốc cực đại (ảnh 7)" width="310">

2. Đồ thị giao động điều hòa

*
công thức gia tốc cực to (ảnh 8)" width="212">

Bảng đổi thay thiên

*
bí quyết gia tốc cực to (ảnh 9)" width="601">

3. Đồ thị, li độ, vận tốc và tốc độ dao động ổn định vẽ chung trên một hệ tọa độ 

- li độ: x = Acos(ωt + φ)

- vận tốc: 

*
phương pháp gia tốc cực to (ảnh 10)" width="560">

- gia tốc: 

*
phương pháp gia tốc cực lớn (ảnh 11)" width="573">

- đồ vật thị li độ, vận tốc và gia tốc dao động cân bằng vẽ chung trên một hệ tọa độ 

*
phương pháp gia tốc cực đại (ảnh 12)" width="606">

4. Mối contact giữa x,v,a,f trong giao động điều hòa

*
bí quyết gia tốc cực đại (ảnh 13)" width="616">

5. Bài bác tập củng cầm cố kiến thức

Câu 1. Một vật bé dại dao động cân bằng trên trục Ox. Mốc cầm cố năng trên vị trí cân nặng bằng. Ở li độ x = 2 cm, vật có động năng vội vàng 3 lần cố kỉnh năng. Biên độ xấp xỉ của đồ gia dụng là:

A. 6,0 cm

B. 4,0 centimet

C. 3,5 cm

D. 2,5 cm

Đáp án B

Câu 2. Chuyển rượu cồn của một đồ là tổng phù hợp của hai xê dịch điều hòa cùng phương cùng tần số có các phương trình: 

*
công thức gia tốc cực lớn (ảnh 14)" width="333">

Xác định vận tốc cực lớn và gia tốc cực đại của vật.

A. 50cm/s; 10 m/s2.

B. 7cm/s; 5 m/s2.

C. 20cm/s; 10 m/s2.

D. 50cm/s; 5 m/s2.

Đáp án D.

Câu 3.

Xem thêm: Tại Sao Khi Trồng Chuối Hay Trồng Mía Người Ta Phải Phạt Bớt Lá

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ 0,314s và biên độ 8cm. Tính tốc độ của chất điểm khi nó trải qua vị trí thăng bằng và lúc khi nó trải qua vị trí li độ 5cm

A. 8cm với ± 12,5cm/s

B. -8cm với ± 12,5cm/s

C. 8cm và – 12,5cm/s

D. 8cm cùng 12,5cm/s

Đáp án D

Câu 4. Dao đụng của một hóa học điểm có trọng lượng 10g là tổng đúng theo của hai xê dịch điều hòa thuộc phương có phương trình li độ thứu tự là x1 = 5cos(10πt) cm, x2=10cos(10πt) centimet (t tính bằng s). Chọn mốc nắm năng làm việc VTCB. Mang π2 = 10. Cơ năng của hóa học điểm bằng:

A. 1125J

B. 0,1125J

C. 0,225J

D. 1,125J

Đáp án B

Câu 5. Một vật xấp xỉ điều hòa dọc từ trục Ox với chu kì T, vị trí cân đối và mốc rứa năng ở gốc tọa độ. Tính từ cơ hội vật gồm li độ dương bự nhất, thời điểm thứ nhất mà cồn năng và gắng năng của vật bằng nhau là:

A. T/4

B. T/8

C. T/12

D. T/6

Đáp án B

Câu 6. Một vật xê dịch điều hòa bên trên quỹ đạo lâu năm 40cm. Khi tại đoạn có li độ x = 10cm thiết bị có tốc độ 20π√3 cm/s. Tính tốc độ và gia tốc cực đại của vật.

A. 0,4π m/s cùng 6m/s2

B. 0,4π m/s với 8m/s2

C. 0,6π m/s và 8m/s2

D. 0,6π m/s và 8m/s2

Đáp án C

Câu 7. Một vật nhỏ có vận động là tổng đúng theo của hai xấp xỉ điều hòa cùng phương. Nhị dao động này còn có phương trình là 

*
công thức gia tốc cực lớn (ảnh 15)" width="286">

Gọi E là cơ năng của vật. Trọng lượng của thứ bằng: 

*
công thức gia tốc cực đại (ảnh 16)" width="143">

Đáp án D

Câu 8. Một đồ vật đang xê dịch điều hòa cùng với tần số góc 10π rad/s cùng biên độ √2 cm. Khi vật dụng có tốc độ 10√10 cm/s thì tốc độ của nó tất cả độ lớn:

A. 4 m/s2 

B. 10 m/s2   

C. 2 m/s2 

D. 5 m/s2 .

Xem thêm: Tóm Tắt Diễn Biến Cuộc Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng, Bài 17 : Cuộc Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

Đáp án B

Câu 9. Một chất điểm giao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân đối thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi hóa học điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó bao gồm độ phệ là 40√3 cm/s2 . Biên độ xê dịch của chất điểm là: