Dung dịch x chứa hỗn hợp gồm na2co3 1 5m

     
*Bạn đang xem: Dung dịch x chứa hỗn hợp gồm na2co3 1 5m

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học 12 giờ Anh 12
đồ vật lí 12
*
hóa học 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 đồ gia dụng lí 11

Câu hỏi (Dành cho lớp A) hỗn hợp X cất hỗn hợp bao gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ tuổi từ tự từng giọt cho tới hết 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp X, có mặt V lít khí (ở đktc) cùng dung dịch Y. Hãy:

a/ tra cứu V.

b/ Cô cạn dd Y, Tính cân nặng muối khan trong Y.
Xem thêm: Tìm Những Từ Đồng Nghĩa Với Từ Học Tập ? Từ Đồng Nghĩa Với Học Tập

Lời giải bỏ ra tiết:

a/ nCO3 2- = 0,1.1,5 = 0,15 mol, nHCO3- = 0,1.1 = 0,1 mol, nH+ = 0,2.1 = 0,2 mol

Khi nhỏ dại từ tự H+ vào dung dịch các thành phần hỗn hợp CO32- cùng HCO3- thì sản phẩm tự bội nghịch ứng là:

H+ + CO32- → HCO3-

0,15dư 0,05 ← 0,15 → 0,15 (mol)

H+ + HCO3- → H2O + CO2

0,05 → 0,05 → 0,05 (mol)

nHCO3- sau làm phản ứng = 0,1 + 0,15 – 0,05 = 0,2 mol

a/ VCO2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

b/ hỗn hợp thu được chứa: 

(left{ egingathered Na^ + :0,3mol hfill \ K^ + :0,1mol hfill \ HCO_3^ - :0,2mol hfill \ Cl^ - :0,2mol hfill \ endgathered ight.)

Khi cô cạn HCO3- bị phân hủy:

 

(egingathered 2HCO_3^ - xrightarrowt^oCO_3^2 - + CO_2 + H_2O hfill \ 0,2mol,,,,,,,,,,,,,,,0,1mol hfill \ endgathered )

Hỗn thích hợp muối sau khi cô cạn gồm:

(left{ egingathered Na^ + :0,3mol hfill \ K^ + :0,1mol hfill \ CO_3^2 - :0,1mol hfill \ Cl^ - :0,2mol hfill \ endgathered ight.)

m muối hạt = 0,3.23 + 0,1.39 + 0,1.60 + 0,2.35,5 = 23,9 gam


*
thắc mắc trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - coi ngay


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ cơ chế


Xem thêm: Top 9 Mẫu Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Bánh Trôi Nước, Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Bánh Trôi Nước

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép dongan-group.com.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.