ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN 7 2G KIM LOẠI M

     
*

Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam kim loại M ( tất cả hoá trị không thay đổi ) trong tất cả hổn hợp khí Cl2 cùng O2 . Sau bội nghịch ứng thu được 23,0 g chất rắn với thể tích các thành phần hỗn hợp khí vẫn phản ứng là 5,6 lít ( đktc ) . Khẳng định kim loại M.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 7 2g kim loại m


*

(n_Cl_2=aleft(mol ight),n_O_2=bleft(mol ight))

(n_hh=a+b=0.25left(mol ight)left(1 ight))

BTKL : 

(m_khí=23-7.2=15.8left(g ight))

(Rightarrow71a+32b=15.8left(2 ight))

(left(1 ight),left(2 ight):a=0.2,b=0.05)

(2M+nCl_2underrightarrow^^t^02MCl_n)

(4M+nO_2underrightarrow^^t^02M_2O_n)

(n_M=dfrac0.4n+dfrac0.2n=dfrac0.6nleft(mol ight))

(M_M=dfrac7.2dfrac0.6n=12n)

(n=2Rightarrow M=24)

(M:Mg)

 


*

Gọi $n_Cl_2 = a ; n_O_2 = b Rightarrow a + b = 0,25(1)$Bảo toàn khối lượng :

$7,2 + 71a + 32b = 23(2)$Từ (1)(2) suy ra a = 0,2 ; b = 0,05

Gọi n là hóa trị M

$2M + nCl_2 o 2MCl_n$$4M + nO_2 xrightarrowt^o 2M_2O_n$

Theo PTHH : 

$n_M = dfrac2nn_Cl_2 + dfrac4nn_O_2 = dfrac0,6n$

$Rightarrow dfrac0,6n.M = 7,2$$Rightarrow M = 12n$

Với n = 2 thì $M = 24(Magie)$


Đốt cháy trọn vẹn 23,3 gam hỗn hơp 2 kim loại Mg cùng Zn vào bình kín đáo đựng khí oxi, sau phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 36,1 gam các thành phần hỗn hợp 2 oxit.a) Viết phương trình chất hóa học xảy ra.b) Tính thể tích khí oxi (đktc) đã dùng để đốt cháy lượng kim loại trênc) Tính trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp trên.

 


Câu 3 :1. Để khử hoàn toàn 47,2 gam hỗn hợp CuO , FeO, Fe3O4 nên dùng V lít khí H2 (ở đktc). Sau làm phản ứng nhận được m gam sắt kẽm kim loại và 14,4 gam nước.a) Viết PTHH xảy ra?b) Tính quý giá m và V?2. Đốt cháy hoàn toàn 23 gam hợp hóa học A đề xuất 33,6 lít ôxi (đktc) cùng thu được thể tích CO2 bằng 2/3 thể tích khá nước . Xác minh CTHH của A. Biết rằng tỉ khối tương đối của A so với khí ôxi là 1,4375.

Câu 3 :

1. Để khử hoàn toàn 47,2 gam hỗn hợp CuO , FeO, Fe3O4 bắt buộc dùng V lít khí H2 (ở đktc). Sau phản ứng thu được m gam kim loại và 14,4 gam nước.

a) Viết PTHH xảy ra?

b) Tính quý hiếm m với V?

2. Đốt cháy hoàn toàn 23 gam hợp hóa học A nên 33,6 lít ôxi (đktc) với thu được thể tích CO2 bởi 2/3 thể tích hơi nước . Khẳng định CTHH của A. Biết rằng tỉ khối hơi của A đối với khí ôxi là 1,4375.


* ví dụ như 1: Đốt cháy trọn vẹn 7,8 g các thành phần hỗn hợp 2 kim loại Al và Mg phải dùng 4,48 lít O2 (đktc),sau phản nghịch ứng kết thúc thu được hỗn hợp chất rắn có Al2O3 với MgO.a. Tính cân nặng của mỗi kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.b. Tính khối lượng của Al2O3 với MgO chiếm được sau bội nghịch ứng.Ví dụ 2: Để đốt cháy không còn 6,72 lít hỗn hợp khí CH4 và C2H6 cần dùng 24 gam O2 , sau phản bội ứng nhận được CO2 và H2O.a. Tính trọng lượng của mỗi khí trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.b. Tính thể tích khí CO2 thu được sau làm phản ứng. Biết...

* Ví dụ 1: Đốt cháy trọn vẹn 7,8 g tất cả hổn hợp 2 kim loại Al với Mg nên dùng 4,48 lít O2 (đktc),sau phản ứng xong thu được hỗn hợp chất rắn bao gồm Al2O3 cùng MgO.

a. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

b. Tính khối lượng của Al2O3 và MgO thu được sau phản nghịch ứng.

Ví dụ 2: Để đốt cháy không còn 6,72 lít tất cả hổn hợp khí CH4 với C2H6 đề nghị dùng 24 gam O2 , sau phản ứng nhận được CO2 với H2O.

Xem thêm: Phân Tích Chất Thép Và Chất Tình Trong Bài Thơ Chiều Tối Của Hồ Chí Minh

a. Tính khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính thể tích khí CO2 chiếm được sau phản nghịch ứng. Biết những thể tích khí đều đo sinh hoạt đktc.

giúp tui!


Xem chi tiết
Lớp 8Hóa học
1
0

Cho m gam hỗn hợp tất cả Al cùng Na vào H2O dư, sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 3,36 lít khí H2 (đktc) cùng 1,35 g chất rắn không tan. Tính cực hiếm của m (biết Al là sắt kẽm kim loại phản ứng được với dd kiềm : Al + NaOH + H2O -> NaAlO2 + H2. Dd NaAlO2 mang tên là Natrialuminat)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Hóa học
1
0

Đốt cháy 4,8 gam sắt kẽm kim loại B (chưa biết) có hóa trị II trong không khí dư chiếm được 8 gam oxit (là hợp chất của B với O).

a) Viết PTHH.

b) Tính cân nặng oxi đang phản ứng.

c) Tính thể tích không gian (đktc) đề xuất cho bội phản ứng trên.

d) xác định kim nhiều loại B.

e) kiếm tìm B giả dụ đề bài quán triệt dữ kiện hóa trị của B


Xem chi tiết
Lớp 8Hóa học
4
0

đốt cháy hoàn toàn m gam Cacbon trong bình cất V lít khí oxi (đktc) sau bội nghịch ứng thu được tất cả hổn hợp khí A có tỷ khối đối với O2 là 1,25. A) hãy xác minh thành phần xác suất theo thể tích các khí có trong các thành phần hỗn hợp A? b) Tính m với V. Hiểu được khi dẫn các thành phần hỗn hợp A vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 6 gam CaCO3 kết tủa trắng?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Hóa học
1
1

nung 37,6 gam một muối của sắt kẽm kim loại X sau phản bội ứng chấm dứt thu được m gam chất rắn Y là oxit bazơ của kim loại X. (trong Oxit X chiếm phần 80% về khối lượng) với 11,2 lít các thành phần hỗn hợp khí Z tất cả NO2 và O2 ở ĐKTC gồm tỉ khối đối với H2 là 21,6.

Xem thêm: Trình Bày Các Kiểu Môi Trường Chính Ở Trung Và Nam Mĩ, Trình Bày Các Kiểu Môi Trường Ở Trung Và Nam Mĩ

a. Tính m

b. Xác minh CTHH của X và Y 

 


Xem cụ thể
Lớp 8Hóa học
0
0

cho 14,3 gam tất cả hổn hợp X gồm 3 sắt kẽm kim loại Cu , Al , sắt vào hỗn hợp HCl dư sau bội phản ứng thấy có 6,72 lít khí bay ra làm việc đktc . đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol các thành phần hỗn hợp X thấy có 44,8 lít bầu không khí đktc gia nhập phản ứng tính % khối lượng các sắt kẽm kim loại có trong X


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Hóa học
1
1

Đốt cháy trọn vẹn 6,3g tất cả hổn hợp A bao gồm Mg và kim loại R (có hóa trị ko đổi) vào bình chứa 3,36 ℓ khí O2 sống đktc thu được hỗn hợp B cất 2 oxit.