Đốt cháy hoàn toàn 1 este đơn chức mạch hở x

     

⇒ MTB rắn = 12,88 ÷ 0,14 = 92 ⇒ muối có M > 82 ⇒ muối là CH3COOK.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 1 este đơn chức mạch hở x

⇒ X là CH3COOCH3. Đặt

*
; nKOH dư = y mol

||→ nKOH = x + y = 0,14 mol và mrắn khan = 98x + 56 y = 12,88 gam.

⇒ giải: x = 0,12 mol; y = 0,02 mol ⇒ m = 0,12 x 74 = 8,88 gam

Hoặc:m = mx = 74a gamgam cùng với

*
.

BTKL có: 74a + 0,14 x 56 = 12,88 + 32a → a = 0,12 mol →m = 8,88 gam.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Thủy phân este X trong môi trường thiên nhiên kiềm, nhận được natri axetat với ancol etylic. Công thức của X là


A. C2H3COOC2H5


B.CH3COOCH3


C.C2H5COOCH3


D.CH3COOC2H5


Câu 2:


Số đồng phân 1-1 chức ứng với cách làm phân tử C4H8O2 là


A. 6


B.3


C.4


D.5


Câu 3:


Cho 9,3 gam một ankyl amin X công dụng với hỗn hợp FeCl3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu trúc của X là


A. CH3NH2


B.C2H5NH2


C.C3H7NH2


D.

Xem thêm: Tóm Tắt Diễn Biến Cuộc Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng, Bài 17 : Cuộc Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

C4H9NH2Chọn lời giải A


Câu 4:


Chất nào sau đây không buộc phải là este?


A. HCOOCH3


B.CH3COOH


C.CH3COOCH3


D.HCOOC6H5


Câu 5:


Anilin (C6H5NH2) gồm phản ứng với dung dịch


A. NaOH


B.Na2CO3


C.NaCl


D.HCl


Câu 6:


Cho sơ đồ đưa hóa sau:

C4H8O2 → X →Y →Z →C2H6

Công thức cấu tạo của các chất X, Y, Z là


A. C2H5OH, CH3COOH, CH3COONa


B.C3H7OH, C2H5COOH, C2H5COONa


C. C6H8OH, C3H7COOH, C3H7COONa


D.tất cả những sai


Bình luận


bình luận
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại dongan-group.com.vn


*

link
thông tin dongan-group.com.vn
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


dongan-group.com.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


dongan-group.com.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Hỗn Hợp X Gồm Axit Axetic Etyl Axetat Và Metyl Axetat Và Metyl Axetat


Quên mật khẩu


Nhập showroom email bạn đăng ký để mang lại mật khẩu đăng nhập
lấy lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


dongan-group.com.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
dongan-group.com.vn