Điều 194 Bộ Luật Hình Sự 1999

     
a http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

Điều 181. - BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 -- PHẦN CÁC TỘI PHẠM -- Chương XVI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ ghê TẾ

Chi huyết Điều 181. BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 hết hiệu lực
*


Điều 181. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu lại hành séc giả, các sách vở có giá giả khác

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu giữ hành séc giả, các giấy tờ có giá trả khác, thì bị phạt tù hãm từ 2 năm đến bảy năm.

Bạn đang xem: điều 194 bộ luật hình sự 1999

2. Tội lỗi trong ngôi trường hợp cực kỳ nghiêm trọng thì bị phát tù từ năm năm cho mười nhị năm.

3. Phạm tội trong trường hợp rất cực kỳ nghiêm trọng hoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, thì bị phạt tù túng từ mười năm cho hai mươi năm.

4. Fan phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phát tiền tự mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu 1 phần hoặc cục bộ tài sản.


Văn bản hướng dẫn

Thông bốn liên tịch số 21/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 1 năm 2004 hướng dẫn câu hỏi truy cứu nhiệm vụ hình sự đối với các hành vi mua, bán, áp dụng trái phép hóa solo giá trị ngày càng tăng (hhl)
...

Điểm 1. Bài toán truy cứu nhiệm vụ hình sự so với các hành vi cài và sử dụng trái phép hóa đối chọi giá trị gia tăng

1.1. Fan nào tất cả hành vi sở hữu hóa solo giá trị gia tăng và áp dụng trái phép hóa đối chọi đó nhằm lập hồ sơ khống chiếm phần đoạt tiền hoàn thuế giá chỉ trị tăng thêm thuộc một trong những trường hợp dưới đây thì bị truy tìm cứu trọng trách hình sự về “tội lừa đảo chiếm giành tài sản” theo Điều 139 của bộ luật Hình sự:

a. Tiền hoàn thuế giá bán trị ngày càng tăng từ năm trăm ngàn đồng trở lên;

b. Tiền hoàn thuế giá chỉ trị ngày càng tăng dưới năm trăm nghìn đồng, mà lại gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử vạc hành chủ yếu về hành vi chiếm đoạt hoặc đã trở nên kết án về tội chiếm phần đoạt tài sản, nhưng không được xóa án tích nhiều hơn vi phạm.

1.2. Fan nào mua hóa solo giá trị tăng thêm và áp dụng trái phép hóa 1-1 đó nhằm lập hội chứng từ khống về việc mua nguyên, nhiên trang bị liệu, vật dụng tư, hàng hóa… chiếm phần đoạt tài chính cơ quan, tổ chức triển khai hoặc người khác thì câu hỏi truy cứu nhiệm vụ hình sự như sau:

a. Ví như là người dân có chức vụ, có nghĩa là người do ngã nhiệm, do thai cử, bởi vì hợp đồng hoặc vày một bề ngoài khác, bao gồm hưởng lương hoặc không tận hưởng lương, được giao triển khai một công vụ nhất định và có quyền lợi và nghĩa vụ nhất định vào khi thực hiện công vụ cùng đã tận dụng chức vụ, quyền hạn chiếm giành tiền của cơ quan, tổ chức triển khai mà mình tất cả trách nhiệm quản lý thuộc một trong những trường hợp tiếp sau đây thì bị truy vấn cứu nhiệm vụ hình sự về “tội biển thủ tài sản” theo Điều 278 của cục luật Hình sự:

a.1. Chi phí bị chỉ chiếm đoạt từ năm trăm ngàn đồng trở lên;

a.2. Chi phí bị chiếm đoạt bên dưới năm trăm ngàn đồng, tuy thế gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ vẻ ngoài về hành động này nhưng còn phạm luật hoặc đã bị kết án về một trong các tội lao lý tại Mục A Chương XXI của bộ luật Hình sự, nhưng chưa được xóa án tích ngoài ra vi phạm.

Xem thêm: Tuyển Tập Các Dạng Toán Có Lời Văn Lớp 5, Tuyển Tập Các Bài Toán Có Lời Văn Lớp 5

b. Ví như là fan khác, ko thuộc trường hòa hợp được khuyên bảo tại điểm a đái mục 1.2 Mục 1 này mà tiền chiếm đoạt ở trong một trong số trường hợp tiếp sau đây thì bị tầm nã cứu trọng trách hình sự về “tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm chiếm tài sản” theo Điều 139 của bộ Luật Hình sự

b.1. Tiền chiếm đoạt từ thời điểm năm trăm nghìn đồng trở lên;

b.2. Tiền chiếm đoạt dưới năm trăm nghìn đồng, nhưng mà gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng hoặc đã biết thành xử phát hành thiết yếu về hành vi chiếm phần đoạt hoặc bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, nhưng không được xóa án tích ngoài ra vi phạm.

1.3. Người nào tất cả hành vi tải hóa solo giá trị ngày càng tăng và áp dụng trái phép hóa solo đó nhằm hợp thức hóa hội chứng từ về việc mua sắm trái phép hàng hóa thì việc truy cứu nhiệm vụ hình sự như sau:

a. Nếu minh chứng được là hành vi bán buôn trái phép sản phẩm & hàng hóa qua biên cương mà thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị truy hỏi cứu trách nhiệm hình sự về “tội buôn lậu” theo Điều 153 của cục luật Hình sự:

a.1. Sản phẩm & hàng hóa có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên;

a.2. Sản phẩm & hàng hóa có giá trị dưới một trăm triệu đồng, nhưng đã trở nên xử phát hành thiết yếu về hành vi quy định tại Điều 153 hoặc trên một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 với 161 của bộ luật Hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các hành vi này, nhưng không được xóa án tích hơn nữa vi phạm, nếu không thuộc ngôi trường hợp cơ chế tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 236 với 238 của bộ luật Hình sự.

b. Ví như không chứng minh được hành vi mua sắm trái phép sản phẩm & hàng hóa qua biên thuỳ (tức là chỉ vào nội địa), mà thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị tróc nã cứu trọng trách hình sự về “tội trốn thuế” theo Điều 161 của cục luật Hình sự:

b.1. Tiền trốn thuế từ năm mươi triệu đ trở lên;

b.2. Tiền trốn thuế bên dưới năm mươi triệu đồng, nhưng đã bị xử phát hành chủ yếu về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội trốn thuế hoặc về một trong các tội điều khoản tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 cùng 238 của bộ luật Hình sự, không được xóa án tích ngoại giả vi phạm.

1.4. Fan nào bao gồm hành vi cài đặt hóa đối kháng giá trị tăng thêm mà ko thuộc một trong những trường phù hợp được lí giải tại những tiểu mục 1.1, 1.2, với 1.3 Mục 1 này, thì câu hỏi truy cứu trọng trách hình sự như sau:

a. Trường hợp minh chứng được lúc mua hóa đối kháng giá trị ngày càng tăng mà hóa đối kháng giá trị tăng thêm đó đã làm được ghi tương đối đầy đủ như đã mua bán sản phẩm hóa thì người mua bị tróc nã cứu trách nhiệm hình sự về “tội tàng trữ, vận chuyển, lưu giữ hành sách vở có giá giả” theo Điều 181 của bộ luật Hình sự;

b. Trường đúng theo không minh chứng được hóa đối kháng giá trị ngày càng tăng đã được ghi không thiếu như đã mua hàng hóa (hóa đơn giá trị tăng thêm còn nguyên như khi phát hành) thì người mua bị tróc nã cứu trọng trách hình sự về “tội mua bán tài liệu của phòng ban nhà nước” theo Điều 268 của cục luật Hình sự, nếu con số hóa đối chọi giá trị ngày càng tăng từ năm mươi số trở lên (thông thường mỗi số bao gồm 3 liên) hoặc bên dưới năm mươi số, nhưng đã bị xử phạt hành bao gồm hoặc đã bị kết án về tội chỉ chiếm đoạt, cài bán, tiêu hủy bé dấu, tài liệu của ban ngành nhà nước, tổ chức xã hội, nhưng không được xóa án tích ngoài ra vi phạm.


...

Điểm 2. Vấn đề truy cứu nhiệm vụ hình sự đối với hành vi phân phối trái phép hóa 1-1 giá trị gia tăng

2.1. Người nào có hành vi buôn bán hóa solo giá trị gia tăng cho người khác, mà lại biết rõ mục tiêu sử dụng hóa 1-1 của người mua, nếu người mua bị tróc nã cứu trọng trách hình sự theo hướng dẫn trên Mục 1 của Thông tứ liên tịch này thì người bán bị tầm nã cứu trọng trách hình sự về tội tương ứng so với người mua với vai trò đồng phạm.

Xem thêm: Dữ Liệu Số Căn Thẳng Lề Nào Trong Excel ? Ở Chế Độ Ngầm Định, Dữ Liệu Số Được

2.2. Người nào có hành vi phân phối hóa 1-1 giá trị gia tăng cho những người khác, nhưng mà không biết mục tiêu sử dụng hóa đối chọi của người tiêu dùng hoặc khi chào bán có biết mục tiêu sử dụng hóa đơn của bạn mua, tuy thế không khẳng định được fan mua, thì việc truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

a. Trường hợp minh chứng được khi cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng mà hóa solo giá trị gia tăng đã được ghi vừa đủ như vẫn mua bán hàng hóa thì người cung cấp bị truy cứu trọng trách hình sự về “tội tàng trữ, vận chuyển, lưu giữ hành sách vở và giấy tờ có giá bán giả” theo Điều 181 của cục luật Hình sự;

b. Trường vừa lòng không minh chứng được hóa đơn giá trị gia tăng đã được ghi không thiếu như đã mua sắm hóa (hóa đơn giá trị ngày càng tăng còn nguyên như khi phát hành) thì người phân phối bị truy tìm cứu nhiệm vụ hình sự về “tội giao thương tài liệu của cơ sở nhà nước” theo Điều 268 của bộ Luật Hình sự, nếu số lượng hóa đối kháng giá trị ngày càng tăng từ năm mươi số trở lên trên (thông hay mỗi số có 3 liên) hoặc dưới năm mươi số, nhưng đã bị xử vạc hành chủ yếu hoặc đã bị kết án về tội chiếm phần đoạt, cài bán, tiêu huỷ nhỏ dấu, tài liệu của phòng ban nhà nước, tổ chức triển khai xã hội, nhưng không được xoá án tích hơn nữa vi phạm.

kimsa88
cf68