DIỆN TÍCH HÌNH THOI BẰNG MỘT NỬA DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT TÍNH CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT

     

Toán tiểu học: phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng giúp các em học sinh tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Diện tích hình thoi bằng một nửa diện tích hình chữ nhật tính chu vi hình chữ nhật

Nhờ đó, vẫn biết cách áp dụng vào bài xích tập tốt hơn, để ngày càng học xuất sắc môn Toán. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới phía trên của dongan-group.com.vn:


Tổng hợp phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích những hình toán đái học

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p. = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng chiều rộng lớn nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh vẫn biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết DT tìm kiếm cạnh bằng phương pháp lấy DT phân chia cạnh đã biết.


2. Tính chu vi, diện tích Hình vuông


Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân cùng với 4.

Mở rộng: ví như biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông vắn ta mang chu vi hình vuông chia 4.


Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích s hình vuông, ta lấy độ nhiều năm một cạnh nhân với thiết yếu nó.

Mở rộng: nếu như biết diện tích s hình vuông, ta hoàn toàn có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta rước tổng hai cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang biết.


Công thức tính diện tích s Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích s hình bình hành, ta đem độ lâu năm đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết diện tích hình bình hành, ta rất có thể tính:

Độ lâu năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy độ dài cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta đem chu vi phân chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thoi, ta đem tích độ lâu năm hai đường chéo cánh chia mang lại 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).


5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta đem độ lâu năm 3 cạnh tam giác cùng lại cùng nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình tam giác cùng 2 cạnh, ta tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Xem thêm: Cài Đặt Ngôn Ngữ Tiếng Việt Cho Firefox Sang TiếNg Anh Và TiếNg ViệT


Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta mang độ dài đáy nhân với độ cao rồi phân chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp ta biết diện tích hình tam giác, ta có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta rước độ dài những cạnh hình thang cùng lại cùng nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình thang cùng độ nhiều năm 3 cạnh, ta có thể tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng độ nhiều năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thang, ta mang tổng độ dài hai lòng nhân với chiều cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu biết diện tích hình thang, ta có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy bán kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình tròn, ta hoàn toàn có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích s hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích s hình tròn, ta lấy chào bán kinh nhân với bán kính rồi nhân cùng với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 mặt của hình lập phương nhân cùng với 4.


Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 mặt của hình lập phương nhân với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta mang cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích xung xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p. X c

Muốn tính diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta rước chu vi dưới đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị chức năng đo).


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, ta mang chiều rài nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Diện tích bao bọc hình nón được xác định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân với con đường sinh hình nón (l). Đường sinh có thể là một con đường thẳng hoặc 1 con đường cong phẳng. Cùng với hình nón thì mặt đường sinh gồm chiều dài từ mép của vòng tròn đến đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký hiệu diện tích xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị giao động là 3,14r: buôn bán kính dưới mặt đáy hình nón với bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: mặt đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích xung xung quanh hình nón cùng với diện tích mặt đáy hình nón. Vày diện tích dưới đáy là hình tròn trụ nên áp dụng công thức tính diện tích hình trụ là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta áp dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký kết hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: chào bán kính hình tròn trụ đáy.

Xem thêm: Tả Cây Bút Của Em Lớp 4 Hay Nhất, Tả Cây Bút Máy Của Em Hay Chọn Lọc (15 Mẫu)

h: là mặt đường cao hạ trường đoản cú đỉnh xuống tâm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: bán kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích xung xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích s của nhị đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: chiều cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích mặt cầuV là thể tích hình cầur là nửa đường kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính khía cạnh cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
đái Ngọc
dongan-group.com.vn
631
Lượt tải: 13.289 Lượt xem: 570.986 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết mua về

Link dongan-group.com.vn chính thức:

Toán tè học: bí quyết tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng dongan-group.com.vn Xem

Các phiên phiên bản khác với liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA