Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 1

     
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học năm 2016 - 2107 là tài liệu tìm hiểu thêm và ôn thi học kì 2 lớp 1 hữu ích giành cho các em học viên đang chuẩn bị bước vào kì thi học kì 2. Sau đây, mời các em cùng tìm hiểu thêm đề thi.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 môn toán lớp 1


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Nhằm giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập với củng gắng lại kỹ năng và kiến thức của môn Toán, Download.com.vn đang sưu tầm với gửi dến những em Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm học năm nhâm thìn - 2017. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Thông bốn 22 và tất cả bảng ma trận đề thi cùng đáp án kèm theo để giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi của bài thi môn Toán để sẵn sàng tốt nhất mang đến kì thi học kì 2 chuẩn bị tới.

Trường tè học hàng đầu Thủy Phù

Họ với tên: ..................................

Lớp:............................

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: năm 2016 - 2017

Môn: TOÁN – Lớp 1

Thời gian: 40 phút

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Nội dung kiểm tra

(Mạch kiến thức, kĩ năng)

Số câu cùng số điểm

Mức 1

(Nhận biết)

Mức 2

(Thông hiểu)

Mức 3

(Vận dụng cơ bản)

Mức 4

(Vận dụng nâng cao)

Tổng

 

 

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

1. SỐ HỌC

- Đọc, viết, thu xếp thứ tự các số vào phạm vi 100.

- Cộng trừ ko nhớ các số trong phạm vi 100.

Xem thêm: Top 6 Bài Phân Tích Bài Tây Tiến Đoạn 1, Phân Tích Khổ 1 Bài Thơ Tây Tiến Của Quang Dũng

Số câu

3

 

2

1

1

1

 

 

6

2

 

Số điểm

3

 

2

 

1

1

 

 

6

2

 

Câu số

1,2,3

 

4,5

6

7

8

 

 

 

 

2. ĐẠI LƯỢNG:

 

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. YẾU TỐ HÌNH HỌC:

- Đếm hình tam giác

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

1,0

1

 

 

Câu số

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

4. GIẢI TOÁN:

- Giải toán tất cả lời văn bởi 1 phép tính.

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Câu số

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Tổng

Số câu

3

 

2

1

1

2

 

1

7

3

 

Số điểm

3,0

 

2,0

1,0

1,0

2,0

 

1,0

7,0

3,0

 

Tỉ lệ %

30%

30%

30%

10%

100%

 

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 bao gồm đáp án

Câu 1:

a) trong số số: 72, 69, 85, 47 số nào bé bỏng nhất

A. 72 B. 69 C. 85 D. 47

b)Số "Ba mươi sáu "viết là

A. 306 B. 36 C. 63 D. 66

Câu 2:

a) Số tức thời sau của 78 là:

A. 68 B. 77 C. 79 D. 76

b) Phép cộng 30+20 có kết quả bằng

A. 10 B. 55 C. 50 D. 52

Câu 3:

Các số 28, 76, 54,74 theo sản phẩm tự từ nhỏ bé đến béo là:

A. 28, 76, 54, 74 B. 76, 74, 54, 28

C. 28, 54, 76, 74 D. 28, 54, 74, 76

Câu 4:

70 - 50 + 20

A. 50 B. 40 C. 10 D. 60

Câu 5: (1 điểm – M2): Điền số thích hợp vào ô trống:

96 - □ = 62

A. 33 B. 34 C. 60 D. 24

Câu 6: Tính

a) 78 – 7 - 1 = .......... B) 23+ 10 +15 =...........

Câu 7:

Lấy số tròn chục ngay thức thì sau của số 30 cộng với 40 ta được:

A. 70 B. 80 C. 10 D. 50

Câu 8: (1 điểm – M3): Đặt tính rồi tính:

63+25

....................................

94-34....................................

9+30....................................

Xem thêm: Ấn Độ Giáo Lý Cơ Bản Của Đạo Hindu Tin Gì? Những Khái Niệm Cơ Bản Trong Hindu Giáo

55-33....................................

Câu 9: (1 điểm – M3): công ty em có 34 con gà, đã cung cấp đi 12 nhỏ gà. Hỏi công ty em sót lại bao nhiêu nhỏ gà?

Giải

Câu 10: (1 điểm – M4): Hình vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu tam giác? Khoanh vào ý đúng

*

A. 3 Hình tam giácB. 4 Hình tam giácC. 5 Hình tam giácD. 6 Hình tam giác

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA TOÁN

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước tác dụng đúng: M1