Đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 1 co file nghe

     

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học tập kì 1 năm 2021 – 2022

Đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 5 bao gồm file nghe cùng đáp án sau đây nằm trong cỗ đề đánh giá học kì 1 tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022 bởi vì dongan-group.com.vn sưu tầm và đăng tải. Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 học kì 1 bao gồm đáp án được biên tập bám sát chương trình học SGK giờ Anh 5 new Unit 1 – 10 giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và kỹ năng Từ vựng – Ngữ pháp giờ Anh giữa trung tâm hiệu quả.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 1 co file nghe

I. LISTENING

Task 1. Listen và match. There is one example (0).

*


Task 2. Listen and choose A, B or C. There is one example.

Example:

0.

A. I often speak English khổng lồ my friends.

B. I read English funny stories.

C. I write new words and read them aloud.

1.

A. I watch English cartoons on TV.

B. I write emails to lớn my friends.

C. I sing English songs.

2.

A. I read English comic books.

B. I speak English to lớn my friends every day.

C. I write my diary in English.

3.

A. I read English short stories.

B. I write emails to my pen friends.

C. I watch English for Kids on TV.

4.

A. Because I am not good at writing English.

B. Because I want to lớn write comic books.

C. Because I want khổng lồ write khổng lồ my foreign pen friends.

Task 3. Listen and tick V the correct pictures. There is one example.Task 4. Listen and tick (V) Right or Wrong. There is one example (0).

Right

Wrong

0. Mid-Autumn Festival happens on the fifteenth of August, the lunar year.

1. People prepare lanterns, masks & mooncake for the event.

2. Children make their masks & lanterns lớn celebrate the festival.

3. When the moon goes up high in the sky, children go to lớn bed.

4. After singing và dancing, children sit down và enjoy mooncake and fruit under the moon light.

II. READING

Task 1. Look và write the correct words. There is one example.

Lane; island; tower; village; address

Example: It’s an area surrounded by water. Island

1. It’s a tall building with many floors. _________

2. It’s a long & narrow road. _________

3. It is a small town in the countryside. _________

4. It tells you where a person lives. _________

Task 2. Read và tick (V) True or False. There is one example (0).

Vy likes English very much. At school, she has English four times a week. She often speaks English with her classmates. Sometimes, she talks with her foreign friend, Amy. They are happy because they can understand each other. Vy usually reads English comic books in her không tính tiền time. At home, she practises listening by watching cartoons on TV. Vy wants to learn English well. She thinks English is necessary for her future.

True

False

0. Vy’s favourite subject is English.

1. She has English every day.

2. Amy can understand Vy’s English.

3. Vy usually reads comic books to lớn practise listening.

Xem thêm: Lịch Chiếu Phim Phim Ngược Chiều Ánh Sáng, Nói Lời Yêu Em

4. English is necessary for Vy’s future.


Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

A

Binh: Of course, I do. I’ll go to the zoo again next weekend.

B

Huong: I went khổng lồ the zoo with my cousins.

0

C

Binh: I didn’t see you last Saturday. Where were you?

D

Huong: Well, a lot of animals such as pythons, crocodiles & gorillas. Vì you lượt thích zoo animals?

E

Binh: Oh, really? What animals did you see there?

Task 4. Look và read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next khổng lồ the number. There is one word that you vị not need. There is one example (0).

Summer; reading; university; home; books; bookshop

Hi Joe,

Are you enjoying your (0) summer holiday? This summer I’m staying at (1)______________. I’m (2)________________ a lot of story books. I didn’t have enough time to read them during the school year. Yesterday I went to lớn the (3)____________ và bought a lot of story books. The characters in these books are great people. I like them very much. I’ll write more about my (4) ___________ in the next letter.Write và tell me about your summer.

Hoa

III. WRITING

Task 1. Look at the pictures. Read and write one word for each gap. There is one example.


Task 2. Order the words. There is one example.

Example: you / how / vày / English / learn

How vì you learn English

1. Vì / you / how / learn / vocabulary

__________________________________?

2. How / speaking / you / practise / do

__________________________________?

3. Bởi vì / you / reading / practise / how

__________________________________?

4. English / learn / vì chưng / why / you

__________________________________?

Task 3. Read the questions. Write about you. There is one example (0).

0. What vì you usually vày every day?

1. What are you going to do tomorrow?

2. What are you going to vày next weekend?

0. I get up early & go lớn school every day.

1. Tomorrow, I_____________________________________________________.

2. Next weekend, I __________________________________________________.

ĐÁP ÁN

I. LISTENING

Task 1. Listen và match. There is one example (0).

1. C; 2. B; 3. D; 4. A;

Task 2. Listen & choose A, B or C. There is one example.

1. A; 2. B; 3. B; 4. C;

Task 3. Listen và tick the correct pictures. There is one example.

1. A; 2. C; 3. A; 4. B;

Task 4. Listen and tick (V) Right or Wrong. There is one example (0).

1. Wrong; 2. Right; 3. Wrong; 4. Right;

II. READING

Task 1. Look and write the correct words. There is one example.

1. Tower; 2. Lane; 3. Village; 4. Address;

Giải thích

1 – Đó là một trong những tòa công ty cao với rất nhiều tầng.

2 – Đó là 1 con con đường dài với hẹp.

3 – Đó là 1 thị trấn nhỏ dại ở nông thôn.

4 – Nó cho bạn biết vị trí một fan sống.

Task 2. Read and tick (V) True or False. There is one example (0).

1. False; 2. True; 3. False; 4. True;

Giải thích

Vy vô cùng thích giờ anh. Ở trường, cô ấy bao gồm tiếng Anh tứ lần một tuần. Cô ấy thường xuyên nói tiếng Anh với các bạn cùng lớp của mình. Đôi khi, cô thủ thỉ với fan bạn nước ngoài của mình, Amy. Họ niềm hạnh phúc vì họ rất có thể hiểu nhau. Vy thường đọc chuyện tranh tiếng Anh vào thời gian rảnh. Ở nhà, cô ấy luyện nghe bằng phương pháp xem phim phim hoạt hình trên TV. Vy mong mỏi học tốt tiếng Anh. Cô ấy nhận định rằng tiếng Anh là quan trọng cho tương lai của mình.

1. Cô ấy bao gồm tiếng Anh mỗi ngày.

2. Amy có thể hiểu giờ Anh của Vy.

3. Vy thường đọc chuyện tranh để luyện nghe.

4. Tiếng Anh là quan trọng cho tương lai của Vy.

Task 3. Read và number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1. B; 2. E; 3. D; 4. A;

Giải thích

Bình: Tôi không gặp bạn vào sản phẩm công nghệ bảy tuần trước. Các bạn đã ở đâu?

Hương: Tôi đã đến sở thú với gần như người bạn bè họ của tôi.


Bình: Ồ, vậy hả? Bạn đã nhìn thấy những loài vật gì làm việc đó?

Hương: À, tương đối nhiều động đồ gia dụng như trăn, cá sấu cùng khỉ đột. Chúng ta có thích động vật hoang dã trong vườn thú không?

Bình: tất nhiên rồi. Tôi đã đi đến sở thú một lần nữa vào vào cuối tuần tới.

Task 4. Look & read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number. There is one word that you bởi vì not need. There is one example (0).

1. Home; 2. Reading; 3. Bookshop; 4. Books;

Hướng dẫn dịch

Chào joe,

Bạn đang tận thưởng kỳ ngủ hè của bạn? ngày hè này, tôi sinh sống nhà. Tôi sẽ đọc không hề ít sách truyện. Tôi không tồn tại đủ thời hạn để hiểu chúng trong năm học. Hôm qua tôi đã đến hiệu sách cùng mua tương đối nhiều sách truyện. Nhân vật trong số những cuốn sách này là những người tuyệt vời. Tôi thích chúng khá nhiều. Tôi đang viết thêm về phần lớn cuốn sách của bản thân trong lá thư tiếp theo.Viết cùng kể đến tôi nghe về ngày hè của bạn.

Hoa

III. WRITING

Task 1. Look at the pictures. Read and write one word for each gap. There is one example.

1. City; 2. Town; 3. Motorbike; 4. Taxi;

Task 2. Order the words. There is one example.

1. How bởi you learn vocabulary?

2. How vì chưng you practise speaking?

3. How do you practise reading?

4. Why vị you learn English?

Task 3. Read the questions. Write about you. There is one example (0).

Student’s answers vary with correct grammar.

Xem thêm: Hình Ảnh Thuốc Lá Nghệ Thuật, Hình Ảnh Về Thuốc Lá, Khói Thuốc Nghệ Thuật Đẹp

Download đề thi, đáp án và file nghe mp3 tại: Đề kiểm soát tiếng Anh lớp 5 học tập kì 1. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm nhiều tài liệu ôn tập giờ Anh lớp 5 không giống như: Để học xuất sắc Tiếng Anh lớp 5, bài tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học tập kỳ 2 lớp 5,… được update liên tục bên trên dongan-group.com.vn.