Đề Thi Nguyên Lý Kế Toán Có Đáp Án

     

dongan-group.com.vn vẫn tổng đúng theo và phân tách sẽ đến chúng ta Bài tập từ bỏ luận môn nguyên lý kế toán, là tài liệu hướng dẫn cụ thể giải những bài tập định khoản, định khoản trên chữ T, phẳng phiu bảng kế toán bên dưới đây. Mong muốn đây đang là tài liệu có lợi giúp các bạn ôn thi đạt hiệu quả cao trong bài bác thi sắp tới. Mời chúng ta cùng tham khảo!


*


Bài tập 1: doanh nghiệp Nhật quang đầu kỳ sale có các số liệu sau:

TÀI SẢN (2400)

NGUỒN VỐN (2400)

TK1111

TK1121

TK133

TK156

400

740

40

120

TK311

TK338

200

30

TK211

TK214

1200

(100)

TK411

TK421

2100

70

Trong kỳ kinh doanh có những nghiệp vụ tài chính sau:

NV1: tải ngoại tệ bởi tiền gửi ngân hàng số tiền: 45.000USD (tỷ giá mua ngoại tệ là 16.000 USD).

Bạn đang xem: đề thi nguyên lý kế toán có đáp án

NV2: ký kết quỹ ngân hàng mở LC số tiền là 42.000USD

NV3: dấn được thông tin của ngân hàng đã trả tiền cho người bán cùng nhận về chứng từ. (Tỷ giá thanh toán là 16050). (Hàng download đang đi đường / Trừ vào số tiền cam kết quỹ)

NV4: giá thành vận sở hữu hàng hoá quốc tế: 400USD trả bằng TGNH & giá cả bảo hiểm sản phẩm hoá thế giới là: 100USD trả bằng TGNH. (tỷ giá thanh toán 16100)

NV5: Làm thủ tục nhận hàng: Tỷ giá thanh toán giao dịch 16100

- Thuế Nhập khẩu nên nộp: 20% theo giá bán CIF trả ngay bằng tiền mặt

- Thuế GTGT nên nộp: 10% trả bằng tiền mặt

NV6: Lệ phí ngân hàng 500.000VNĐ trả bởi tiền mặt

NV7: giá cả vận chuyển nội địa là 4tr + thuế GTGT 5% trả bằng tiền mặt

NV8: bán lô sản phẩm nhập khẩu với mức giá vốn là 600tr, giá thành là 680tr. Người mua chưa trả tiền.

NV9: CP trả lương cho bộ phận bán hàng là 8tr trả bằng tiền phương diện + trích CP khấu hao cỗ phận bán sản phẩm là 1tr

NV10. CP trả lương cho phần tử quản lý là 12tr trả bởi tiền phương diện + trích chi tiêu khấu hao thành phần quản lý là 4tr.

Yêu cầu:

+ Định khoản

+ ghi chép vào TK chữ T

+ Kết chuyển, xác định công dụng kinh doanh

+ Lập bảng cân đối số phạt sinh.

Bài làm:

NV1: sở hữu ngoại tệ bởi tiền gửi bank số tiền: 45.000USD (tỷ giá download ngoại tệ là 16.000 USD).

Nợ TK1122: 45.000USD x 16.000 (TGGD) = 720tr

tất cả TK1121: 720tr

(Nợ TK007: 45.000USD)

NV2: ký kết quỹ bank mở LC số chi phí là 42.000USD

Nợ TK144: 672 tr

tất cả TK1122: 42.000USD x 16000= 672tr

(Có TK007: 42.000USD)

NV3: dấn được thông báo của ngân hàng đã trả tiền cho những người bán và nhận về triệu chứng từ. (Tỷ giá thanh toán là 16050). (Hàng cài đặt đang đi đường / Trừ vào số tiền cam kết quỹ)

Nợ TK151: 674,1tr

gồm TK144: 672tr

tất cả TK515: 2,1tr

NV4: chi tiêu vận cài đặt hàng hoá quốc tế: 400USD trả bằng TGNH & giá thành bảo hiểm sản phẩm hoá quốc tế là: 100USD trả bằng TGNH. (tỷ giá thanh toán giao dịch 16100)

Nợ TK1562: 500USD x 16100 = 8,05tr

có TK1122: 500 x 16.000 = 8tr

gồm TK515: 0,05tr

(Có TK007: 500USD)

NV5: Làm thủ tục nhận hàng: Tỷ giá thanh toán giao dịch 16100

- Thuế Nhập khẩu đề nghị nộp: 20% theo giá bán CIF trả ngay bằng tiền mặt

Giá trị chịu thuế NK là: 42.000 + 500 = 42.500 (Giá mua + CP vận động + CP Bảo hiểm)

Thuế NK cần nộp = giá bán trị chịu đựng thuế NK x Thuế suất thuế NK = 42.500 x 16.100 x 20% = 136,85tr

Nợ TK151: 136,85tr

có TK3333: 136,85tr

- Thuế GTGT đề nghị nộp: 10% trả bằng tiền mặt

Giá trị chịu đựng thuế GTGT = Giá sở hữu + CP vận tải, bảo đảm + Thuế NK = 42.500 x16.100 + 136,85tr = 821,1 tr

Nợ TK133: 82,11tr

có TK3331: 82,11tr

Nộp thuế bằng TM

Nợ TK3333: 136,85tr

Nợ TK3331: 82,11tr

bao gồm TK1111: 218,96 tr

Hàng hoá nhập kho:

Nợ TK156: 810,95tr

có TK151: 674,1tr + 136,85

NV6: Lệ phí bank 500.000VNĐ trả bởi tiền mặt

Nợ TK1562: 0,5tr

có TK1111: 0,5tr

NV7: ngân sách vận chuyển nội địa là 4tr + thuế GTGT 5% trả bằng tiền mặt

Nợ TK1562:4tr

Nợ TK133: 0,2tr

tất cả TK1111: 4,2tr

NV8: chào bán lô mặt hàng nhập khẩu với cái giá vốn là 600tr, giá cả là 680tr. Người tiêu dùng chưa trả tiền.

Nợ TK131:680tr

gồm TK511: 680tr

Nợ TK632: 600tr

gồm TK156: 600tr

NV9: CP trả lương cho bộ phận bán sản phẩm là 8tr trả bởi tiền khía cạnh + trích CP khấu hao cỗ phận bán sản phẩm là 1tr

Nợ TK6411:8tr

bao gồm TK334: 8tr

Nợ TK334: 8tr

tất cả TK1111: 8tr

Nợ TK6414:1tr

bao gồm TK214: 1tr

NV10. CP trả lương cho phần tử quản lý là 12tr trả bởi tiền mặt + trích giá thành khấu hao thành phần quản lý là 4tr.

Nợ TK6421:12tr

bao gồm TK334: 12tr

Nợ TK334: 12tr

gồm TK1111: 12tr

Nợ TK6424:4tr

gồm TK214: 4tr

TÀI SẢN

2950

NGUỒN VỐN

2950

TK1111

TK1121

TK156

TK131

300

800

450

80

TK331

TK3331

TK311

120

40

100

TK211

TK214

TK221

1250

(40)

110

TK411

TK421

2650

40

Trong kỳ kế toán phát sinh các nghiệp vụ kinh tế tài chính sau: Áp dụng thuế GTGT khấu trừ cùng tỷ giá bán ghi sổ FIFO

1. Chi tiền mặt tạm ứng cho cán cỗ đi công tác làm việc là 10tr.

2. Mua một lô hàng trị giá 200tr + thuế GTGT 10% không trả tiền. Hàng tải đang đi đường.

3. Nhập kho lô mặt hàng ở nhiệm vụ 2. Ngân sách chi tiêu vận chuyển là 4tr + thuế GTGT5%, thanh toán giao dịch vào tiền trợ thời ứng.

4. Cần sử dụng tiền gửi ngân hàng mua nước ngoài tệ trị giá bán 10.000USD (tỷ giá thanh toán là 15950đ/USD).

5. Xuất kho lô hàng lấy xuất khẩu với giá vốn là 550tr, giá cả là 40.000USD.

6. Kết thúc thủ tục xuất khẩu cùng mang triệu chứng từ xuất khẩu đến ngân hàng nhờ thu tiền. (tỷ giá giao dịch thanh toán 16000).

7. Chi tiêu vận chuyển thế giới + bảo đảm đã trả là 300USD bằng TGNH (tỷ giá thanh toán 15900).

8. Ngân sách chi tiêu vận chuyển nội địa + các chi phí bán sản phẩm khác đang trả 6tr +thuế GTGT 5% bởi 5tr tiền tạm thời ứng cùng số còn lại bằng tiền mặt.

9. Bank thông báo người tiêu dùng trả chi phí vào tài khoản bank (tỷ giá thanh toán là 15950)

10. Cán bộ hoàn tiền tạm ứng quá vào quỹ tiền mặt.

Xem thêm: Một Đoạn Mạch Xác Định Trong 1 Phút, Tiêu Thụ Một Điện Năng Là 2 Kj, Trong 1 Giờ

11. Bán 20.000USD trường đoản cú TK ngân hàng sang tiền VNĐ (tỷ giá thanh toán giao dịch 16050).

12. Trả nợ cho tất cả những người bán 220tr bởi TGNH

13. Túi tiền trả lương cho cỗ phận bán sản phẩm là 8tr + trích chi phí khấu hao bộ phận bán hàng là 1tr

14. Ngân sách trả lương cho bộ phận quản lý là 12tr + trích túi tiền khấu hao phần tử quản lý là 4tr.

Yêu cầu:

+ Định khoản.

+ ghi chép vào TK

+ Xác định kết quả kinh doanh

+ Lập bảng cân đối kế toán.

Bài làm

I. Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh:

NV1: đưa ra tiền phương diện tạm ứng đến cán bộ đi công tác là 10tr.

Nợ TK141: 10tr

tất cả TK111: 10tr

NV2: mua một lô sản phẩm trị giá chỉ 200tr + thuế GTGT 10% chưa trả tiền. Hàng thiết lập đang đi đường.

Nợ TK151: 200tr

Nợ TK133: 20tr

bao gồm TK331: 220tr

NV3: Nhập kho lô sản phẩm ở nghiệp vụ 2. Giá cả vận đưa là 4tr + thuế GTGT5%, thanh toán vào tiền lâm thời ứng.

Nợ TK1561: 200 tr

bao gồm TK151: 200 tr

Nợ TK1562: 4tr

Nợ TK133: 0,2tr

bao gồm TK141: 4,2tr

NV4: cần sử dụng tiền gửi bank mua ngoại tệ trị giá bán 10.000USD (tỷ giá thanh toán là 15950đ/USD).

Nợ TK1122: 10.000 x 15950 = 159,5tr

có TK1121: 159,5tr

(Nợ TK007: 10.000USD)

NV5: Xuất kho lô hàng lấy xuất khẩu với mức giá vốn là 550tr, giá cả là 40.000USD.

Nợ TK157: 550tr

gồm TK156: 550tr

NV6: chấm dứt thủ tục xuất khẩu cùng mang chứng từ xuất khẩu đến bank nhờ thu tiền. (tỷ giá giao dịch 16000).

Ghi nhấn doanh thu:

Nợ TK131: 40.000USD x 16.000

bao gồm TK511: 640tr

Ghi nhận chi phí giá vốn:

Nợ TK632: 550tr

có TK157: 550tr

NV7: túi tiền vận chuyển quốc tế + bảo hiểm đã trả là 300USD bằng TGNH (tỷ giá thanh toán giao dịch 15900).

Nợ TK6417: 300 x 15900 = 4,77

Nợ TK635: 0,015

gồm TK1122: 300 x 15.950 = 4,785

(Có TK007: 300USD)

NV8: chi phí vận chuyển nội địa + những chi phí bán hàng khác sẽ trả 6tr +thuế GTGT 5% bởi 5tr tiền tạm thời ứng với số sót lại bằng tiền mặt.

Nợ TK6417:6tr

Nợ TK133: 0,3tr

bao gồm TK141: 5tr

có TK1111: 1,3tr

NV9: bank thông báo người tiêu dùng trả tiền vào tài khoản ngân hàng (tỷ giá thanh toán là 15950)

Nợ TK1122: 40.000 x 15950 = 638tr

Nợ TK635: 40.000 x 50 = 2tr

tất cả TK131: 640

NV10; Cán bộ hoàn vốn đầu tư tạm ứng thừa vào quỹ chi phí mặt.

Nợ TK111: 0,8tr

có TK141: 0,8tr

NV11: chào bán 20.000USD tự TK bank sang tiền VNĐ (tỷ giá thanh toán 16050).

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Kể Vài Nét Về Nguyễn Văn Trỗi (1940, Nguyễn Văn Trỗi(1940

Bán 20.000 USD theo phương thức FIFO: 9.700 x 15950 + 10.300 x 15.950 = 319tr

Nợ TK1121: 20.000 x 16050 = 321tr

bao gồm TK1122: 319tr

gồm TK515: 2tr

(Có TK007: 20.000USD)

NV12: Trả nợ cho những người bán 220tr bởi TGNH

Nợ TK331: 220tr

gồm TK1121: 220tr

NV13: túi tiền trả lương cho cỗ phận bán hàng là 8tr + trích ngân sách khấu hao bộ phận bán hàng là 1tr

Nợ TK6411:8tr

bao gồm TK334: 8tr

Nợ TK6414:1tr

tất cả TK214: 1tr

NV14: ngân sách trả lương cho thành phần quản lý là 12tr + trích chi phí khấu hao phần tử quản lý là 4tr.

Nợ TK6421:12tr

bao gồm TK334: 12tr

Nợ TK6424:4tr

tất cả TK214: 4tr

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc xem ONLINE để xem thêm đầy đủBài tập từ luận môn nguyên lý kế toán có đáp án!