ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LẠI TOÁN LỚP 7

     
Bạn vẫn xem tư liệu "Đề thi lại môn Toán Lớp 7 - Năm học 2019-2020 - Trường trung học cơ sở Kim Long (Có đáp án)", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên


Bạn đang xem: đề cương ôn thi lại toán lớp 7

Tài liệu gắn kèm:

*
de_thi_lai_mon_toan_lop_7_nam_hoc_2019_2020_truong_thcs_kim.doc

Nội dung text: Đề thi lại môn Toán Lớp 7 - Năm học tập 2019-2020 - Trường trung học cơ sở Kim Long (Có đáp án)

PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG ĐỀ THI LẠI NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG trung học cơ sở KIM LONG MÔN: Toán 7 Thời gian: 60 phút (không kể thời hạn phát đề) I. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm) nên chọn câu đúng nhất trong các câu sau: Câu 1: Đơn thức nào tiếp sau đây đồng dạng với đối chọi thức 3xy2 A. 3x2 y B. ( 3xy)y C. 3(xy)2 D. 3xy 1 Câu 2: Đơn thức y2 z4 9x3 y bao gồm bậc là : 3 A. 6 B. 8 C. 10 D. 12 Câu 3: Dưới đó là bảng liệt kê về số học sinh bỏ học tập ở 50 lớp Số học sinh 0 1 2 3 4 5 Tần số 10 11 14 12 2 một số nào dưới đó là mốt tự bảng trên: A. 0 B. 2 C. 3 D. 5 Câu 4: Độ nhiều năm hai cạnh góc vuông lần lượt là 3cm với 4cm thì độ nhiều năm cạnh huyền là : A.5 B. 7 C. 6 D.

Xem thêm: 4 Cách Giải Phương Trình Logarit Nhanh Gọn Chính Xác, Phương Pháp Hàm Số Giải Phương Trình LôgaritXem thêm: Cách Sử Dụng Bàn Phím Mini Cho Điện Thoại Android Nhanh Gọn, Bàn Phím Máy Tính Cho Điện Thoại Là Gì

14 Câu 5:Cho tam giác ABC gồm đường trung đường AM , trung tâm là G .Ta tất cả : 3 2 2 3 A.AM = GM B.AM = AG C.AG = AM D.AG = AM 2 3 3 2 II. TỰ LUẬN: (7,5 điểm) Câu 6 (3 điểm): Một xạ thủ phun súng,số điểm sau các lần bắn được khắc ghi trong bảng sau: 8 7 7 9 9 9 9 10 10 9 8 10 10 8 9 7 9 10 8 9 a) tín hiệu là gì? Số những giá trị là bao nhiêu? b) Lập bảng tần số. C) tra cứu số trung bình cộng của vệt hiệu. Câu 7 (2 điểm): đến hai đa thức: P(x) = 2x -2x2 + 3 + 4x3 + x4 và Q(x) = -2x +2x2 – 2x3 +2x4 +1 a) chuẩn bị xếp các đa thức trên theo lũy thừa sút dần của biến. B) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x). Câu 8 (2,5 điểm): mang lại tam giác ABC vuông trên A , con đường phân giác của góc B giảm cạnh AC trên D. Tự D kẻ DE vuông góc cùng với BC (E nằm trong BC). điện thoại tư vấn F là giao điểm của tia ED và tia BA. A) minh chứng ABD EBD . B) chứng minh AF = EC. Cán bộ coi thi không lý giải gì thêm.ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM I. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm). Lựa chọn đúng mỗi ý 0,5 Câu 1 2 3 4 5 Đáp án B C B A C II. TỰ LUẬN (7,5 điểm). Câu nội dung Điểm vết hiệu điều tra là: Số điểm sau mỗi lần bắn của một xạ thủ . 0.5 a) Nêu đúng có 4 giá trị khác biệt 0,5 Lập đúng đắn bảng “ tần số” dạng ngang hoặc dạng cột: 0.5 Gi¸ trÞ (x) b) 7 8 9 10 TÇn sè (n) 3 4 8 5 N=20 0,5 6 Tính số điểm mức độ vừa phải là: 7.3 8.4 9.8 10.5 0.5 c) X = 8,75 đôi mươi 0,5 sắp xếp đúng hai solo thức P(x) với Q(x) a) P(x) = x4 + 4x3 -2x2 +2x + 3 0.5 4 3 2 Q(x) = 2x -2x +2x -2x +1 0.5 Tính tổng hai nhiều thức đúng được 0,25 7 P(x) + Q(x) = (x4 +4x3 – 2x2 +2x +3 )+ (2x4 -2x3 +2x2 -2x +1) = x4 +4x3 – 2x2 +2x +3 + 2x4 -2x3 +2x2 -2x +1 0,25 b) = ( x4 + 2x4 ) +(4x3 -2x3 ) +(– 2x2 +2x2 ) +(2x -2x ) +(3 + 1) 0,25 = 3x4 + 2x3 0 + 0 + 4 = 3x4 + 2x3 + 4 0,25 F A Hình D vẽ B E C 8 Hình vẽ đúng mực . Ghi GT –KL 0,5 Nêu đúng mỗi yếu tố 0,5 x 2 a) 1,0 tóm lại : ABD EBD => domain authority = DE ( hai cạnh tương ứng ) b) chứng minh AFD ECD (g-c-g) 0,75 0,25 => AF = EC ( hai cạnh tương ứng )