Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 8 Cấp Thành Phố

     
Bạn sẽ xem tư liệu "Đề thi học tập sinh xuất sắc cấp thành phố môn hóa học Lớp 8 - Năm học 2014-2015 - phòng GD với ĐT Bắc Giang (Có đáp án)", để cài tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi hóa 8 cấp thành phố

Tài liệu lắp kèm:

*
de_thi_hoc_sinh_gioi_cap_thanh_pho_mon_hoa_hoc_lop_8_nam_hoc.doc

Nội dung text: Đề thi học tập sinh tốt cấp thành phố môn hóa học Lớp 8 - Năm học 2014-2015 - chống GD cùng ĐT Bắc Giang (Có đáp án)

PHÒNG GD và ĐT ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ TP. BẮC GIANG NĂM HỌC năm trước - năm ngoái MÔN : HÓA HỌC - LỚP 8 thời gian làm bài: 150 phút Câu 1: (4 điểm) 1. Nêu nguyên liệu, cách thức điều chế O 2 trong chống thí nghiệm. Tế bào tả cách thu bằng hình vẽ. So sánh với cách thức sản xuất O2 trong công nghiệp. 2. Nếu sử dụng cùng số mol KMnO4 với KClO3 nhằm điều chế O 2 thì trường hòa hợp nào nhận được O2 nhiều hơn thế nữa và nhiều hơn bao nhiêu lần? Câu 2: (4 điểm) 1. Viết những PTHH thực hiện đổi khác hóa học sau: fe Fe3O4 fe FeCl2 FeCl3 2. Nêu phương thức hóa học tập để rành mạch 3 chất rắn đựng riêng lẻ gồm: P2O5, CaO, MgO. Câu 3: (4 điểm) 1. Tổng các hạt mang điện cơ bản trong hợp hóa học AB 2 là 64. Trong số ấy số hạt với điện trong hạt nhân nguyên tử A nhiều hơn nữa số phân tử mạng điện trong nhân nguyên tử B là 8. Tìm kiếm tên yếu tắc A, B? khẳng định Công thức hóa học thích hợp chất. 2. Một oxit sắt chưa rõ hóa trị. Chia oxit này thành 2 phần bằng nhau. Cho luồng khí H2 trải qua phần 1 nung nóng, sau khi xong thu được 3,92g Fe; để hòa tan phần 2 đề nghị dùng hoàn toản 7,665g HCl. Xác đinh bí quyết hóa học của oxit sắt. Câu 4: (4 điểm) 1. Hãy đọc tên, phân loại các hợp hóa học sau: NaH2PO4; Mg(OH)2 ; Fe2O3 ; Ba(OH)2; P2O5; H2SO4; HBr; CuSO4; CaSO3; K2 HPO4. 0 0 2. Khi làm cho nguội 187,7g dung dịch CuSO4 bão hòa ngơi nghỉ 85 C xuống 12 C thì gồm 104,35g 0 0 CuSO4. AH2O bóc ra. Biết độ rã của CuSO4 khan làm việc 85 C là 87,7g; sinh sống 12 C là 35,5g. Xác định giá trị a, viết phương pháp hóa học của tinh thể trên.

Xem thêm: Sau Động Từ Là Gì ? Vị Trí Của Các Từ Loại Trong Câu Động Từ Thường Do (The Ordinary Verb Do)Xem thêm: Miễn Phí Chuyển Tiền Từ Techcombank Sang Ngân Hàng Khác, Biểu Phí Dịch Vụ Và Biểu Mẫu

Câu 5: (4 điểm) 1. Một một số loại quặng bao gồm chứa 70% Fe2O3 (30% tạp hóa học không đựng Fe). Hãy tính: a) cân nặng Fe gồm trong 10t quặng trên. B) Tìm trọng lượng quặng phải dùng để lấy được 2 tấn fe từ loại quặng trên. 2. Khử trọn vẹn 4,06g một oxit của sắt kẽm kim loại A bởi khí co ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn tổng thể khí chiếm được sau phản bội ứng vào bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 (dư) thấy ra đời 7gam kết tủa trắng. Nếu mang lượng kim loại sinh ra hòa tan hết vào hỗn hợp HCl (dư) thì thu 3 được 1,176 dm khí H2 (đktc). Xác định CTHH của oxit sắt kẽm kim loại A. ( mang lại Cu = 64, S =32, O = 16, fe = 56, Ca = 40, C = 12, Cl =35,5, H = 1 học sinh được sử dụng bảng HTTH những nguyên tố hóa học)HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2014-2015 MÔN THI: HÓA HỌC LỚP 8 Tổng điểm toàn bài 20 điểm Câu Ý ngôn từ Điểm 1 1 - Nêu được vật liệu + thích hợp chất, nhiều oxi, dễ dẫn đến nhiệt phân hủy. 0,25 + VD KMnO4, KClO3, KNO3 Nêu được cách thức đ/c O2 .Viết PTHH đ/c O2 0,25 - mô tả được bí quyết thu bằng hình vẽ, phân tích và lý giải cách thu 0,5 - so sánh được với phân phối O2 trong cn về ưu điểm, điểm yếu kém 0,5 0,5 2 điện thoại tư vấn số mol KMnO4 buộc phải dùng là x mol thì số mol KClO3 là x mol. (x > 0). Những PTPƯ: 0,25 o t 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 (1) PT (mol) 2 1 ĐB (mol) x 1,5 x 0,5 o t 2KClO3  2KCl + 3O2 (2) PT (mol) 2 3 0,5 ĐB (mol) x 1,5 x trường đoản cú (1) cùng (2) ta tất cả 1,5x > 0,5x. Vậy làm việc KClO3 điều chế được O2 nhiều hơn 1,5x: 0,5x = 3 (lần). 0,25 0,5 2 1 Viết đúng từng PTPU, ghi rõ điều kiện 0,5đ x 4 = 2 điểm 2 nếu như thiếu đk trừ 0,25đ/PT 2 - Trích ra từng ống nghiệm một ít mẫu để thể viết số 1, 2, 3. 0,25 - bỏ vào mỗi chủng loại thử ít nước khuấy đều, mang đến mẩu giấy quì tím vào những mẫu trên. + Nếu chủng loại nào tạo cho quì tím hóa xanh là ban đầu đựng CaO. + Nếu mẫu mã nào làm quì tím hóa đỏ là ban đầu đựng p. O 2 5. 0,25 + Mẫu còn lại không tan, ko làm thay đổi màu sắc quì tím đựng MgO 0,25 - các PTPƯ: 0,25 CaO + H2O Ca(OH)2 phường O + 3H O 2H PO 2 5 2 3 4 0,5 - sau đó dán nhãn vào các bình 0,5 3 1 Gọi những hạt với điện vào nguyên tử A cùng B theo thứ tự là pA, pB, eA, eB : vì chưng số phường = số e 0,5 +) Theo đề ra ta có: 2pA + 4 pB = 64 0,25 pa + 2pB = 32 (I) +) pa - pB = 8 (II) từ bỏ (I) với (II) ta có: pB = 8 0,25 B là Oxi 0,5 page authority = 16 A là diêm sinh CTHH là SO2 0,52 3,92 n = = 0,07 (mol) fe 56 7, 665 n = = 0,21 (mol) HCl 36,5 + Đặt CTTQ hợp chất là FexOy + những PTHHPƯ: lớn FexOy + yH2  xFe + yH2 O (1) PT(mol) 1 x 0,5 0,07 ĐB(mol) 0,07 x 2y FexOy + 2yHCl xFeCl + yH2 O (2) x 0,5 PT(mol) 1 2y 0,21 ĐB(mol) 0,21 2y 0,5 Theo đặt ra và theo (1) (2) ta có: 0,07 0,21 = 0.07 x 2y = 0,21x x 2y x 0,14 2 = = y 0,21 3 0,5 Vậy CTHH là Fe2O3 4 1 Đọc tên, phân một số loại đúng mỗi CTHH 0,2 điểm x 10 = 2 điểm 2 2 o 87,7 * Ở 85 C C% CuSO4 = x 100% 46,72% 100 87,7 o 35,5 0,25 * Ở 12 C C% CuSO4 = x 100% 26,2% 100 35,5 +) Khi làm cho lạnh nghỉ ngơi 12oC cân nặng dung dịch là: 187,7 - 104,35 = 83,35 (g) o * Ở 12 C khối lượng CuSO4 chảy được là: 0,25 83,35x26, 2 21,837 (g) 100 o * Ở 85 C cân nặng CuSO4 tung được là: 0,5 187,7x46,72 87,69 (g) 100 0,25 khối lượng CuSO4 tách ra là: 87,69 - 21,837 = 65,853 (g) 65,853 nCuSO4 = 0,412 (mol) 160 +) trọng lượng nước kết tinh là 104,35 - 65,853 = 38,494 (g) 38,494 0,25 nH2O = 2,13 (mol) 18 nCuSO 4 1 0, 412 2,13 +) Ta có: = = a = 5 0,5 nH 2 O a 2,13 0, 412 Vậy CTHH là: CuSO4 . 5H2O5 1 * MFe2O3 = 160g/mol 70x10 a) mFe2O3 = = 7 (tấn) 100 0,5 2x56 +) mFe = x 7 = 4,9 (tấn) 0,5 160 160x2 b) mFe2O3 = = 2,857 (tấn) 0,5 112 2,857x100 0,5 mquặng = = 4,08 (tấn) 70 2 call CTHH bao quát oxit của sắt kẽm kim loại là AxOy (x,y nguyên, dương ) t0 PTHH : AxOy + yCO  xA + y CO2 (1) 0,25 Khí sau phản nghịch ứng bao gồm CO 2 và có thể có co dư , khi đến qua dd Ca(OH) 2 chỉ có CO2 bội phản ứng . CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (2) 7 0,25 Theo (2) : n n 0,07 (mol). CO2 CaCO3 100 0,5 Theo (1) ta có: n n n 0,07 mol O( AxOy ) co CO2 m 0,07.16 1,12 (gam) m 4,06 1,12 2,94 (gam) (*). O( AxOy ) A 1,176 vày 0,07 n n 0,0525 hoá trị của sắt kẽm kim loại A trong oxit cùng trong CO2 H2 22,4 muối là khác nhau .Gọi n là hoá trị của A vào muối( n nguyên, dương) 2 A +2nHCl 2ACln + nH2 (3) 2 2.0,0525 0,105 0,25 Theo (3) ta gồm n n ( ) . A n H2 n n 2,94n tự (*) và ( ) khối lượng mol của sắt kẽm kim loại A = 28n 0,105 Bảng biện luận 0,25 n 1 2 3 A 28 56 84 tóm lại loại nhấn (Fe) nhiều loại Vậy A là fe (Fe) 0,5 x : y = nFe : nO = 0,0525 : 0,07 = 3 : 4 CTHH của oxit là Fe3O4 * giữ ý: - có rất nhiều cách làm khác biệt nếu học viên làm đúng vẫn cho điểm buổi tối đa. - các PHHH thiếu điều kiện nếu tất cả trừ 50% số điểm của PT