ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 7 NĂM 2015

     

Đề dongan-group.com.vn học kì 1 môn Toán lớp 7 bao gồm đáp án chữa chi tiết năm năm ngoái của trường thực hành thực tế sư phạm - ĐH Trà Vinh ví dụ như sau:

Câu 1: (1 điểm)

Khi nào thì hai đại lượng y cùng x tỉ lệ thành phần thuận cùng với nhau?

Áp dụng: mang đến đại lượng y tỉ trọng thuận với đại lượng x theo thông số tỉ lệ là 10.

Hãy biểu diễn y theo x?

*

Câu 4: (2 điểm) bố đội vật dụng san khu đất cùng có tác dụng một khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành các bước trong 4 ngày, đội trang bị hai vào 6 ngày với đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội tất cả bao nhiêu đồ vật (các máy bao gồm cùng năng suất), biết đội lắp thêm nhất có nhiều hơn đội dongan-group.com.vnết bị hai 2 máy.

Câu 5: (3 điểm) mang lại ∆ABC gồm AB = AC , M là trung điểm của BC. Bên trên tia đối của tia BC mang điểm D, trên tia đối của tia CB rước điểm E làm thế nào để cho BD = CE. Hội chứng minh:

a) ∆AMB = ∆AMC

b) AM ⊥ BC

c) Kẻ BK ⊥ AD, CI ⊥ AE. Minh chứng ba con đường thẳng AH, BK, CI cùng đi sang 1 điểm.

Đáp án đề dongan-group.com.vn học tập kì 1 lớp 7 môn Toán năm ngoái - thực hành Sư Phạm

*

dongan-group.com.vn.com tổng hợp
Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì 1 toán 7 năm 2015


Đề dongan-group.com.vn học tập kì 1 lớp 7


Đề dongan-group.com.vn học tập kì 1 lớp 7 môn Toán


*
*
*
*
*
*


Đề dongan-group.com.vn học tập kì 1 lớp 7


Đề dongan-group.com.vn học kì 1 lớp 7 môn Toán


Viết bình luận: Đề dongan-group.com.vn học tập kì 1 lớp 7 môn Toán năm ngoái - thực hành thực tế Sư Phạm
Xem thêm: Phân Tích Vẻ Đẹp Sông Hương Trong Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Các tin new nhất


Đang quan lại tâm


Tin tức bắt đầu nhất


Gửi bài xích tập - có ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
dongan-group.com.vn.COM


Xem thêm: Chiếc Ốp Lưng Điện Thoại Hình Con Dao, Ốp Lưng Điện Thoại Hình Dao Phay

ĐIỂM dongan-group.com.vn
*