Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Toán 7 Có Đáp Án

     

Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 gồm 60 đề kiểm tra chất lượng học kì 1 gồm đáp án cụ thể kèm theo được tổng thích hợp từ đề thi bao gồm thức của những năm học trước.

Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì 1 toán 7 có đáp án


Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 gồm đáp án


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Mỗi câu sau bao gồm nêu bốn phương án trả lời, trong số đó chỉ bao gồm một phương pháp đúng. Nên lựa chọn phương án đúng (viết vào bài làm vần âm đứng trước phương pháp được lựa chọn)

Câu 1: trường hợp

*
thì
*
bằng:

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 2: Kết trái của phép tính

*

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: Hệ thức nào đúng trong số hệ thức sau:

*

*

*

*

Câu 4 Số

*
là kết quả của phép tính:

*

*


*

*

Câu 5: hiệu quả của biểu thức

*
là :

*

*

*

D. -3

Câu 6: Trong các điểm sau:

*
, điểm nào ko thuộc vật dụng thị của hàm số
*

A. điểm M

B. điểm N

C. điểm P

D. điểm Q

Câu 7: cho 1 đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song. Lúc đó, số cặp góc so le trong bằng nhau được tạo nên thành là:

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 8 có bao nhiêu đường thẳng đi sang 1 điểm cố định và vuông góc với 1 đường

A. 1

B. 2

C. 2

D. Vô số

Phần II. Trường đoản cú luận (8 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Tính quý hiếm của biểu thức sau:

*

*

Câu 2: (2,5 điểm)

Cho đồ thị của hàm số

*
với m là hằng số đi qua điểm
*


a) xác định m

b) Vẽ đồ dùng thị của hàm số đã cho với cái giá trị m tìm kiếm được ở câu a

Câu 3: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, mặt đường cao AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D làm thế nào cho HA = HD.

a) chứng tỏ rằng BC là tia phân giác của góc ABD

b) chứng tỏ rằng CA=CD

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 2

Bài 1 (3 điểm) Thực hiện phép tính :

*

*

*

Bài 2 (3 điểm) Tìm x, y biết

*

*

*

Bài 3 (1 điểm) 

Biết chu vi của một tam giác là 45 cm. Tính độ dài cha cạnh của tam giác đó biết rằng độ dài cha cạnh của tam giác tỉ lệ thành phần nghịch với những số 3 ; 4 ; 6

Bài 4 (3 điểm) 

Cho tam giác nhọn ABC

*

A. A(1 ;-1)

B. B (-1 ; 1)

*

D. IV

Câu 5. Số 2,12345 ở trong tập thích hợp số nào

A. Tự nhiên

B. Nguyên

C. Hữu tỉ

D. Vô tỉ

Dùng hình vẽ bên dưới, với mang thiết: Tam giác A B C và con đường thẳng xy tuy nhiên song với B C cắt các cạnh A B, A C theo lần lượt tại D với E, để trả lời các thắc mắc từ 6 mang đến 10

Câu 6. Góc

*
 cùng cùng với góc nào tiếp sau đây tạo thành một cặp góc đồng vị?

*

*

*

D. EAD

Câu 7. Góc

*
 là góc đối đỉnh của góc nào?

*

*

*

*

Câu 8.

Xem thêm: Đơn Thuốc Điều Trị Ho Có Đờm, F0 Bị Ho Có Đờm, Dùng Thuốc Trị Ho Nào

Góc

*
 là góc trong thuộc phía của góc nào?

*

*

*

*

Câu 9. Góc ngoài tại đỉnh

*
của tam giác
*
là góc nào tiếp sau đây ?

*

*

*

D. Cả B với C phần nhiều đúng

Câu 10 . Tổng các góc nào dưới đây bằng

*

*

*

*

D. Cả A, B, C các đúng

B. TỰ LUẬN

Bài 1 (1,5 điểm): tiến hành tính hợp lý và phải chăng (nếu tất cả thể)

*

*

Bài 2 (1,5 điểm)

*

*Bài 3. (1,0 điểm)

Tính số đo các góc của tam giác

*
 biết chúng tỉ lệ với các số 2 ; 3 ; 5.

Bài 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông trên B với

*
, tia phân giác góc A giảm cạnh BC tại D. Trên cạnh AC mang E làm thế nào để cho
*

a) Tính số đo các góc

*

b) chứng tỏ

*

c) chứng minh: DE là trung trực của AC

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 4

A. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) học viên chọn câu trả lời đúng đến mỗi thắc mắc sau rồi ghi vào giấy làm bài (Ví dụ: Câu 1 lựa chọn ý A thì ghi 1A)

Câu 1.

Xem thêm: Câu Hỏi Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Là Hình Chữ Nhật Ab=A Ad=2A

quý hiếm của lũy quá

*
 bằng

A. 8

B. -8

C. 6

D. -6

Câu 2. tác dụng của

*
 bằng

*

*

*

*

Câu 3. Cho a là một trong những tự nhiên, kết luận nào sau đây đúng ?

A. A là một số trong những hữu tỉ

C. A là một vài nguyên

B. A là một số trong những thực

D. Cả A, B,C hầu như đúng

Câu 4. Điểm

*
thuộc đồ thị hàm số
*
thì x bằng

A. -1

B. -2

C. 1

D. 2

Câu 5. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo thông số tỉ lệ a nếu

*

B. Y-x=a

*

*

Câu 6. Làm tròn số 2,018 cho hai chữ số thập phân ta được công dụng là

A. 2,01

B. 2,02

C. 2,03

D. 2,3

Dùng hình vẽ dưới với đưa thiết: Tam giác A B C bao gồm

*
. CD là tia đối của tia C B và đường thẳng xy / / AB, để trả lời các thắc mắc từ 7 tới 12