Đề cương tiếng anh lớp 6 học kì 1 năm 2021

     

Đề cương cứng ôn tập lí thuyết học kì 1 môn tiếng Anh 6 bắt đầu tổng hợp toàn thể kiến thức bám sát đít SGK và công tác Tiếng Anh của cục Giáo dục, giúp học sinh hiểu và nắm rõ kiến thức đã học


THE PRESENT SIMPLE TENSE

(THÌ HIỆN TẠI ĐƠN)

I. Cấu trúc

1. Biện pháp chia rượu cồn từ "to be” nghỉ ngơi thì hiện tại đơn như sau:

Thể

Chủ ngữ

To be

Vi du

Khẳng

định

I

am

I am a pupil.

Bạn đang xem: đề cương tiếng anh lớp 6 học kì 1 năm 2021

He/She/lt/danh trường đoản cú số ít

is

She is a girl. He is a pupil.

You/We/They/ danh tự số nhiều

are

They are boys. We are pupils.

Phủ

định

I

am not

I am not a boy.

He/She/lt/danh từ bỏ số ít

is not

She is not a pupil. He is not a girl.

You/We/They/ danh tự số nhiều

are not

They are not girls. We are not pupils.

Nghi

vấn

Am

I + ...?

Am I a pupil?

Yes, I am/ No, I am not.

Is

he/she/it/danh từ số ít +...?

Is she a boy? Is he a pupil?

Yes, he/she/it is.

No, he/she/it isn’t.

Are

you/we/theỵ/danh tự số nhiều +...?

Are they pupils? Are we boys?

Yes, you/we/theỵ are.

No, you/we/theỵ aren’t.

 

2. Cách chia động từ thường ở thì hiện tại đơn như sau: 

Thể

Chủ ngữ

Động trường đoản cú (V)

Ex

Khẳng

định

He/She/lt/ danh tự số ít

V + s/es

She likes book.

He washes his face.

l/You/We/They/ danh từ số nhiều

V (nguyên thể)

They lượt thích book.

I wash my face.

Phủ

định

He/She/lt/ danh từ bỏ số ít

does not (doesn’t) + V (nguyên thể)

She doesn’t like book.

He doesn’t wash his face.

Nghi vấn

Do + I/you/we/they/ danh từ số nhiều...

V (nguyên thể)...?

Do they lượt thích book? do I wash my face?

Yes, I/you/we/they do.

No, I/you/we/they don’t.

Does + he/she/it/ danh tự số ít...

V (nguyên thể)...?

Does she like book? Does he wash his face?

Yes, he/she/it does.

No, he/she/it doesn’t.


 

II. Phương pháp dùng thì lúc này đơn

Thì bây giờ đơn (The simple present) là 1 trong thì rất quan trọng trong giờ đồng hồ Anh với được dùng liên tiếp để diễn tả:

1) Thói quen hằng ngày hoặc hành vi thường xuyên lặp đi lặp lại

Ex: They drive khổng lồ the office every day. (Hằng ngày họ lái xe cộ đi làm.)

She doesn"t come here very often. (Cô ấy không tới đây thường xuyên.)

2) vấn đề hay sự thật hiển nhiên.

Ex: We have two children. (Chúng tôi bao gồm 2 đứa con.)

The sun rises in the east. (Mặt trời mọc nghỉ ngơi đằng đông.)

 

III. Dấu hiệu nhận biết

1. Every +...

Ex: every morning, every day, every Monday,...

2. Trạng từ bỏ tần xuất: always (luôn luôn), often (thường xuyên), usually (thường thường), sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), never (không bao giờ)

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE(THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN)

I. Cấu trúc

*

II. Tín hiệu nhận biết


Thì hiện tại tại tiếp diễn có các dấu hiệu phân biệt như sau:

* Trạng tự chỉ thời gian:

- Now: Bây giờ

- Right now: ngay bây giờ

- At the moment: ngay lúc này

- At present: hiện nay tại

- It’s + giờ thế thể + now (It’s 12 o’lock now)

* Trong câu có các động từ như:

- Look!Watch! (Nhìn kìa!)

Ex: Look! A girl is jumping from the bridge! (Nhìn kìa! cô bé đang dancing từ trên cầu xuống!)

- Listen! (Nghe này!)

Ex: Listen! Someone is crying! (Nghe này! Ai đó đang khóc.)

- Keep silent! (Hãy lặng lặng)

Ex: Keep silent! The teacher is saying the main point of the lesson! (Trật tự! gia sư đang giảng đến phần chính của tất cả bài!)

- Watch out! = Look out! (Coi chừng)

Ex: Watch out! The train is coming! (Coi chừng! Đoàn tàu sắp đến gần kìa!)

 

III. Phương pháp sử dụng: 

a) Diễn tả hành động ra mắt vào thời gian đang nói

Ex: She is learning English now. 


Bây giờ đồng hồ cô ấy đã học giờ đồng hồ Anh.

* Với các trạng từ: now, at the moment, at present, today.

b) Một kế hoạch trong tương lai /Một cuộc hứa hẹn (dấu hiêu: tomorrow (ngày mai), next week (tuần tới), tonight (tối nay)).

Ex: We are having breakfast at 8 a.m tomorrow. (Chúng tôi vẫn đang bữa sớm lúc 8 giờ sáng mai.)

* lúc trong câu dùng những động từ mang tính vận động như: go (đi), come (đến), leave (rời khỏi), arrive (đến nơi), move (di chuyển), have (có)... Thì không phải dùng những trạng tự chỉ thời gian.

Ex: Don"t come early. We are having a nice party. (Đừng cho sớm. Chúng tôi đang gồm buổi tiệc long trọng.)

 

IV.  Cách ra đời động tự thêm “ing” (V-ing)

- Thông thường họ thêm đuôi -ing sau những động từ.

Ex: watch -» watching, vì -> doing,...

- các động từ dứt bởi đuôi "e", bọn họ bỏ "e" sau đó thêm đuôi -ing".


Ex: invite - inviting, write - writing,..

- những động từ ngừng bởi đuôi "ie", bọn họ đổi "ie" thành "y" rồi thêm -ing".

Ex: lie -> lying, die -> dying,..

- những động từ kết thúc bởi đuôi "ee", bọn họ chỉ yêu cầu thêm đuôi "-ing”.

Ex: see -> seeing

- những động từ kết thúc bởi một phụ âm cơ mà trước đó là một trong những nguyên âm solo thì bọn họ nhân song phụ âm đó.

Ex: begin-> beginning; swim->swimming 

 

CẤU TRÚC THERE IS/ THERE ARE

I. Cấu trúc:

1. Câu khẳng định

There is (a/an/one) + N số ít đếm được/ N ko đếm được

There are + N số những đếm được

Ex:

There is a book on the table. (Có một quyển sách sống trên bàn.)

There are books on the table. (Có phần đông quyển sách ngơi nghỉ trên bàn.)

There is no sugar in my cup of tea. (Không có đường vào ly trà của tôi)

Lưu ý:

- Trước danh tự đếm được số ít, buộc phải dùng a/an/one

- Trước danh từ không đếm được, có thể dùng no, a little (một chút), much (nhiều) , a lot of (nhiều)


- Trước danh từ bỏ đếm được số nhiều, có những số đếm (2, 3, …) hoặc some (1 vài), many (nhiều), a lot of (nhiều)

- Dạng viết tắt: There is = There’s, There are = There’re

- Động từ “to be” phải phù hợp với danh từ bỏ (số ít với số nhiều) kèm theo theo sau nó.

Ex : There is a lamp, a television, a table, a clock, & four chairs.

Xem thêm: Tài Liệu 20 Bài Tập Đọc Hiểu Tiếng Anh Lớp 10 Có Đáp Án Chi Tiết 2018 (P1)

There are four chairs, a lamp, a television & a clock.

 

2. Câu bao phủ định

There isn’t / There is not + N số không nhiều đếm được/ N không đếm được

There aren’t / There are not + N số những đếm được

Ex:

There is not any salt in this dish. (Không tất cả tí muối như thế nào trong món ăn uống đó.)

There aren’t two books in my bag. (Không có 2 quyển sách trong cặp của tôi.)

 

3. Câu nghi vấn

Is there (any) + N số không nhiều đếm được/ N không đếm được?

Are there (any) + N số nhiều đếm được

Ex:

Is there any milk in the fridge? (Trong tủ lạnh gồm sữa không?)


Are there any eggs in the kitchen? (Trong bếp có trứng không?)

Lưu ý:

Chỉ sử dụng any trước danh từ ko đếm được và danh tự đếm được số nhiều

 

II. Phương pháp dùng

Ta dùng kết cấu này để diễn đạt cách nói " Có...", trình bày về sự mãi sau (không tồn tại) của đồ dùng gì một cách tự nhiên

Ex: There is an apple in the fridge. (có một quả táo bị cắn dở trong tủ lạnh)

There are 25 students in my class. (có 25 học sinh trong lớp tôi)

 

GIỚI TỪ CHỈ NƠI CHỐN

1. at: tại (dùng đến nơi chốn bé dại như trường học, sân bay...)

Ex: at home, at the airport 

2. in: trong (chỉ ở mặt trong), ngơi nghỉ (nơi chốn lớn như thành phố, tỉnh, quốc gia, châu lục...)

Ex: in the box (trong hộp), in Vietnam (ở Việt Nam)

3. on: nghỉ ngơi trên nhưng tất cả tiếp xúc bề mặt.

Ex: on the table (trên bàn)

There is a plane on the field. (Có một cái máy bay đậu bên trên cánh đồng)

4. above: ngơi nghỉ ngay trên và luôn luôn cách một khoảng chừng nhất định.


Ex: There is a plane above the field. (Có một máy bay trên cánh đồng.)

5. over: ngay bên trên (không xúc tiếp bề mặt), chỉ hoạt động qua lại qua địa điểm, nơi chốn nào đó.

Ex: There is a plane over the field. (Có một cái máy bay cất cánh trên cánh đồng.)

6. in front of (trước): người (vật) nghỉ ngơi đằng trước fan (vật, địa điểm) khác tùy nằm trong vào vị trí của tín đồ nói với thứ được chọn làm mốc).

Ex: My house is in front of hers. (Nhà của tôi ở trước công ty cô ấy)

7. opposite (trước): tín đồ (vật) đối diện với tín đồ (vật) khác.

Ex: The school is opposite the hospital. (Trường học tập nắm đối lập bệnh viện)

8. before (trước): tương tự opposite nhưng cần sử dụng với nghĩa trọng thể hơn.

Ex: Before the crown, I swear. Trước ngai rồng vàng, tôi xin thề.

9. behind: fan (vật) ở đằng sau người (vật) không giống (tùy ở trong vào địa điểm của người nói với vật được lựa chọn làm mốc).


Ex: The trees are behind my house. (Cây cối sinh sống sau đơn vị tôi.)

10.  at the over of + vị trí chốn: ở phía cuối

Ex: The bakery is at the over of this street. (Tiệm bánh sống cuối tuyến đường này.)

11. near, by, next to, close to, close up (gần)

Ex: There is a bookshop next to lớn the post office. (Có một bên sách sát bưu điện.)

12. between (ở giữa) là giới trường đoản cú được dùng làm chỉ vị trí giữa nhì người, hai vật, hai dụng cụ trong không gian.

Ex: I stand between my mother and my father. (Tôi đứng giữa tía và má tôi.)

* Note: between thường được sử dụng giữa hai tín đồ hay nhị vật cùng khi sử dụng between thì luôn luôn có & theo sau.

13. under (dưới; ngay lập tức dưới)

Ex: My puppy is sleeping under the table. (Chú chó bé của tôi vẫn ngủ dưới gầm bàn.)

 

COMPARATIVE ADJECTIVES 

(SO SÁNH HƠN CỦA TÍNH TỪ)

 

Ta sử dụng đối chiếu hơn của tính từ bỏ để đối chiếu giữa fan (hoặc vật) này với người (hoặc vật) khác. Vào câu so sánh hơn, tính từ sẽ được chia có tác dụng hai nhiều loại là tính tự dài với tính từ ngắn, vào đó:


- Tính trường đoản cú ngắn là mọi tính từ có 1 âm tiết. Ex: tall, high, big,...

- Tính từ lâu năm là các tính từ gồm từ 2 âm tiết trở lên. Ex: expensive, intelligent,...

1. Kết cấu câu so sánh hơn:

Đối cùng với tính từ bỏ ngắn

Đối với tính trường đoản cú dài

S + to be + adj + er + than + S2

S + khổng lồ be + more + adj + than + S2

Với tính tự ngắn, thêm đuôi “er” vào sau tính từ

Với tính tự dài, thêm more trước tính từ

Ex:

- I am shorter than my brother.

(Tôi thấp rộng anh trai tôi.)

- His pen is newer than my pen.

(Bút của anh ý ấy mới hơn bút của tôi)

Ex:

- Your book is more expensive than his book.

(Quyển sách của bạn đắt rộng quyển sách của anh ấy ấy.)

- Exercise 1 is more difficult than exercise 2.

(Bài tập tiên phong hàng đầu khó hơn bài bác tập số 2)

*Lưu ý:

Để nhấn mạnh ý trong câu so sánh hơn, ta thêm “much” hoặc “far” trước hình ảnh so sánh.


Ex:

My house is much/far older than her house.

(Ngôi nhà đất của tôi cũ hơn nhà của cô ấy hết sức nhiều)

2. Cách thay đổi tính từ ngắn vào câu so sánh hơn.

a. Cách thêm đuôi -er vào tính từ ngắn:

- Tính từ xong bởi 1 phụ âm => thêm đuôi –er

old – older

near – nearer

- Tính từ xong bởi nguyên âm “e”=> chỉ cần thêm đuôi “r”

nice – nicer

cute - cuter

- Tính từ xong bởi 1 nguyên âm (u,e,o,a,i) + 1 phụ âm => gấp rất nhiều lần phụ âm cuối cùng thêm đuôi -er

big – bigger

fat - fatter

hot – hotter

- Tính từ chấm dứt bởi “y” dù có 2 âm tiết vẫn chính là tính tự ngắn => bỏ “y” với thêm đuôi “ier ”

happy – happier

pretty - prettier

- một số trong những tính từ bao gồm hai âm tiết dứt bằng “et, ow, le, er,y “thì áp dụng quy tắc thêm đuôi. Như tính từ ngắn

quiet => quieter 

clever => cleverer

simple => simpler 

narrow => narrower


b. Một vài tính từ đặc biệt

 

Với một vài tính từ bỏ sau, dạng đối chiếu hơn của chúng không tuân theo quy tắc trên.

Tính từ

Dạng đối chiếu hơn

good

better

bad

worse

far

farther/further

much/many

more

little

less

old

older/elder

 

 

SUPERLATIVE OF SHORT ADJECTIVE

(SO SÁNH NHẤT CỦA TÍNH TỪ)

Ta sử dụng đối chiếu nhất để đối chiếu người (hoặc vật) cùng với tất toàn bộ cơ thể (hoặc vật) vào nhóm.

1. Kết cấu câu đối chiếu nhất so với tính trường đoản cú ngắn:


S + be + the + adj –est ….


Ex: 

- Russia is the biggest country in the world.

(Nga là nước nhà lớn duy nhất trên gắng giới)

- My father is the oldest person in my family.

(Bố tôi là fan lớn tuổi tuyệt nhất trong nhà.)

- quang is the tallest in his class.

(Quang là người cao nhất trong lớp của anh ý ấy.)

Lưu ý:

Để nhấn mạnh vấn đề ý vào câu đối chiếu nhất, ta thêm “much” hoặc ” by far” vào sau hiệ tượng so sánh.


Ex:

He is the smartest by far.

(Anh ấy hợp lý nhất, hơn mọi tín đồ nhiều)

2. Cách thay đổi tính tự ngắn trong câu so sánh nhất.

a. Giải pháp thêm đuôi –est vào tính trường đoản cú ngắn.

- Tính từ hoàn thành bởi 1 phụ âm, thêm đuôi –est

old – oldest

near – nearest

cold – coldest....

Tính từ hoàn thành bởi nguyên âm “e”, chỉ cần thêm đuôi –st.

nice – nicest

cute - cutest

Tính từ dứt bởi 1 nguyên âm (a,i,e,o,u) + 1 phụ âm, gấp đôi phụ âm cuối với thêm đuôi –est.

big – biggest

fat – fattest

hot – hottest

Tính từ dứt bởi “y” dù có 2 âm tiết vẫn là tính từ ngắn, quăng quật “y” thêm đuôi -est

happy – happiest

busy – busiest

pretty – prettiest

Một số phần đa tính từ tất cả 2 âm ngày tiết nhưng gồm tận cùng là “y,le, ow, er” thì áp dụng quy tắc thêm đuôi –est của tính trường đoản cú ngắn.

 

simple – simplest

narrow – narrowest

clever – cleverest


 

b. Một nóng tính tự bất quy tắc:

Với đều tính từ sau, dạng đối chiếu nhất của chúng sẽ có được sự núm đổi.

Tính từ

So sánh nhất

good

best

bad

worst

far

farthest/furthest

much/many

most

little

least

old

oldest

 

SHOULD/SHOULDN’T FOR ADVICE

(ĐƯA RA LỜI KHUYÊN VỚI SHOULD/SHOULDN’T)

Should là 1 trong động từ khuyết thiếu tức là không yêu cầu chia theo các ngôi (không rành mạch chủ ngữ số ít tốt số nhiều) với sau should thì vẫn là một động trường đoản cú nguyên thể (giữ nguyên dạng của hễ từ)

CẤU TRÚC 

 

Câu khẳng định/phủ định

Câu nghi vấn

Chức năng

Dùng để mô tả lời khuyên xuất xắc ý nghĩ bắt buộc hoặc cấm kị gì.

Dùng nhằm hỏi chủ kiến hay yêu ước một lời khuyên

Cấu trúc

Câu khẳng định:S + should + V nguyển thể

Câu che định: S + should/shouldn’t + Vnguyên thể

Should + S + Vnguyên thể?

Ex

- We should brush our teeth twice a day.

(Chúng ta nên đánh răng gấp đôi một ngày.)

- You shouldn’t waste water.

(Bạn ko nên tiêu tốn lãng phí nước.)

- Should we buy a new car?

(Chúng ta gồm nên mua một chiếc xe mới?)

- Yes, we should.

Xem thêm: 5 Cách Chuyển Từ File Pdf Sang Word Không Bị Lỗi Font Chữ Tốt Nhất 2021

(Có, họ nên mua.)


 

WILL/WON’T to TALK ABOUT INTENTIONS

(DÙNG WILL/WON’T ĐỂ NÓI VỀ DỰ ĐỊNH TƯƠNG LAI)

- Will cùng won’t cũng là rượu cồn từ khuyết thiếu yêu cầu không buộc phải chia theo các ngôi với sau will/won’t động từ không thay đổi thể.