Đề bài toán lớp 3

     

Tuyển tập 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 khối hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học viên tham khảo giúp những em học sinh nâng cấp kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập và rèn luyện con kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt công dụng cao, đồng thời sẽ giúp các em trường đoản cú học, tự nâng cấp kiến thức môn Toán 3.

Bạn đang xem: đề bài toán lớp 3


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Chữ số 5 trong những 451 có mức giá trị là:

A. 5

B. 50

C. 500

Câu 2.

Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:

A. 54

B. 53

C. 52

Câu 3.

Điền số tương thích điền vào vị trí chấm: 4m7cm = ...... Cm.

A. 407

B. 470

C. 47

Câu 4.

Hình ABCD bao gồm số góc vuông là:

A. 3

B. 2

C. 4

Câu 5.

126 x 3 = .... Số tương thích điền vào nơi chấm là:

A. 368

B. 369

C. 378Câu 6. Gấp số 6 lên 7 lần ta được số……?

A. 42

B. 24

C. 13II: Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

Câu 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. Bình đã đọc được 1/4 số trang đó.

Hỏi: - Số trang sách Bình vẫn đọc là bao nhiêu?

- Còn từng nào trang sách nhưng mà Bình chưa đọc?

Bài giải:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 9. Search x:

a) X x 5 + 8 = 38

b) X : 6 = 94 - 34

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính chuẩn cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343c) 848

d) 81

Câu 8:

Số trang sách Bình đã đọc là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách mà Bình không đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9:

a, X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 - 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

b, X : 6 = 94 – 34

X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Kết trái của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985

B. 955

C. 945

D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:Kết quả của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65

B. 56

C. 53

D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ để trước tác dụng đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số phù hợp điền vào địa điểm trống là:

A. 10

B. 24

C. 604

D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Một hình vuông có cạnh bằng 5cm. Chu vi hình vuông đó là:

A. 20cm

B. 15cm

C. 10cm

D. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

Một phép chia gồm số dư lớn số 1 là 8. Số bị chia là:

A. 7

B. 9

C. 12

D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có giá trị là:

A. 420

B. 210

C. 440

D. 200

Câu 7. Search x

a) X : 5 = 115

b) 8 x X = 648

Câu 8. Nắm tắt:

Giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Người ta đã lôi ra

*
số lít nước mắm. Hỏi trong thùng sót lại bao nhiêu lít nước mắm?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Xem thêm: Các Loại Axit Amin Phân Biệt Với Nhau Bởi ?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 10. Hình mặt có:

- ………….hình tam giác.

- ………….hình tứ giác.

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Mỗi câu được một điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Search x: mỗi phép tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

a) X : 5= 115

X = 115 x 5

X = 575

b) 8 x X = 648X = 648 : 8X = 81

Câu 8. mỗi câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu thốn đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn bé cân nặng là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả hai bé lợn trọng lượng là : 125 +95 = 220 (kg)

Đáp số: 220 kg

Câu 9. từng câu vấn đáp và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu thốn đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Số lít nước mắm nam ngư đã lôi ra là: 25 : 5 = 5 (l)

Số lít nước mắm còn sót lại là : 25 – 5 = đôi mươi (l)

Đáp số: 20l nước mắm

Câu 10. Hình mặt có:

- 5 hình tam giác.

- 3 hình tứ giác.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

I. Trắc nghiệm

Bài 1. Các bài tập dưới đây có hẳn nhiên 4 câu vấn đáp A, B , C , D. Hãy khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số phệ nhất trong các số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987

B. 897

C. 789

D. 978

Câu 2: công dụng của phép tính

567 – 367 là :

A. 204

B. 200

C. 300

D. 304

Câu 3: hiệu quả của phép chia 35 : 4 là:

A. 9

B. 9 (dư 2)

C. 9 (dư 3)

D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính:

153 × 5 =?A. 565

B. 555

C. 765

D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cm

A. 209

B. 290 cm

C. 209 m

D. 209 cm

Câu 6: trong năm này con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi bà mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 11 tuổi

B. 21 tuổi

C. 22 tuổi

D. 24 tuổi

II. Từ luận

Bài 2. Tính giá trị biểu thức : (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một siêu thị bán được 200 mét vải vóc xanh, số mét vải vóc đỏ bán tốt bằng một nửa số mét vải vóc xanh.

Hỏi cửa hàng đó đã bán được toàn bộ bao nhiêu mét vải vóc xanh với đỏ?

Bài giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =……………..

b) 250 : 5 =………………

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1. Bài bác tập chọn lựa (3 điểm):

- lựa chọn đúng mỗi câu 0.5 điểm

1. A

2. B

3. C

4. C

5. D

6. D

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Tính đúng từng bước: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2

= 90 + 14

= 104

b. 123 × (82 – 80)

= 123 × 2

= 246

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

- khẳng định đúng mỗi lời giải: 0.5 điểm.

- xác định được phép tính và tính đúng: 1 điểm

- Sai đối chọi vị, đáp số: trừ 0.5 điểm

Bài giải

Số mét vải vóc đỏ siêu thị bán được:

200 : 2 = 100 (m)

Số mét vải vóc xanh cùng đỏ siêu thị bán được tất cả:

200 + 100 = 300 ( m)

Đáp số: 300 m

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

- Đặt tính cùng tính đúng mỗi câu 1 điểm.

a. 189 : 6 = 31 (dư 3)

b. 250 : 5 = 50.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số chẵn lớn số 1 có 3 chữ số là

A. 900

B. 999

C. 998

D. 990

Câu 2. công dụng của phép tính 764 -135 là

A. 621

B. 619

C. 629

D. 529

Câu 3. Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm bẳng 6cm, chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

A. 18 cm

B. 8cm

C. 16 cm

D. 12 cm

Câu 4. Một thùng đựng 42 lít dầu, người ta đem đi

*
số lít dầu vào thùng. Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

A. 6 lít

B. 7 lít

C. 35 lít

D. 36 lít

Câu 5. tìm kiếm x biết 64 : x = 9 dư 1

A. X = 5

B. X = 6

C. X = 7

D . X = 8

Câu 6. Hình bên tất cả bao nhiêu hình tứ giác?

A. 12

B. 11

C. 10

D. 9

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 7. Viết (2 điểm)

a) gấp 6kg lên 5 lần được ……….

b) vội vàng 7m lên 7 lần được ……….

c) vội 5cm lên 4 lần được ……….

d) vội 12l lên 3 lần được ……….

Câu 8. trong làn tất cả 56 trái táo. An lôi ra

*
số táo. Hỏi An mang ra bao nhiêu quả? (1 điểm)

Câu 9. hiện thời An 7 tuổi. Tuổi bố gấp 5 lần tuổi An. Hỏi cha hơn An từng nào tuổi? (2 điểm)

Câu 10: Vườn nhà Mai tất cả 27 cây chanh. Số lượng kilomet chanh ở vườn bên Huệ cấp 3 lần số kilomet chanh ngơi nghỉ vườn nhà Mai. Hỏi:

a) Vườn bên Huệ tất cả bao nhiêu cây chanh?

b) Cả hai vườn có tất cả bao nhiêu cây chanh?

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CCCDCA

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7. HS từ giải

Câu 8.

An lấy ra số quả apple là:

56 : 7 = 8 (quả)

Đáp số: 8 quả.

Câu 9:

Đáp số: 28 tuổi.

Xem thêm: Bé Bị Bọ Chó Đốt Bôi Thuốc Gì, Nguyên Nhân Và Cách Xử Lý Khi Bị Bọ Chét Đốt

Bộ đề thi Toán lớp 3 học kì một năm học 2021-2022.Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 năm học 2021-2022 - Đề 3

............................