Điều Lệ Đảng Cộng Sản Đông Dương

     

Sau 10 năm dạt dẹo ở quốc tế (1911-1920), từ một người yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đang đi đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, trở thành bạn cộng sản cùng tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn. Fan đã truyền thống trị nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị những điều kiện để thành lập và hoạt động Đảng cộng sản Việt Nam.

Bạn đang xem: điều lệ đảng cộng sản đông dương

*
Tại Đại hội toàn nước Đảng xóm hội Pháp tháng 12-1920, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người gây dựng Đảng cộng sản Pháp: Ảnh tư liệu

*
Chủ tịch hồ nước Chí Minh nói chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng toàn nước lần đồ vật II (tháng 2/1951). (Ảnh tứ liệu: TTXVN)

Chủ tịch sài gòn từng chỉ rõ: “Chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào người công nhân và trào lưu yêu nước sẽ dẫn cho tới việc ra đời Đảng cộng sản Đông Dương vào đầu năm mới 1930. Việc thành lập Đảng là 1 trong những bước ngoặt vô cùng đặc biệt trong lịch sử vẻ vang cách mạng vn ta. Nó chứng tỏ rằng ách thống trị vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo phương pháp mạng”<4>. Sự thành lập của Đảng cùng sản nước ta đã lộ diện thời kỳ mới trong sự nghiệp đương đầu của thống trị công nhân cùng cả dân tộc Việt Nam, nối sát mục tiêu chủ quyền dân tộc với chủ nghĩa buôn bản hội, tạo nên những tiền đề với điều kiện để lấy cách mạng vn đi từ thành công này đến chiến thắng khác. Đảng cộng sản việt nam được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập tháng 2/1930, là 1 Đảng chính trị, đội tiên phong lãnh đạo giải pháp mạng Việt Nam.Từ khi gồm Đảng, lịch sử hào hùng dân tộc nước ta bước sang một trang mới, 54 dân tộc anh em trên giang sơn bước sang trọng một cuộc đời mới. Giữa những ngày thiêng liêng lúc Đảng ta new ra đời, khắc ghi bước ngoặt lịch sử dân tộc của phương pháp mạng Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh - fan sáng lập cùng rèn luyện Đảng ta, người tiêu biểu cho sự bền chí lý tưởng độc lập dân tộc và nhà nghĩa xóm hội, cho lòng nhân ái và tinh hoa khí phách, trí óc Việt Nam, đã ra lời lôi kéo “Đảng cộng sản vn đã được thành lập. Đó là Đảng của thống trị vô sản. Đảng đang dìu dắt kẻ thống trị vô sản lãnh đạo biện pháp mạng vn đấu tranh nhằm giải phóng mang lại toàn thể anh chị em em bị áp bức, bóc lột bọn chúng ta. Từ nay a nh em bọn họ cần bắt buộc gia nhập Đảng, ủng hộ Đảng và đi theo Đảng”.

*
Chủ tịch hồ chí minh đọc diễn văn tại Đại hội đại biểu toàn nước lần trang bị III của Đảng ở thành phố hà nội Hà Nội. Ảnh tứ liệu

Đảng ta mang phiên bản chất kẻ thống trị công nhân. Đồng thời, bạn cộng sản gồm vinh dự to béo là gần như người việt nam yêu nước, mặc dù đảng viên hay không phải đảng viên phần đông tự hào gọi Đảng cùng sản nước ta là “Đảng ta”, “Đảng của mình”. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất vồ cập tới việc xây dựng quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng cùng với dân. Đảng lãnh đạo, dân làm chủ, Đảng vừa là fan lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Trong điều kiện Đảng ráng quyền, có nghĩa là Đảng thẳng lãnh đạo chủ yếu quyền, chỉ đạo Nhà nước, thì Đảng bắt buộc lấy dân có tác dụng gốc; đẩy mạnh cao độ quyền cai quản của nhân dân. Văn bản Đảng gắn bó cùng với dân tất cả nhiều, nhưng đặc biệt nhất là biết lắng nghe ý kiến của dân, giao lưu và học hỏi dân, khai thác và lựa chọn trí tuệ của dân, quan tâm lợi ích cho tất cả dân tộc. “Hễ còn tồn tại một người vn bị bóc tách lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, mang đến đó nguyên nhân là mình không làm tròn nhiệm vụ” <5>.Chủ tịch hồ nước Chí Minh quan trọng đặc biệt quan tâm thi công Đảng theo những lý lẽ Đảng kiểu new của ách thống trị vô sản, nhưng mà trước không còn là nguyên tắc triệu tập dân chủ. Lênin coi đấy là thước đo đặc trưng nhất để review một đảng có thật sự phương pháp mạng, chân bao gồm hay không. Tp hcm cũng nhấn mạnh nguyên tắc hàng đầu này, trước hết ở sự đính thêm bó với thống độc nhất vô nhị của nhì mặt dân chủ và tập trung trong một nguyên tắc. Tập trung phải trên cửa hàng của dân chủ. Ngược lại, nếu dân chủ mà không tập trung thì Đảng không tồn tại sức mạnh. Nguyên tắc triệu tập dân chủ tạo cho Đảng vừa đẩy mạnh được trí tuệ, vừa tập trung thống tốt nhất ý chí hành vi của đảng viên, khiến cho “Đảng ta tuy những người, nhưng khi tiến đánh chỉ như 1 người”. Gắn sát với nguyên tắc này là lý lẽ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; là từ phê bình và phê bình. Đây là ba trụ cột thuộc sự việc tổ chức, lãnh đạo và nghỉ ngơi trong công tác làm việc xây dựng Đảng.Trong quá trình rèn luyện Đảng ta, hcm cũng liên tục quan trung tâm tới tư cách đảng viên và vấn đề cán bộ. Bên trên cơ sở đánh giá cao phương châm của cán bộ, đảng viên, Người luôn luôn yêu ước mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng bản thân như vấn đề rửa phương diện hằng ngày, bên trên cả nhị mặt đính thêm bó chặt chẽ với nhau đức cùng tài, rước đức làm cho gốc. Chính vì nếu không tồn tại đạo đức giải pháp mạng thì cũng như “sông không có nguồn, cây không có gốc”. Đặc biệt, “vì hy vọng giải phóng cho dân tộc, giải phóng mang đến loài bạn là một công việc to tát, nhưng tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự tôi đã hủ hóa, xấu xa thì còn hỗ trợ nổi việc gì?” <6>. Theo ý kiến của hồ nước Chí Minh, Đảng yêu cầu “là đạo đức, là văn minh”. Mỗi đảng viên phải thật sự ngấm nhuần đạo đức cách mạng, thiệt sự buộc phải kiệm liêm chính, chí công vô tư.Trải qua 90 năm trưởng thành và cứng cáp và phát triển, Đảng cùng sản việt nam đã chứng tỏ được vai trò lịch sử hào hùng của mình, vẫn dẫn dắt dân tộc nước ta đấu tranh giành tự do tự bởi vì thống độc nhất vô nhị tổ quốc và từng bước xây dựng thành công xuất sắc xã hội mới, làng hội nhà nghĩa.<1>. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 2, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, trang 19.

Xem thêm: Quy Luật Chuyển Hóa Từ Những Thay Đổi Về Lượng Thành Những Thay Đổi Về Chất Và Ngược Lại

<2>. Đảng cùng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 2, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, trang 1.<3>. Hồ chí minh toàn tập, tập 2, Nxb thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2000, trang 267 - 268.<4>. Tp hcm toàn tập, tập 10, Nxb chủ yếu trị quốc gia, tp hà nội 2000, trang 8.

Xem thêm: Luận Văn Tiểu Luận Xã Hội Hóa Giáo Dục Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieunhanh

<5>. Hồ chí minh toàn tập, tập 10, Nxb chủ yếu trị quốc gia, hà thành 2000, trang 4<6>. Hồ chí minh toàn tập, tập 5, Nxb chủ yếu trị quốc gia, hà nội thủ đô 2000, trang 253.