DẪN HƠI C2H5OH QUA ỐNG ĐỰNG CUO NUNG NÓNG

     

Câu 63642: Dẫn khá C2H5OH qua ống đựng CuO nung nóng được hỗn hợp X gồm anđehit, ancol dư và nước. Mang đến X tác dụng với na dư được 4,48 lít H2 ở đktc. Khối lượng hỗn hợp X là (biết chỉ có 80% ancol bị oxi hóa)

A.

Bạn đang xem: Dẫn hơi c2h5oh qua ống đựng cuo nung nóng

13,8 gam

B. 27,6 gam.

C.

Xem thêm: Cảm Nhận Nhân Vật Ngô Tử Văn Trong Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên

18,4 gam.

D.

Xem thêm: Top 9 Mẫu Hóa Thân Thành Tấm Kể Lại Câu Chuyện Cuộc Đời Của Mình

23,52 gam.


Giải bỏ ra tiết:

Ta có: C2H5OH + CUo 

*
CH3CHO + H2O

=> Lượng H2 xuất hiện từ X và từ C2H5OH thuở đầu là như nhau

=> nC2H5OH = 2nH2 = 0,4 mol

=> nC2H5OH pứ = 0,4.80% = 0,32 mol

=> mX = mC2H5OH + mO = 0,4.46 + 0,32.16 = 23,52 g

=> Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát