ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ I (3/1935) CỦA ĐẢNG ĐÃ BẦU AI LÀM TỔNG BÍ THƯ?

     

(Bqp.vn) - Đảng cộng sản nước ta là người tổ chức triển khai và chỉ đạo mọi thắng lợi của phương pháp mạng Việt Nam. Từ khi ra đời đến nay, Đảng cộng sản việt nam đã trải qua 12 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ Đại hội là 1 trong mốc son chói lọi phản ánh sự cứng cáp của Đảng và cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những chiến thắng vĩ đại mà Nhân dân ta vẫn giành được trong hơn bảy thập kỷ qua hồ hết bắt nguồn từ các việc Đảng nắm rõ và vận dụng trí tuệ sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hcm vào trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, vạch đi ra đường lối giải pháp mạng đúng đắn, sáng tạo cân xứng với thực tiễn tổ quốc và xu cầm thời đại.

Đại hội đại biểu vn lần trang bị I

Đại hội đại biểu toàn nước lần lắp thêm I của Đảng đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng, chỉ đạo toàn dân chống đế quốc, chống chiến tranh. Đại hội đại biểu vn lần lắp thêm I tiến công dấu thắng lợi của cuộc chiến đấu khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng và các tổ chức quần chúng phương pháp mạng trong cả nước, chuẩn bị điều kiện mang đến Đảng phi vào thời kỳ đấu tranh mới.

Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần lắp thêm II

*

Đại hội đại biểu nước ta lần đồ vật II của Đảng. (ảnh tư liệu)

Đại hội đại biểu lần sản phẩm công nghệ II của Đảng là một trong những sự kiện lịch sử trọng đại, ghi lại bước trưởng thành và cứng cáp mới về tư tưởng, con đường lối bao gồm trị của Đảng. Đảng từ kín đáo trở lại hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu cải cách và phát triển cách mạng.

Đại hội đại biểu việt nam lần sản phẩm III

*

Chủ tịch hồ nước Chí đường minh khai mạc Đại hội lần vật dụng III của Đảng. (ảnh tư liệu)

Đại hội đại biểu cả nước lần thứ III của Đảng thành công, là nguồn ánh sáng mới, lực lượng mới cho toàn Đảng và toàn dân ta xây dựng thắng lợi CNXH ở khu vực miền bắc và đấu tranh tiến hành hòa bình, thống độc nhất vô nhị nước nhà.

Đại hội đại biểu vn lần thứ IV

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành tw gồm 101 ủy viên ưng thuận và 32 ủy viên dự khuyết. Bộ chính trị gồm gồm 14 ủy viên chấp thuận và 03 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng túng thiếu thư Ban Chấp hành tw Đảng cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn nước lần thiết bị V

*

Đại hội đại biểu nước ta lần vật dụng V của Đảng. (ảnh tứ liệu)

Đại hội thai Ban Chấp hành tw gồm 116 ủy viên bao gồm thức, 36 ủy viên dự khuyết. Bộ chính trị gồm 13 ủy viên thiết yếu thức, 02 ủy viên dự khuyết, Ban túng thiếu thư có 10 đồng chí, bè bạn Lê Duẩn được thai lại giữ dùng cho Tổng túng bấn thư.

Bạn đang xem: đại hội đại biểu lần thứ i (3/1935) của đảng đã bầu ai làm tổng bí thư?Xem thêm: Bài Văn Tả Cảnh Công Viên Vào Buổi Sáng Sớm Lớp 5, Tả Cảnh Công Viên Vào Buổi Sáng Sớm (20 Mẫu)

Đại hội V đã bao gồm bước search tòi bước tiến trên tuyến phố quá độ lên CNXH, đầu tiên là về mặt ghê tế.

Đại hội đại biểu vn lần sản phẩm VI

*

Đại hội đại biểu việt nam lần vật dụng VI của Đảng. (ảnh bốn liệu)

Đại hội đại biểu vn lần trang bị VII

*

Đại hội đại biểu toàn quốc lần đồ vật VII của Đảng. (ảnh tứ liệu)

Đại hội VII là Đại hội của trí óc - đổi mới - dân chủ - kỷ cưng cửng - đoàn kết; là Đại hội lần thứ nhất thông qua cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá nhiều lên chủ nghĩa xóm hội làm việc nước ta. Đại hội một đợt nữa xác minh Đảng cộng sản vn là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành tác dụng của thống trị công nhân, quần chúng. # lao hễ và của cả dân tộc. Đảng lấy công ty nghĩa Mác - Lênin và bốn tưởng tp hcm làm nền tảng gốc rễ tư tưởng, phương châm cho hành động, lấy triệu tập dân chủ làm nguyên tắc tổ chức triển khai cơ bản.

Đại hội đại biểu nước ta lần máy VIII

Đại hội VIII lưu lại bước ngoặt chuyển đất nước ta quý phái thời kỳ mới -thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hoá, tân tiến hoá; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xóm hội.

Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần sản phẩm công nghệ IX

Đại hội vẫn thông qua report Chính trị với tiêu đề “Phát huy sức khỏe toàn dân tộc, liên tiếp đổi mới, tăng mạnh công nghiệp hóa, tân tiến hóa, phát hành và bảo đảm Tổ quốc nước ta xã hội nhà nghĩa”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành tw gồm 150 đồng chí. Đồng chí Nông Đức khỏe khoắn được thai làm Tổng bí thư của Đảng.

Đại hội đại biểu cả nước lần máy X

Báo cáo thiết yếu trị được Đại hội trải qua với tiêu đề: “Nâng cao năng lượng lãnh đạo và sức chiến tranh của Đảng, vạc huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, mau chóng đưa việt nam ra khỏi triệu chứng kém vạc triển”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành tw gồm 160 đồng minh ủy viên thừa nhận và 21 bạn hữu ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nông Đức Mạnh liên tiếp được thai làm Tổng túng thư của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần đồ vật XI

Đại hội có nhiệm vụ nhìn trực tiếp vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao ý thức tự phê bình nghiêm túc, nhằm kiểm điểm, reviews khách quan, trọn vẹn những thành tựu và yếu hèn kém, khuyết điểm. Đại hội cũng rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tiến hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - buôn bản hội 5 năm (2006 - 2010), tổng kết chiến lược phát triển tài chính - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và trăng tròn năm tiến hành Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá nhiều lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đại biểu nước ta lần sản phẩm công nghệ XII

Với chủ thể “Tăng cường xây dừng Đảng vào sạch, vững mạnh; vạc huy sức khỏe toàn dân tộc và dân công ty xã hội nhà nghĩa; tăng nhanh toàn diện, đồng điệu công cuộc đổi mới; đảm bảo vững chắc chắn Tổ quốc, duy trì vững môi trường hòa bình, ổn định; nỗ lực sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo phía hiện đại”, Đại hội đã thảo luận, thống nhất đánh giá tổng quát hiệu quả thực hiện nay Nghị quyết Đại hội XI, trọng trách phát triển kinh tế tài chính - thôn hội 5 năm 2011 - năm ngoái và quan sát lại 30 năm đổi mới.

Xem thêm: Tổng Hợp Tất Cả Công Thức Tính Điện Trở Của Đèn, Công Thức Tính Điện Trở

Đại hội đại biểu nước ta lần sản phẩm công nghệ XIII

*

Đại hội đại biểu nước ta lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam. (ảnh: TTXVN)

Với nhà đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối hệ thống chính trị vào sạch, vững vàng mạnh; khơi dậy ý chí với quyết tâm cải cách và phát triển đất nước, phạt huy sức mạnh đại hòa hợp toàn dân tộc bản địa kết phù hợp với sức táo tợn thời đại; tiếp tục tăng mạnh toàn diện, đồng điệu công cuộc đổi mới; phát hành và bảo vệ vững chắc hẳn Tổ quốc, giữ vững môi trường xung quanh hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến thời điểm giữa thế kỷ XXI, việt nam trở thành một nước phân phát triển, theo kim chỉ nan xã hội chủ nghĩa”; Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần sản phẩm công nghệ XII đính thêm với việc review 35 năm thực hiện công cuộc thay đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm triển khai Cương lĩnh (bổ sung, cải cách và phát triển năm 2011), chiến lược phát triển tài chính - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, trách nhiệm phát triển kinh tế - xóm hội 5 năm 2021 - 2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất khu đất nước); xác định mục tiêu, phương đào bới năm 2030 (kỷ niệm 100 năm ra đời Đảng) với tầm quan sát phát triển tổ quốc đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm ra đời nước nước ta Dân công ty cộng hòa, ni là nước cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam).