CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI

     

Cực trị hàm hợp chứa dấu giá trị tuyệt đối là bài toán vô cùng thú vị. Nó thường xuất hiện là |f(x)| hoặc f(|x|), nếu không để ý kỹ bạn sẽ nhìn ra 2 cái là như nhau. Nhưng KHÔNG, chúng hoàn toàn khác nhau đấy ?

Hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây để cùng xem sự khác nhau giữa chúng là gì cùng chúng tôi nhé !

Tham khảo bài viết khác: 

Cực trị hàm hợp chứa dấu giá trị tuyệt đối

1. Cực trị của hàm số y = |f(x)|

– Để tìm cực trị của hàm số y = |f(x)| ta sẽ lập bảng bảng thiên hoặc vẽ đồ thị hàm số y = | f(x )| từ đồ thị hay bảng biến thiên của hàm y = f(x) .

Bạn đang xem: Cực trị hàm trị tuyệt đối

Chú ý 1: Đồ thị hàm số y = | f(x) | gồm 2 phần:

+ Phần đồ thị y = f(x) nằm trên Ox

+ Phần đồ thị lấy đối xứng qua Ox của đồ thị y = f(x) nằm dưới Ox

Chú ý 2: Số điểm cực trị của hàm số y = |f(x)| bằng tổng số điểm cực trị của hàm số y = f(x) và số nghiệm bội lẻ của phương trình f(x) = 0

*

2. Cực trị của hàm số y = f(|x|)

Để tìm cực trị của hàm số y = f(|x|) ta sẽ lập bảng bảng thiên hoặc vẽ đồ thị hàm số y = f(|x|) từ đồ thị hay bảng biến thiên của hàm y = f(x) .

Chú ý 1: Đồ thị hàm số y = f(|x|) gồm 2 phần:

+ Phần đồ thị y = f(x) nằm bên phải trục Oy (C1)

+ Phần lấy đối xứng (C1) qua Oy

Chú ý 2: Số điểm cực trị của hàm số y = f(|x|) bằng 2 lần số điểm cực trị dương của hàm số y = f(x) và cộng thêm 1.

3. Cực trị của hàm số f (x) = ax^3 + bx^2 + cx + d

– Với hàm số f (x) = ax^3 + bx^2 + cx + d có 2 điểm cực trị x1, x2.

Xem thêm: Học Cách Đi Bộ Giảm Mỡ Bụng Của Người Nhật, Tham Khảo Cách Đi Bộ Giảm Mỡ Bụng Của Người Nhật

*

Bài tập tìm cực trị cho các hàm số có dấu giá trị tuyệt đối

Bài tập 1: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C) như hình vẽ bên. Hàm số y = f(|x|) có bao nhiêu điểm cực trị ?

*

– Hướng dẫn giải:

Đồ thị (C’) của hàm số y = f(|x|) được vẽ như sau.

+ Giữ nguyên phần đồ thị của(C) nằm bên phải trục tung ta được (C1)

+ Lấy đối xứng qua trục tung phần đồ thị của (C1) ta được(C2)

+ Khi đó (C’) = (C1)∪(C2) có đồ thị như hình vẽ dưới

*

Từ đồ thị (C’) ta thấy hàm số y = f(|x|) có 5 điểm cực trị.

Xem thêm: Những Điều Kiện Mở Thẻ Tín Dụng Bidv Nhanh Nhất, Điều Kiện Mở Thẻ Tín Dụng Bidv

Bài tập 2: Cho hàm số y = |(x – 1)(x – 2)^2|. Số điểm cực trị của hàm số là bao nhiêu ?

– Hướng dẫn giải:

*

=> Mặt khác phương trình f(x) = (x – 1)(x – 2)^2 = 0 có 1 nghiệm đơn x = 1

+> Ta có số điểm cực trị của hàm số y = | (x – 1)(x – 2)^2 | là tổng số điểm cực trị của hàm số f(x) = (x – 1)(x – 2)^2 và số nghiệm bội lẻ của phương trình f(x) = 0.

Bài tập 3: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau. Đồ thị hàm số y = | f(x) | có bao nhiêu điểm cực trị ?