Công thức hóa đại cương

     

Mời chúng ta cùng tham khảo tài liệu phương pháp môn hóa học đại cương. Tư liệu này gửi đến các bạn những công thức tương quan đến chất hóa học đại cương, bao hàm cả những công thức cho sẵn vào đề thi.

Bạn đang xem: Công thức hóa đại cương


*

Nguyễn Vina, giáo viên môn HÓA ĐẠI CƯƠNG,Hóa Phân tích với Xác suất–Thống kêFacebook/ Điện thoại: 0165 203 2126 Trang 1/4CHƯƠNG TRÌNH HỌC MÔN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG giữ ý: Những bí quyết cho sẵn vào đề thi được lưu lại (*)CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CƠ BẢN MDạng 1: Tính đương lượng chất CT: Đ = nDạng 2: Tính khối lượng, số mol một chất trong phản bội ứngCT: m =NĐV, NAVA=NBVB, N =CM.nDạng 3: Pha hỗn hợp tiêu chuẩn từ dung dịch nơi bắt đầu CT: N1V1=N2V2CHƯƠNG II: NHIỆT ĐỘNG HỌCDạng 1: biến đổi thiên nội năng CT: ΔU = ΔH - PΔV = ΔH – ΔnRT (*)a)Tính ΔU , ΔHb)So sánh ΔU với ΔH (dựa vào Δn)Dạng 2: khẳng định năng lượng thoải mái đẳng áp,chiều phản ứngCT: ΔG = ΔH– T. ΔS (*)a)Làm quen thuộc với cách tính ΔS, ΔGb)Tính ΔG, xác định chiều phản bội ứng nhờ vào ΔG HDạng 3: xác minh nhiệt độ vừa lòng điều kiện nhất mực CT: ΔG > SDạng 4: Tính nồng độ, áp suất khí của phản nghịch ứngCT: ΔG = ΔH– TΔS = -RTlnKp (*) ; Kp=Kc. ( RT ) n (*)Dạng 5: Tính ΔHưa)Dựa vào phương trình làm phản ứngb)Dựa vào sinh nhiệt, thiêu nhiệt các chất NGUYỄN VINA CHÚC CÁC BẠN ÔN VÀ THI TỐT VÌ MỘT VNUA KHÔNG AI HỌC LẠI, KHÔNG AI CẦN GIA SƯNguyễn Vina, gia sư môn HÓA ĐẠI CƯƠNG,Hóa Phân tích với Xác suất–Thống kêFacebook/ Điện thoại: 0165 203 2126 Trang 2/4CHƯƠNG III: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC  tốc độ phản ứng, các yếu tố tác động đến vận tốc phản ứng  cân đối hóa họcDạng 1: Sự chuyển đổi của vận tốc phản ứng khi biến đổi thể tích của hệCT: v = kc .m.

Xem thêm:
Trai Sông Được Xếp Vào Lớp Động Vật Nào, Vì Sao Trai Sông Được Xếp Vào Ngành Thân Mềm Ạ

n v = kp.

Xem thêm: Nồi Chiên Không Dầu Ferroli Faf-4.0M2 4 Lít, Nồi Chiên Không Dầu Ferroli Faf

PAm . PBn k 2 t1 v2 (t 2  t1)Dạng 2: Hệ thức Van-hôp CT:  n = = = cùng với n = (*) k1 t 2 v1 10a)Tốc độ phản nghịch ứng đổi khác khi biến hóa nhiệt độ (khi mang lại γ, Eh, ΔT)b)Thời gian bội phản ứng đổi khác khi biến hóa nhiệt độ (khi đến γ, Eh, ΔT) k2 Eh 1 1Dạng 3: Tính năng lượng hoạt hóa (Eh) CT: ln = .( - ) (*) k1 R T1 T 2Dạng 4: cân đối hóa họca)Sự vận động và di chuyển của của một bội phản ứng khi thay đổi áp suất, nhiệt độ, nồng độ(dựa vào ΔH, Δn, C)b)Tính nồng độ các chất khí của cân đối hóa học, tính Kc kt C  .D  phường qCT: Kc = = m n kn A .B CHƯƠNG IV: DUNG DỊCHDạng 1: bài bác toán tương quan đến áp suất thẩm thấuTính P, m, M? CT: P=R.T.C (*) (C=n/V, n=m/M)Dạng 2: Định nguyên tắc Raun II về độ tăng,giảm ánh sáng sôi của hỗn hợp mCT:  t = K.C=K. (*) MDạng 3: Tính T, s (theo g/l hoặc mol/l), số mol chất tan trong 1 lít TRÊN ĐƯỜNG THÀNH CÔNG KHÔNG CÓ DẤU CHÂN CỦA KẺ LƯỜI BIẾNGNguyễn Vina, cô giáo môn HÓA ĐẠI CƯƠNG,Hóa Phân tích và Xác suất–Thống kêFacebook/ Điện thoại: 0165 203 2126 Trang ba phần tư TAmBnCT: s = mn (*) m m .n nDạng 4: Tính pH, độ năng lượng điện li α nđ Cđ KđCT: α %= .100= .100, α= no teo CoDạng 5: Tính pH của dung dịcha)pH của axit mạnh, bazo táo tợn (hoặc lếu láo hợp)CT: pH= -log H   (*) pOH= -log OH   (*) (pH+pOH = 14) (*)b)pH của axit yếu (trung bình), bazo yếu ớt (trung bình)CT: pH= ½pKa -1/2logCa (*) pOH= ½pKb – ½ logCb (*) (pKa+pKb = 14) (*)c)pH của hỗn hợp đệm (hơn kém 1 H  ) CbCT: pH= pKa + log (*) Cad)pH của muối axit yếu cùng bazo mạnh(nếu xem là bazo yếu đuối tính như phần b), muốiaxit mạnh bạo và bazo yếu(nếu xem như là axit yếu ớt tính như phần b) 1 1 1 1CT: pH=7+( pKa + logCmuối) pH=7-( pKb+ logCmuối) 2 2 2 2e)pH của các thành phần hỗn hợp 2 axit yếu hèn và táo bạo hoặc 2 bazo yếu và mạnhDạng bài toán ngược: cho pH tính nồng độ, khối lượngDạng 6: Sự biến đổi màu của chỉ thị (quỳ tím, phenolphthalein) khi bỏ vào mộtdung dịch (axit, bazo, trung tính), giải thích bằng phương trình hóa họcCHƯƠNG V: ĐIỆN HÓA HỌCDạng 1: Tính cầm cố điện rất 0,059a)Điện cực kim loại CT: ɛ =  0 + log C Mn (*) n TỰ HÀO SINH VIÊN VNUA – HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMNguyễn Vina, cô giáo môn HÓA ĐẠI CƯƠNG,Hóa Phân tích cùng Xác suất–Thống kêFacebook/ Điện thoại: 0165 203 2126 Trang 4/4b)Điện cực oxi hóa – khử CT: ɛ =  0 + 0,059 log oxh  n kh 0 có thể ảnh hưởng bởi pH môi trườngVí dụ 1: MnO4  +8 H  +5e  Mn 2 +4H2O 0,059 MnO4 . H  8CT:  MnO4 / Mn 2= oMnO4/ Mn2 + 5 log Mn2 Ví dụ 2: Cr 2O7 2 +14 H  +6e  2 Cr 3 +7H2O 0,059 Cr 2O72 . H  14CT:   Cr 2O 72 / 2Cr 3 = oCr 2O72/ 2Cr3 + 6 log Cr 3 Dạng 2: Tính suất điện rượu cồn củaa) Pin bao gồm 2 điện cực kim loại : CT: E =   -  b) Pin thoái hóa – khử : CT: E =  1 -  2c) pin nồng độ: CT: E = 0,059 log Mn  n Mn Dạng 3: phép tắc α, khoảng oxi hóa của một hóa học ɛ1