Cô giáo chia kẹo cho các cháu

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

câu 8:Cô giáo chia kẹo cho những cháu. Nếu chia mỗi cháu 3 loại thì quá 5 cái. Nếu chia mỗi con cháu 4 loại thì 3 cháu không được chia. Hỏi cô giáo bao gồm bao nhiêu dòng kẹo?Trả lời : Cô giáo gồm cái kẹo.

Bạn đang xem: Cô giáo chia kẹo cho các cháu


*

*

Nếu chia mỗi con cháu 3 chiếc thì vượt 5 cái. Nếu phân chia mỗi con cháu 4 loại thì thiếu 12 cái

- thuở đầu chia 3 dòng thì thừa 5, Khi chia mỗi con cháu 4 loại thì 5 mẫu kẹo thừa mang đến được 5 bạn.

- thiếu hụt 12 mẫu tức bao gồm 12 bạn chưa thừa nhận đủ 4 chiếc kẹo

- Vậy gồm 12+5=17 bạn học sinh.

Xem thêm: Bộ Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 Thí Điểm, Tiếng Anh Lớp 10 Mới

- Số dòng kẹo là: 17x3+5=56 (cái)


Câu 7:Cô giáo phân chia kẹo cho những cháu. Nếu phân chia mỗi cháu 3 loại thì thừa 5 cái. Nếu phân chia mỗi con cháu 4 loại thì 3 con cháu không được chia. Hỏi cô giáo bao gồm bao nhiêu chiếc kẹo?Trả lời : thầy giáo có.........cái kẹo


Cô giáo phân tách kẹo cho những cháu. Nếu chia mỗi cháu 3 dòng thì thừa 5 cái. Nếu phân chia mỗi con cháu 4 loại thì 3 cháu không được chia. Hỏi cô giáo bao gồm bao nhiêu chiếc kẹo?Trả lời : Cô giáo bao gồm ... Loại kẹo.

Xem thêm: Top 19 Olympic Tháng 4 2019 Kết Quả Thi Olympic Tháng 4 Năm 2019


Cô giáo phân chia kẹo cho các cháu. Nếu phân tách mỗi cháu 3 dòng thì quá 5 cái. Nếu phân tách mỗi con cháu 4 dòng thì 3 con cháu không được chia. Hỏi cô giáo bao gồm bao nhiêu dòng kẹo?Trả lời : Cô giáo có cái kẹo.


Cô giáo phân tách kẹo cho các cháu. Nếu phân chia mỗi cháu 3 chiếc thì quá 5 cái. Nếu phân tách mỗi cháu 4 chiếc thì 3 con cháu không được chia. Hỏi cô giáo có bao nhiêu mẫu kẹo?


cô giáo phân tách kẹo cho những cháu. Nếu chia mỗi con cháu 3 dòng thì quá 5 cái. Nếu chia mỗi cháu 4 chiếc thì 3 cháu không được chia. Hỏi cô giáo bao gồm bao nhiêu loại kẹo?


 

Câu 7:Cô giáo chia kẹo cho những cháu. Nếu phân tách mỗi cháu 3 cái thì vượt 5 cái. Nếu phân tách mỗi con cháu 4 dòng thì 3 cháu không được chia. Hỏi cô giáo gồm bao nhiêu loại kẹo? 


Cô giáo phân chia kẹo cho các cháu, nếu chia cho từng cháu 3 cái thì vượt 5 loại kẹo, ví như chia cho từng cháu 4 mẫu thì thiếu 3 cái. Hỏi cô giáo bao gồm bao nhiêu chiếc kẹo ?

Trả lời cụ thể mình với tick ạ ! Trả lời kết quả không thì mik hổng tick mang đến đâu >,

Cô giáo chia kẹo cho những cháu. Nếu phân tách mỗi cháu 3 loại thì quá 5 cái. Nếu phân chia mỗi con cháu 4 mẫu thì 3 cháu không được chia. Hỏi cô giáo tất cả bao nhiêu dòng kẹo?

Giải ví dụ nhé!


Cô giáo có một trong những kẹo nêu cô chia mỗi con cháu 3 loại kẹo thì thừa 5 cái kẹo giả dụ cô phân chia mỗi con cháu 4 mẫu kẹo thì 3 cháu chưa được chia .Hỏi cô giáo tất cả bao nhiêu chiếc kẹo