Có 2 điện tích q1=2.10^-6 q2=-2.10^-6

     

Hai điện tích q1 = - 4.10-8C và quận 2 = 4.10-8C để tại hai điểm A với B bí quyết nhau 4cm trong ko khí. Lực chức năng lên năng lượng điện q = 2.10-9C để ở điểm M cách A 4cm, cách B 8cm là
Bạn đang xem: Có 2 điện tích q1=2.10^-6 q2=-2.10^-6

Một năng lượng điện thử đặt tại điểm gồm cường độ điện trường 0,16 V/m. Lực chức năng lên năng lượng điện đó bằng 2.10-4 N. Độ to của năng lượng điện đó là


Cho hai điện tích quận 1 = - 4.10-10 C, q.2 = 4.10-10 C, để ở A với B trong không khí biết AB = 2 cm. Xác định vectơ cường độ điện trường tại N, biết mãng cầu = 1 cm, NB = 3 cm


Một điện tích điểm q=10-7C để trong năng lượng điện trường của điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F=3.10-3N. độ mạnh điện ngôi trường E tại nơi đặt điện tích q là


Tại nhị điểm A cùng B cách nhau đôi mươi cm trong ko khí, để hai điện tích quận 1 = -3.10-6C, quận 2 = 8.10-6C. Khẳng định lực năng lượng điện trường tác dụng lên điện tích quận 3 = 2.10-6C đặt tại C. Biết AC = 12 cm, BC = 16 cm.


Hai điện tích q1=2.10-8C, quận 2 = - 8.10-8C đặt tại A cùng B trong ko khí, AB=8cm. Phải kê điện tích q3 ở chỗ nào để nó cân bằng?


Người ta để 3 điện tích q1 = 8.10-9C, quận 2 = q.3 = - 8.10-9C trên 3 đỉnh của tam giác phần đông ABC cạnh 6cm trong ko khí. Lực tác dụng lên năng lượng điện q0 = 6.10-9C đặt ở tâm O của tam giác là


Hai điện tích điểm q1=10-8C, q2=4.10-8C để tại A và B bí quyết nhau 9 cm trong chân không. Phải để điện tích q3=2.10-6C trên đâu để quận 3 nằm cân đối (không di chuyển).
Xem thêm: Viết Đoạn Văn Có Sử Dụng Thành Phần Biệt Lập (Phụ Chú, Gọi, Viết Đoạn Văn Ngắn 4

Tại tía đỉnh A, B, C của một tam giác những cạnh 0,15 m có tía điện tích qA = 2μC; qB = 8μC; qc = - 8μC. Véc tơ lực công dụng lên qAcó độ lớn


Tại điểm A vào một điện trường, véc tơ độ mạnh điện ngôi trường có hướng thẳng đứng từ trên xuống, có độ lớn bởi 5 V/m tất cả đặt điện tích q = - 4.10-6 C. Lực công dụng lên điện tích q có


Một năng lượng điện điểm Q để trong ko khí. Cường độ điện trường vày Q gây ra tại A và B lần lượt làEA và EB , r là khoảng cách từ A mang đến Q. EA hợp với EB một góc 300 cùng EA = 3EB. Khoảng cách A cùng B là


Cường độ năng lượng điện trường tạo vị một điện tích điểm cách nó 2 cm bởi 105 V/m. Trên vị trí phương pháp điện tích này bằng bao nhiêu thì cường độ điện trường bằng 4.105 V/m?


Một điểm biện pháp một điện tích một khoảng cố định và thắt chặt trong không khí gồm cường độ điện trường 4000 V/m theo hướng từ trái sang trọng phải. Khi đổ một hóa học điện môi gồm hằng số năng lượng điện môi bằng 2 bao chùm điện tích điểm với điểm sẽ xét thì cường độ điện ngôi trường tại điểm đó có độ to và phía là


Một năng lượng điện q = 10-7 C đặt trong điện trường của một năng lượng điện điểm Q, chịu tác dụng của lực F = 3 mN. Tính độ mập điện tích Q cùng cường độ điện trường tại nơi đặt điện tích q. Hiểu được hai năng lượng điện tích giải pháp nhau một khoảng tầm 30 cm trong chân không.


Hai năng lượng điện tích q.1 = q2 = - 4.10-6C, để tại A và B giải pháp nhau 10 centimet trong không khí. Phải đặt điện tích q3=4.10-8C trên C để q3 nằm cân nặng bằng. Tìm địa chỉ điểm C
Xem thêm: Tế Bào Biểu Bì Vảy Hành - Sinh Học 6 Bài 6: Quan Sát Tế Bào Thực Vật

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam