Có 10Ml Dd Axit Hcl Có Ph=3

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Có 10ml dd axit hcl có ph=3

*

Cho 10ml hỗn hợp HCl tất cả pH=3 yêu cầu thêm vào dung dịch này bao nhiêu ml nước để thu được dung dịch tất cả pH=4


*

$n_HCl = 0,01.10^-3(mol)$

$Rightarrow V_dd HCl pH = 4 = dfrac0,01.10^-310^-4 = 0,1(lít)$

$Rightarrow V_H_2O = 0,1 - 0,01 = 0,09(lít)$


*

Câu1 Trộn 100 ml dung dịch cất HCl 0,1M với H2SO4 0,05M cùng với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ 0,15 M thu được 250 ml dung dịch có pH= x với m gam kết tủa. Cực hiếm của x cùng m làCâu2 mang đến 10ml hỗn hợp HNO3 tất cả pH=4. Yêu cầu thêm từng nào ml nước đựng để chiếm được dung dịch bao gồm pH=6?​​A. 990 ml.Câu3 Một dung dịch đựng 0,01 mol Na+; 0,02 mol SO42-; 0,01 mol Cl- cùng x mol Cu2+. Giá trị của x là
Xem thêm: Phép Nhân Hóa Là Gì ? Có Mấy Kiểu Nhân Hóa Và Ví Dụ Ví Dụ, Phân Loại Nhân Hóa

*

Pha loãng hỗn hợp HCl bao gồm pH = 3 từng nào lần sẽ được dung dịch mới tất cả pH = 4 ?

2 pha loãng hỗn hợp 1 lít NaOH tất cả pH = 9 bằng nước để được dung dịch mới tất cả pH = 8. Thể tích nước buộc phải dùng là?


Nho cac ban giup dum bai tap nay:

Cần bao nhiêu ml dung dich HCL teo Ph=2 vào 100ml dung dịch H2SO4 0,05M nhằm thu được dung dịch có ph = 1,2


Cho 10.0 ml một hỗn hợp X là tất cả hổn hợp axit HCL cùng HNO3 gồm PH = 2. Cần từng nào ml dung dịch KOH 0.1M nhằm trung hoà 10ml dung dịch X


Cho m gam mãng cầu vào nước thu được hỗn hợp X với V ml khí H2 (đktc). Trộn 100ml dung dịch X cùng với 100ml dung dịch chứa HCl với H2SO4 tất cả pH=2 thu được hỗn hợp Y tất cả pH=12. Tính quý giá của m và V.


Tính pH:

a) thêm 90ml H2O vào 10ml dunh dịch HCl cos pH=2. Thu được 100ml dung dịch HCl tất cả pH bởi bao nhiêu?

b) trộn 100ml dung dịch HCl bao gồm pH=2 cùng với 100ml dung dịch HCl gồm pH=3 chiếm được 200ml dung dịch HCl bao gồm pH bởi bao nhiêu?

c) trộn 300ml hỗn hợp NaOH 0,01M với 200ml hỗn hợp HCl 0,01M chiếm được dung dịch gồm pH bởi bao nhiêu ?
Xem thêm: Sản Xuất Giống Cây Trồng Bằng Hạt Được Tiến Hành Theo Trình Tự Nào ? Cho Ví Dụ

Ví dụ 3: pha trộn V ml hỗn hợp NaOH 0,01M với V ml hỗn hợp HCl 0,03M được 2V ml hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y bao gồm pH làVí dụ 4: Trộn đôi mươi ml dd HCl 0,05M với 20 ml dd H2SO4 0,075M nhận được 40ml dd có pH bằngVí dụ 5: Trộn trăng tròn ml dd KOH 0,35M cùng với 80 ml dung dịch HCl 0,1 M được 100ml dd có pH làVí dụ 6: cho 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M chiếm được 200ml dd bao gồm pH là ví dụ như 7: Trộn 100ml dd láo hợp bao gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M với 400ml dd láo hợp có H...

Ví dụ 3: Trộn lẫn V ml hỗn hợp NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Hỗn hợp Y tất cả pH là

Ví dụ 4: Trộn 20 ml dd HCl 0,05M với đôi mươi ml dd H2SO4 0,075M thu được 40ml dd gồm pH bằng

Ví dụ 5: Trộn đôi mươi ml dd KOH 0,35M cùng với 80 ml hỗn hợp HCl 0,1 M được 100ml dd gồm pH là

Ví dụ 6: Cho 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M chiếm được 200ml dd gồm pH là

Ví dụ 7: Trộn 100ml dd lếu láo hợp có Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M với 400ml dd láo lếu hợp tất cả H2SO4 0,0375M cùng HCl 0,0125M chiếm được dd tất cả pH là

Ví dụ 8: Trộn lẫn 2 dd có thể tích đều nhau của dd HCl 0,2M với dd Ba(OH)2 0,2M. PH của dd nhận được là

Ví dụ 9: Trộn nhì thể tích dd HCl 0,1M với tiện tích dd gồm NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,15M thu được dd Z gồm pH là

Ví dụ 10: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2  x mol/l thu được 500 ml dd gồm pH=2. Cực hiếm của x là

Ví dụ 11: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2  a mol/l thu được 500 ml dd có pH=12. Quý hiếm của a là

Ví dụ 12: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp tất cả H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X tất cả pH bằng

Ví dụ 13: Trung hòa 300 ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl với HNO3 có pH=2 bắt buộc V ml hỗn hợp NaOH 0,02M. Giá trị của V là

Ví dụ 14: Pha loãng hỗn hợp HCl tất cả pH = 3 bao nhiêu lần và để được dung dịch mới tất cả pH = 4?