CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC LỚP 11

     
... Chuyển về phương trình theo ẩn t. GV: Cao Văn Liêm – Tổ KHTN – trung học phổ thông Trường Long Tây 2 chăm đề phương trình lượng giác f. Những phương pháp giải phương trình lượng giác bao quát  Phương pháp ... VII. Tổng hợp những phương pháp giải phương trình lượng giác 1. Đặt ẩn phụ Áp dụng cho những loại phương trình : • Phương trình bậc hai, bậc ba… với 1 hàm số lượng giác Phương trình thuần tuyệt nhất ... Bản  Phương pháp biến đổi phương trình đã cho về dạng tích.  Phương pháp đặt ẩn phụ.  Phương pháp đối lập.  Phương pháp tổng bình phương.

Bạn đang xem: Chuyên đề phương trình lượng giác lớp 11

B./ BÀI TẬP RÈN LUYỆN I. Phương trình lượng giác cơ...
*

... II. TÓM TẮT VÀ BỔ SUNG KIẾN THỨC A. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 1. Phương trình sinx = a • giả dụ |a| > 1 : Phương trình vô nghiệm • trường hợp |a| ≤ 1 : Phương trình có nghiệm là x = α + k2π cùng x ... Nghiệm của phương trình là: 1 2 3 4 5 3 5 7 ; ; ; ; 4 4 4 4 x x x x x π π π π π = = = = = 2. Phương trình mang đến phương trình bậc hai của những hàm số lượng giác. bài xích 4: Giải phương trình: 1+sin2x ... RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN: 1. Phương trình đem đến phương trình tích: bài 1: Giải phương trình: 3tan2x.cot3x + 3 (tan2x – 3cot3x) – 3 = 0 Giải Điều khiếu nại của phương trình là cos2x ≠ 0 với sin3x ≠...
*

... đường tròn lượng giác. Ta sẽ đào thải ngọn cung của nghiệm khi bao gồm trùng cùng với ngọn cung của điều kiện. Hoặc + So vơi những điều kiện trong thừa trình giải phương trình.

Xem thêm: Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Toán Lớp 5 Năm Học 2017, Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 5 Năm 2017

bài bác 43 : Giải phương trình ( ) ... Xk2xkx k,vớik 63 Z ghi chú : lúc giải các phương trình lượng giác tất cả chứa tgu, cotgu, tất cả ẩn ở mẫu, hay cất căn bậc chẵn... Ta đề nghị đặt điều kiện để phương trình xác đònh. Ta đã dùng những cách sau ... Cho phương trình: ()( )( 2 ) 2s x m 3 4cos x 1++=− a/ Giải phương trình khi m = 1 2sinx 1 2cos2x in− < > 0, π b/ tìm m để (1) gồm đúng 2 nghiệm bên trên m0m 1m3 = ∨ ) 5. Cho phương trình: ...
*

... Vĩnh Viễn) CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường thích hợp 1: TỔNG nhị SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng nếu A0B0AB0≥∧ ≥⎧⎨+=⎩ thì A = B = 0 bài xích 156 Giải phương trình: 224cos ... Kkππππ∀≠+∈∀≠+22∈ sin sin ,cos s ,mnmnxxnmxxco x n m x≤⇔≥≤⇔≥∀∀ bài bác 1 71: Giải phương trình: ()2x1cosx2−= * Ta có: ()2x*1 cos2⇔= + x Xét 2xycosxtrên2=+ R ... X2sin 4x 05xk2 k2,k665xk2x k2,k66 Trường hòa hợp 2 Phương pháp trái lập Nếu AMBAB≤≤⎧⎨=⎩ thì ABM== bài 159 Giải phương trình: −=+44sin x cos x sin x cos x (*) Ta có:...
*

... Con đường tròn lượng giác. Ta sẽ loại trừ ngọn cung của nghiệm khi tất cả trùng với ngọn cung của điều kiện. Hoặc + So vơi những điều khiếu nại trong quá trình giải phương trình.

Xem thêm: Mua Màn Hình Máy Tính Cũ Tphcm, Màn Hình Máy Tính Cũ

bài 43 : Giải phương trình ()2tg ... ∈2xk2xkx k,vớik63Z ghi chú : khi giải những phương trình lượng giác có chứa tgu, cotgu, gồm ẩn nghỉ ngơi mẫu, hay chứa căn bậc chẵn ta đề nghị đặt đk để phương trình xác đònh. Ta vẫn dùng những cách sau ... Trong trường phù hợp đó. Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi Đại học CLC dài lâu Chương 2: PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CƠ BẢN =+ π⎡=⇔⎢=π− + π⎣uvk2sin u sin vuvk2 cos u cos v u v k2=⇔=±+π...
*

những chuyên đề luyện thi môn Toán của thủ khoa Đặng Thành Nam_Phần 1: khảo sát hàm số & Hệ phương trìnhphương trình lượng giác