Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Là Hình Thang Vuông

     
*

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học 12 tiếng Anh 12
đồ dùng lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử hào hùng 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ đồng hồ Anh 11 thiết bị lí 11

Câu hỏi  Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy là hình thang vuông trên AB, (AB = BC = 2), (AD = 4); mặt mặt SAD phía trong mặt phẳng vuông góc với đáy với có diện tích s bằng 6. Thể tích khối S.BCD bằng 

 

A  6.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình thang vuông

B  18. C  2.

Xem thêm: Chuyển Bài Thơ Ánh Trăng Thành Văn Xuôi

D  1.

Lời giải chi tiết:

 

*

Kẻ SH vuông góc AB (H ở trong AB). Vày mặt bên SAD nằm trong phương diện phẳng vuông góc với đáy ( Rightarrow SH ot left( ABCD ight))

Diện tích tam giác SAD: (S_SAD = frac12SH.AD = 6 Rightarrow frac12.SH.4 = 6 Rightarrow SH = 3)

Diện tích tam giác BCD: (S_BCD = frac12.AB.BC = frac12.2.2 = 2)

Thể tích khối S.BCD : (V = frac13S_BCD.SH = frac13.2.3 = 2).

Xem thêm: Chứng Minh Sự Tiến Hóa Của Hệ Tuần Hoàn, Sự Tiến Hóa Của Hệ Tuần Hoàn

Chọn: C


Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép dongan-group.com.vn nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.