Cho hình chóp sabc có đáy abc là tam giác vuông tại a

     

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

đến hình chóp S.ABC đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB=a,AC=a3. Tam giác SBC đều phía trong mặt phẳng vuông góc cùng với đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABC

mang đến hình chóp S.ABC bao gồm đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = a, kề bên SC = 3a với SC vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Thể tích khối chóp S.ABC bằng:

mang đến hình chóp S.ABC gồm SA vuông góc với đáy. Tam giác ABC vuông cân nặng tại B, biết SA=AC=2a. Thể tích khối chóp S.ABC là:

Đáy của hình chóp S.ABCD là một hình vuông cạnh a. ở kề bên SA vuông góc với dưới mặt đáy và gồm dộ nhiều năm là a. Thể tích khối tứ diện S.BCD bằng:

đến hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ tất cả đáy là tứ giác hầu hết cạnh a, biết rằng BD"=a6. Thể tích của khối lăng trụ?

cho hình lập phương ABCD.A"B"C"D" có diện tích s mặt chéo cánh ACC’A’ bằng 22a2. Thể tích của khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ bằng:

mang lại khối chóp S.ABCD hoàn toàn có thể tích bằng 4a3, đáy ABCD là hình bình hành. Hotline M là trung điểm cạnh SD. Biết diện tích tam giác SAB bằng a2. Tính khoảng cách từ M tới mặt phẳng (SAB)

mang lại hình chóp hầu như S.ABCD có cạnh AB = a, góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 45°. Thể tích khối chóp S.ABCD là:

mang đến đa diện ABCDEF gồm AD, BE, CF song một song song. AD⊥ABC,AD+BE+CF=5, diện tích s ta giác ABC bởi 10. Thể tích nhiều diện ABCDEF bằng:
Bạn đang xem: Cho hình chóp sabc có đáy abc là tam giác vuông tại a


mang lại khối chóp S.ABC có các góc phẳng ngơi nghỉ đỉnh S bằng 60°, SA=1,SB=2,SC=3. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng:

Lăng trụ đứng tứ giác tất cả đáy là hình thoi mà các đường chéo là 6cm với 8cm, hiểu được chu vi lòng bằng 2 lần chiều cao lăng trụ. Tính thể tích khối lăng trụ


mang lại hình chóp S.ABC tất cả SA⊥SB,SB⊥SC,SA⊥SC; SA=2a,SB=b,SC=c. Thể tích khối chóp là:

Mệnh đề nào tiếp sau đây sai?

mang đến tứ diện ABCD hoàn toàn có thể tích bằng 18. điện thoại tư vấn A1là trọng tâm của tam giác BCD; (P) là khía cạnh phẳng qua A làm thế nào cho góc giữa (P) cùng mặt phẳng (BCD) bởi 60°. Các đường thẳng qua B, C, D tuy nhiên song cùng với AA1cắt (P) lần lượt tại B1,C1,D1. Thể tích khối tứ diệnA1B1C1D1 bằng?

Page 2

Ta có:SABC=12AB2=12a2⇒VS.ABC=13SC.SABC=13.3a.12a2=12a3Đáp án phải chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

mang lại hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân nặng tại A, SA vuông góc với đáy. Biết SA=BC=a, thể tích khối chóp S.ABC bằng:

cho hình chóp S.ABC lòng ABC là tam giác vuông trên A, AB=a,AC=a3. Tam giác SBC đều nằm trong mặt phẳng vuông góc cùng với đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABC

mang đến hình chóp S.ABC tất cả SA vuông góc với đáy. Tam giác ABC vuông cân nặng tại B, biết SA=AC=2a. Thể tích khối chóp S.ABC là:

Đáy của hình chóp S.ABCD là một hình vuông cạnh a. Lân cận SA vuông góc với mặt dưới và có dộ lâu năm là a. Thể tích khối tứ diện S.BCD bằng:

cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là tứ giác đầy đủ cạnh a, hiểu được BD"=a6. Thể tích của khối lăng trụ?

đến hình lập phương ABCD.A"B"C"D" có diện tích s mặt chéo cánh ACC’A’ bởi 22a2. Thể tích của khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ bằng:

mang lại khối chóp S.ABCD rất có thể tích bằng 4a3, đáy ABCD là hình bình hành. điện thoại tư vấn M là trung điểm cạnh SD. Biết diện tích tam giác SAB bởi a2. Tính khoảng cách từ M tới phương diện phẳng (SAB)


cho hình chóp hầu như S.ABCD tất cả cạnh AB = a, góc giữa đường thẳng SA cùng mặt phẳng (ABC) bởi 45°. Thể tích khối chóp S.ABCD là:

mang lại đa diện ABCDEF tất cả AD, BE, CF đôi một song song. AD⊥ABC,AD+BE+CF=5, diện tích ta giác ABC bởi 10. Thể tích nhiều diện ABCDEF bằng:mang đến khối chóp S.ABC có những góc phẳng làm việc đỉnh S bằng 60°, SA=1,SB=2,SC=3. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng:

Lăng trụ đứng tứ giác tất cả đáy là hình thoi mà những đường chéo cánh là 6cm cùng 8cm, biết rằng chu vi lòng bằng 2 lần chiều cao lăng trụ. Tính thể tích khối lăng trụ

mang lại hình chóp S.ABC tất cả SA⊥SB,SB⊥SC,SA⊥SC; SA=2a,SB=b,SC=c. Thể tích khối chóp là:

Mệnh đề nào sau đây sai?

mang lại tứ diện ABCD có thể tích bằng 18. Gọi A1là trọng tâm của tam giác BCD; (P) là khía cạnh phẳng qua A làm sao cho góc giữa (P) với mặt phẳng (BCD) bởi 60°. Các đường thẳng qua B, C, D song song cùng với AA1cắt (P) thứu tự tại B1,C1,D1. Thể tích khối tứ diệnA1B1C1D1 bằng?

Page 3
Xem thêm: Biết Gia Tốc Cực Đại Khi Nào, Hỏi Nhanh Đáp Gọn Môn Vật Lý

*

*

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

cho hình chóp S.ABC gồm đáy là tam giác vuông cân nặng tại A, SA vuông góc cùng với đáy. Biết SA=BC=a, thể tích khối chóp S.ABC bằng:

đến hình chóp S.ABC tất cả đáy ABC là tam giác vuông cân nặng tại A, AB = a, bên cạnh SC = 3a và SC vuông góc với phương diện phẳng đáy. Thể tích khối chóp S.ABC bằng:

đến hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy. Tam giác ABC vuông cân nặng tại B, biết SA=AC=2a. Thể tích khối chóp S.ABC là:


Đáy của hình chóp S.ABCD là một hình vuông vắn cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với dưới mặt đáy và gồm dộ lâu năm là a. Thể tích khối tứ diện S.BCD bằng:

đến hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ gồm đáy là tứ giác phần đông cạnh a, biết rằng BD"=a6. Thể tích của khối lăng trụ?

cho hình lập phương ABCD.A"B"C"D" có diện tích s mặt chéo cánh ACC’A’ bằng 22a2. Thể tích của khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ bằng:

đến khối chóp S.ABCD hoàn toàn có thể tích bằng 4a3, lòng ABCD là hình bình hành. Hotline M là trung điểm cạnh SD. Biết diện tích s tam giác SAB bằng a2. Tính khoảng cách từ M tới mặt phẳng (SAB)

đến hình chóp hầu như S.ABCD có cạnh AB = a, góc giữa đường thẳng SA với mặt phẳng (ABC) bằng 45°. Thể tích khối chóp S.ABCD là:

mang đến đa diện ABCDEF có AD, BE, CF đôi một tuy vậy song. AD⊥ABC,AD+BE+CF=5, diện tích ta giác ABC bằng 10. Thể tích đa diện ABCDEF bằng:đến khối chóp S.ABC có những góc phẳng sinh hoạt đỉnh S bởi 60°, SA=1,SB=2,SC=3. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng:

Lăng trụ đứng tứ giác gồm đáy là hình thoi mà những đường chéo là 6cm và 8cm, biết rằng chu vi đáy bằng gấp đôi chiều cao lăng trụ. Tính thể tích khối lăng trụ

mang lại hình chóp S.ABC gồm SA⊥SB,SB⊥SC,SA⊥SC; SA=2a,SB=b,SC=c. Thể tích khối chóp là:

Mệnh đề nào sau đây sai?

cho tứ diện ABCD rất có thể tích bởi 18. điện thoại tư vấn A1là giữa trung tâm của tam giác BCD; (P) là khía cạnh phẳng qua A làm thế nào cho góc thân (P) với mặt phẳng (BCD) bằng 60°. Những đường thẳng qua B, C, D song song với AA1cắt (P) lần lượt tại B1,C1,D1. Thể tích khối tứ diệnA1B1C1D1 bằng?
Xem thêm: Maria Says She&Rsquo;D Like To Have Been Put In A Higher Class

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cho hình chóp sabc gồm đáy ABC là tam giác vuông trên A