Cho a gam fe vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm hno3 0 8m và cu(no3)2 1m

     

Câu 1469: Cho a gam sắt vào 100ml hỗn hợp hỗn hợp có HNO3 0,8M với Cu(NO3)2 1M. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 0,92a gam hỗn kim loại tổng hợp loại cùng khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5). Cực hiếm của a là?

A.

Bạn đang xem: Cho a gam fe vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm hno3 0 8m và cu(no3)2 1m

8,4

B.

Xem thêm: Phản Xạ Có Điều Kiện Và Không Điều Kiện Và Phản Xạ, Phản Xạ Có Điều Kiện

5,6

C.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Giai Đoạn Tân Kiến Tạo, Nêu Đối Với Sự Phát

11,2

D. 11,0


Giải chi tiết:

Vì sau phản bội ứng chiếm được hỗn hợp kim loại (Cu, Fe) => Cu2+ gia nhập phản ứng hết và dung dịch sau bội nghịch ứng ko tồn tại ion Fe3+ (tồn tại ion Fe2+)

*
= 0,08 (mol);
*
= 0,28 (mol);
*
= 0,1 (mol)

3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,03 ← 0,08 → 0,02

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu (2)

0,1 ← 0,1 → 0,1

=> a - (0,03 + 0,1) + 0,1.64 = 0,92a a = 11 (gam) => Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát