TÌM 3 SỐ CÓ TỔNG BẰNG 210 BIẾT 6/7 SỐ THỨ NHẤT BẰNG 9/11 SỐ THỨ HAI

     

cho 3 so co tong la 210 biet rang 6/7do thu nhat bang 9/11 so thứ 2 và bằng 2/3 số thứ 3 vậy số lớn nhat trong 3 so là
Bạn đang xem: Tìm 3 số có tổng bằng 210 biết 6/7 số thứ nhất bằng 9/11 số thứ hai

*Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Về Mục Đích Học Tập Của Học Sinh Ngày Nay (4 Mẫu)

cho 3 so co tong la 210, biet rang 6/7 so thu nhat bang 9/11 so thu nhì va bang 2/3 so thu ba, tim so lon nhat trong ba so
Xem thêm: Top 22 Bài Thuyết Minh Về Áo Dài Lớp 9, Thuyết Minh Về Chiếc Áo Dài Việt Nam Lớp 9

*

cho 3 số có tổng là 210. 6/7 số thứ nhất thì bằng 9/11 số thứ nhì và bằng 2/3 số thứ ba. Tìm số thứ nhất

Ta bao gồm : 6/7 số thứ nhất = 9/11 số đồ vật hai = 2/3 số thứ ba hay

18/21 số thứ nhất = 18/22 số vật dụng hai = 18/27 số thứ cha hay

1/21 số trước tiên = 1/22 số lắp thêm hai = 1/27 số sản phẩm công nghệ ba

Ta tất cả sơ trang bị :

ST1 : |---|---|---| 21 phần |---|

ST2 : |---|---|---| 22 phần |---|---|

ST3 : |---|---|---| 27 phần |---|---|---|---|---|---|---|

Số thứ nhất là :

210 : ( 21 + 22 + 27 ) x 21 = 63

Số thứ hai là :

210 : ( 22 + 21 + 27 ) x 22 = 66

Số thứ cha là :

210 - 63 - 66 = 81

Đáp số : .......Bạn đã xem: đến 3 so teo tong la 210 biet rang 6/7do thu nhat bang 9/11 so thứ 2 và bằng 2/3 số thứ 3 vậy số lớn nhat vào 3 so là

Trọn tửsố phổ biến , ta gồm :

6/7 = 18/21

9/11 = 18/22

2/3 = 18/27

Vậy 18/21 số đầu tiên bằng18/22 số đồ vật hai với bằng18/27 số thứ cha .Bạn đã xem: tìm số bé bỏng nhất vào 3 số gồm tổng là 210 biết 6/7 số đầu tiên bằng 2/3 số lắp thêm 2cho 3 số gồm tổng là 210, hiểu được (frac67) số trước tiên = (frac911) số đồ vật hai và = (frac23) số sản phẩm công nghệ 3

Theo bài ra ta gồm sơđồ:

Số thứ nhất : 21phần bằng nhau

Số thứ hai : 22 phần bởi nhau

Số vật dụng 3 : 27 phần bằng nhau

Theo sơđồ , tổng thể phần bằng nhau là :

21 + 22 + 27 = 70 ( phần )

Số trước tiên là :

210 : 70 x 21 = 63

Số thiết bị hai là :

210 : 70 x 22 = 66

Số thứ cha là :

210 - ( 63 + 66 ) = 81

=> 18/21 số trước tiên = 18/22 số máy hai = 18/27 số thiết bị ba

=> Số trước tiên là 21 phần , số thứ hai là 22 phần , số thứ tía là 27 phần như thế

Tổng số phần cân nhau là : 21 + 22 + 27 = 70 ( phần )

Số thứ nhất là : 210 : 70 x 21 = 63

Số đồ vật hai là : 210 : 70 x 22 = 66

Số thứ ba là : 210 : 70 x 27 = 81

Đáp số : 63 , 66 , 81

Gọi a là số thiết bị nhất, b là số thiết bị 2, c là số sản phẩm công nghệ 3. Theo đề bài ta có:a + b + c = 210 (1)và 6/7.a = 9/11.b = 2/3.c6/7.a = 2/3.c => a = 7c/9 (2)9/11.b = 2/3.c => b = 22c/27 (3)Thế (2), (3) vào (1) ta được: 7c/9 + 22c/27 + c = 210=> 21c + 22c + 27c = 5670=> 70c = 5670=> c = 81

Tim 3 so co tong bang 210 , biet rang (frac67)so thu nhat bang(frac911)so thu 2 va bang(frac23)so thu 3

Đổi 6/7=18/21;9/11=18/22;2/3=18/27

Ta gồm sơ đồ:

Số trang bị nhất:/-----------/ 21 phần

Số máy hai:/------------/ 22 phần } 210

Số thứ ba:/-----------------/ 27 phần

Tổng số phần bằng nhau:

21+22+27=70 phần

Số trước tiên là:

210:70x21=63

Số thiết bị hai là:

210:70x22=66

Số thứ cha là:

Đáp/Số: Số trước tiên là 63

Số đồ vật hai là 66

Số thứ tía là 81

 

doi 6/7=18/21 9/11=18/22 2/3=18/27

so thu 1 la

210:(21+22+27)x21=63

so thu 2 la

210:(21+22+27)x22=66

so thu 3 la

k nha

trọn tử số tầm thường là 18 ta có:

6/7=18/21,, 9/11=18/22;2/3=18/27

vậy ta bao gồm :18/21bawngf 18/22 số thứ 2 và bằng 18/27 số thiết bị ba

Tổng số phần đều bằng nhau là:21+22+27=70

Số thứ nhất là:210:70 x 21=63

Số đồ vật hai là:210:70 x22= 66

Số thứ tía là:210-(63+66)=81

đáp số :...................

1,Tìm tía số có tổng là 210,biết 6 phần 7số thứ nhất= 9 phần 11 số thứ hai và= 2 phần 3 số thứ 3

6/7 = 18/21 ; 9/11 = 18/22 ; 2/3 = 18/27

Tổng số phần đều bằng nhau là:

21 + 22 + 27 = 70 phần

Số đầu tiên là:

210 : 70 x 21 = 63

Số sản phẩm hai là:

210 : 70 x 22 = 66

Số thứ cha là:

210 - 63 - 66 = 81

Đáp số : 63 ; 66 ; 81

Ta có:

6/7 số đầu tiên = 9/11 số thiết bị hai = 2/3 số sản phẩm công nghệ ba

=> số trước tiên = 2/3 : 6/7 = 7/9 số sản phẩm công nghệ ba; số sản phẩm công nghệ hai = 2/3 : 9/11 = 22/27

Lại có: số trước tiên + số máy hai + số thứ cha = 210

=> 7/9 số thứ tía + 22/27 số thứ cha + số thứ tía = 210

=> số thứ bố x (7/9 + 22/27 + 1) = 210

=> số thứ bố x 70/27 = 210

=> số thứ bố = 210 : 70/27 = 81

=> số trước tiên = 81 x 7/9 = 63

=> số máy hai = 81 x 22/27 = 66

6/7 = 18/21 ; 9/11 = 18/22 ; 2/3 = 18/27

Tổng số phần đều bằng nhau là:

21 + 22 + 27 = 70 phần

Số đầu tiên là:

210 : 70 x 21 = 63

Số sản phẩm hai là:

210 : 70 x 22 = 66

Số thứ bố là:

210 - 63 - 66 = 81

Đáp số : 63 ; 66 ; 81

Tim so teo 2 chu so biet rang tong nhị chu so cua so bởi vì bang 9 va neu lay chu so thu nhat phân chia cho chu so thu hai thi duoc thuong la 3 va so du la 1