CHO 2 13G HỖN HỢP X GỒM 3 KIM LOẠI

     
*

Câu 6: cho 2,13 g tất cả hổn hợp X tất cả 3 sắt kẽm kim loại Mg, Cu với Al ngơi nghỉ dạng bột tính năng hoàn toàn cùng với oxi thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm các oxit có cân nặng 3,33 gam. Thể tích dd HCl 2M đầy đủ để bội nghịch ứng không còn với Y là:

A. 90 ml B. 57 ml C. 75 ml D. 50ml


*

Bảo toàn khối lượng:

m kim loại+ mO2= moxit

=> mO2= 3.33-2.13=1.2g

=> nO2= 1.2/32=0.0375mol

=>nO=0.075mol

mà cứ 1O + 2H+ = 1H2O

=> 0.075mol 0.15mol

vậy nH+ nên dùng là 0.15mol

mà CM=n / V => V= n / cm = 0.15 / 2 = 0.075l =75ml

=> câu trả lời C 


*

Cho 2,13 gam hỗn hợp X có Mg, Al, Cu, Fe tác dụng hoàn toàn cùng với oxi thu được hỗn hợp Y gồm những oxit có cân nặng 3,33 gam. Thể tích dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1M với H2SO4 2M vừa đủ để phản bội ứng không còn với Y là:

A. 15ml.

Bạn đang xem: Cho 2 13g hỗn hợp x gồm 3 kim loại

B. 45 ml.

C. 50 ml.

D. 30 ml.


Cho 2,13 gam hỗn hợp gồm Cu, Al sinh sống dạng bột công dụng hoàn toàn cùng với oxi thu được tất cả hổn hợp X tất cả 2 oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 0,6 M vừa đủ để phản ứng hết với X là?

A . 300 ml

B. 200 ml

C . 150 ml

D. 250 ml


Cho 14,3 gam hỗn hợp X bao gồm ba kim loại Mg, Zn với Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn cùng với oxi, thu được tất cả hổn hợp Y gồm những oxit có khối lượng 22,3 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M hoàn toản để bội phản ứng hết với Y là A. 2,0 lít. B. 1,0 lít. C. 0,5 lít. D. 1,5 lít.

Cho 14,3 gam các thành phần hỗn hợp X gồm ba sắt kẽm kim loại Mg, Zn cùng Al ngơi nghỉ dạng bột chức năng hoàn toàn cùng với oxi, thu được tất cả hổn hợp Y gồm những oxit có khối lượng 22,3 gam. Thể tích hỗn hợp HCl 2M hoàn toản để làm phản ứng không còn với Y là

A. 2,0 lít.

B. 1,0 lít.

C. 0,5 lít.

D. 1,5 lít.


có ai mang lại tớ hỏi bài này:Cho 2,13g các thành phần hỗn hợp X bao gồm ba sắt kẽm kim loại Mg, Cu cùng Al nghỉ ngơi dạng bột công dụng hoàn toàn cùng với oxit thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm những oxit có khối lượng 3,33g. Thể tích dd H2SO4 2M hoàn toản để phản nghịch ứng không còn với Y là bao nhiêu. Có 4 câu trả lời cho là 90ml, 37.5ml, 75ml, 50ml. Yêu cầu giải cơ mà ko được dùng phương thức thăng bằng eletron cơ. Mong muốn bạn nào biết giúp đỡ, mình cảm ơn nhiều. 

có ai mang lại tớ hỏi bài bác này:

Cho 2,13g tất cả hổn hợp X có ba kim loại Mg, Cu cùng Al nghỉ ngơi dạng bột tính năng hoàn toàn cùng với oxit thu được tất cả hổn hợp Y gồm những oxit có cân nặng 3,33g. Thể tích dd H2SO4 2M đầy đủ để bội phản ứng không còn với Y là bao nhiêu. Gồm 4 lời giải cho là 90ml, 37.5ml, 75ml, 50ml. đề nghị giải mà lại ko được dùng phương thức thăng bởi eletron cơ. ý muốn bạn làm sao biết giúp đỡ, bản thân cảm ơn nhiều.

 


Cho 8,654 gam hỗn hợp X tất cả khí Cl2 và O2 tính năng vừa đầy đủ với 0,396 mol tất cả hổn hợp Y bao gồm Mg, Zn, Al, thu được 23,246 gam các thành phần hỗn hợp Z bao gồm muối clorua và oxit của 3 kim loại. Mang đến Z bội phản ứng trọn vẹn với V ml hỗn hợp HCl 1M, thu được dung dịch T. Cho từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 2M vào T đến khi lượng kết tủa thu được không chuyển đổi về khối lượng thì phải vừa đủ 286 ml. Quý giá của V là A. 780. B. 864. C. 572. D. 848.

Cho 8,654 gam tất cả hổn hợp X bao gồm khí Cl2 và O2 công dụng vừa đủ với 0,396 mol các thành phần hỗn hợp Y bao gồm Mg, Zn, Al, chiếm được 23,246 gam các thành phần hỗn hợp Z bao gồm muối clorua cùng oxit của 3 kim loại. Mang lại Z làm phản ứng toàn diện với V ml dung dịch HCl 1M, thu được hỗn hợp T. Mang lại từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 2M vào T đến khi lượng kết tủa nhận được không chuyển đổi về khối lượng thì buộc phải vừa đầy đủ 286 ml. Giá trị của V là

A. 780.

B. 864.

C. 572.

D. 848.


Đốt cháy lếu hợp bao gồm 1,92 gam Mg với 4,48 gam fe với tất cả hổn hợp khí X bao gồm clo với oxi, sau bội phản ứng chỉ thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm những oxit cùng muối clorua (không còn khí dư). Hài hòa Y bằng một lượng vùa dùng 120 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được hỗn hợp Z. đến dung dịch Z công dụng hoàn toàn với lượng dư AgNO3, nhận được 56,69gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong tất cả hổn hợp X gần với mức giá trị nào duy nhất sau đây? A. 56%. B. 54%. C. 52%. D. 76%.

Xem thêm: Tại Sao Thức Ăn Bị Ôi Thiu, Tìm Hiểu Nguyên Nhân Và Cách Bảo Quản Đúng


Đốt cháy hỗn hợp tất cả 1,92 gam Mg cùng 4,48 gam sắt với hỗn hợp khí X có clo và oxi, sau phản nghịch ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Tổ hợp Y bởi một số lượng vừa đủ 120 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được hỗn hợp Z. đến dung dịch Z tính năng hoàn toàn với lượng dư AgNO3, nhận được 56,69gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong các thành phần hỗn hợp X gần với mức giá trị nào tuyệt nhất sau đây?

A. 56%.

B. 54%.

C. 52%.

D. 76%.


Đốt cháy 8,6 gam láo hợp gồm Fe, Zn, Al và Mg trong những khi oxi dư, chiếm được 13,72 gam các thành phần hỗn hợp X. Toàn bộ X làm phản ứng hoàn toản với V ml dd HCl 2M. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của V là: A. 320 B. 480 C. 160. D. 240

Đốt cháy 8,6 gam láo lếu hợp bao gồm Fe, Zn, Al với Mg trong những khi oxi dư, thu được 13,72 gam các thành phần hỗn hợp X. Cục bộ X phản nghịch ứng toàn vẹn với V ml dd HCl 2M. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của V là:

A. 320

B. 480

C. 160.

D. 240


Cho hỗn hợp khí X bao gồm Clo và Oxi tác dụng vừa hết với 1,92 gam Mg cùng 4,48 gam Fe tạo ra hỗn thích hợp Y bao gồm muối clorua với oxit. Hòa tan hoàn toàn Y đề nghị 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Mang lại AgNO3 dư vào Z nhận được 56,69 gam kết tủa. Tỷ lệ theo thể tích khí Cl2 trong X là:

A. 53,85%.

B. 56,36%.

C. 76,7%.

D. 51,72%.

Xem thêm: Vẽ Anime Boy Lạnh Lùng - 900+ Lạnh Lùng Boy Anime Ý Tưởng Trong 2022


Cho m gam tất cả hổn hợp bột X có Mg cùng Fe vào 800 ml dung dịch cất CuCl2 0,5M với HCl 1M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam hỗn hợp Y tất cả hai kim loại. Khối lượng của Mg vào m gam tất cả hổn hợp X là A. 12,0 gam. B. 7,2 gam. C. 14,4 gam. D. 13,8 gam.

Cho m gam hỗn hợp bột X bao gồm Mg và Fe vào 800 ml dung dịch đựng CuCl2 0,5M với HCl 1M. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam tất cả hổn hợp Y gồm hai kim loại. Trọng lượng của Mg vào m gam các thành phần hỗn hợp X là