Cho 19

     
*

cho 19.3g các thành phần hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Zn và Cu vào 200ml hỗn hợp H2So4 loãng dư thu được 2,24 lít khí (đktc)a)tính thành % theo trọng lượng từng kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầub)tính độ đậm đặc mol axit sẽ dùng c)tính nồng độ mol của muối hạt sau bội nghịch ứng (cho rằng thể tích đổi khác ko xứng đáng kể)


*

PTHH: 

(Zn+H_2SO_4--->ZnSO_4+H_2)

(Cu+H_2SO_4-- imes-->)

a. Ta có: (n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1left(mol ight))

Theo PT: (n_Zn=n_H_2=0,1left(mol ight))

(Rightarrow m_Zn=0,1.65=6,5left(g ight))

(Rightarrow\%_m_Zn=dfrac6,519,3.100\%=33,7\%)

(\%_m_Cu=100\%-33,7\%=66,3\%)

b. Theo PT: (n_H_2SO_4=n_Zn=0,1left(mol ight))

Đổi 200ml = 0,2 lít

(Rightarrow C_M_H_2SO_4=dfrac0,10,2=0,5M)

c. Ta có: (V_dd_ZnSO_4=V_dd_H_2SO_4=0,2left(lít ight))

Theo PT: (n_ZnSO_4=n_Zn=0,1left(mol ight))

(Rightarrow C_M_ZnSO_4=dfrac0,10,2=0,5M)


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự
*

1/ mang lại 10,5 gam các thành phần hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào 200ml hỗn hợp H2SO4 loãng dư, fan ta chiếm được 2,24 lít khí (đktc ).

Bạn đang xem: Cho 19

a.Viết PTHH.

b.Tính mật độ mol của dung dịch H2SO4 đã tham gia phản ứng .

c.Tính khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại có trong tất cả hổn hợp đầu .

Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Về Mục Đích Học Tập Của Học Sinh Ngày Nay (4 Mẫu)


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa học
1
0

cho 18,6 gam tất cả hổn hợp sắt với kẽm tính năng với 200ml dd hcl dư chiếm được 6,72 lít khí H2 (đktc) .a)tính % theo trọng lượng của mỗi kim loại có trong các thành phần hỗn hợp ban đầub)tính độ đậm đặc mol dủa dd axit tham ra phản nghịch ứng c)tính nồng độ mol của muối bột sau làm phản ứng


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa học
1
1

Giúp mình 

Bài 2 : mang lại 10,5g các thành phần hỗn hợp 2kim nhiều loại Cu,Zn vào hỗn hợp 500ml H2SO4 loãng dư,người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).a/ Viết phương trình hoá học.b/Tính yếu tố tram cân nặng mỗi kim loại trong láo lếu hợp.c/ Tính độ đậm đặc mol dung dịch axit H2SO4.

 


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa học
1
1

Cho 10g hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Cu và Zn vào 100ml hỗn hợp H2SO4 loãng dư, fan ta chiếm được 2,24 lít khí (đktc); hiểu được Cu không phản ứng dung dịch H2SO4 loãng.a) Tính thành phần % theo cân nặng của các kim các loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.b) Tính mật độ mol (CM) của hỗn hợp H2SO4 sẽ dùng.

Xem thêm: Bạn Nào Sửa Được Lỗi Exit Code 201 Trong Free Pascal Là Lỗi Gì?


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa học
1
0

Cho 51,6 gam các thành phần hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Cu với Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư 2M, chiếm được 9,916 lít khí A (đkc)

a. Tính % trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp đầu

b. Tính khối lượng muối sinh ra

c. Tính thể tích dung dịch acid đang tham gia phản ứng.


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa học
0
0

Cho 8,9g Mg, Zn công dụng với 200g dung dịch HCL xM. Sau bội nghịch ứng thu được 2,24 l khí H2 sinh hoạt đktc?

a) Viết PTHH

b) Tính % khối lượng từng sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp thuở đầu ?

c) Tính nồng độ mol của HCL đã dùng?

d) Tính nồng độ mol những chất thu được sau phản bội ứng?

Giúp mình cấp tốc với:((


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa học
0
1

cho 10,4 g các thành phần hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Fe cùng Mg tính năng hoàn toàn với 200 ml dung dịch axit sunfuric loãng sau làm phản ứng nhận được 6,72l khí hidro (ở đktc). Tínha) cân nặng mỗi kim loại hỗn phù hợp ban đầub) mật độ mol của hỗn hợp axit đã dùng


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa học
1
0
cho tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại Ag với Zn vào dd 500ml H2SO4 loãng dư, bạn ta thu 2,24 lít khí sống đktc vào 2,16g chất rắn ko tana. Viết phương trình hóa họcb. Tính % mỗi kim loại trong lếu láo hợpc. Tính mật độ mol dd axit H2SO4 buộc phải dùngd. Tính thể tính không khí có mặt ở đktc lúc cho hóa học rắn ko tan chức năng hoàn tàn với dd H2SO4 đặc, nónggiúp ạ cần gấp cảm ơn ạ
Đọc tiếp

cho hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Ag cùng Zn vào dd 500ml H2SO4 loãng dư, người ta thu 2,24 lít khí sinh hoạt đktc vào 2,16g chất rắn ko tan

a. Viết phương trình hóa học

b. Tính % mỗi kim loại trong hỗn hợp

c. Tính độ đậm đặc mol dd axit H2SO4 yêu cầu dùng

d. Tính thể tính không khí có mặt ở đktc khi cho chất rắn ko tan công dụng hoàn tàn cùng với dd H2SO4 đặc, nóng

giúp ạ 

cần gấp 

cảm ơn ạ


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa học
1
0

Cho đôi mươi g lếu hợp bao gồm Sắt cùng đồng tác dụng với 100ml hỗn hợp HCl, thu được 2,24 lít khí hiđrô ở đktca) Tính nồng độ mol/l axit HCl sẽ dùng?b) Tính cân nặng kim nhiều loại trong lếu láo hợp?c) Tính thành phần xác suất các kim loại trong hỗn hợp?