Chia 20.8 Gam Hỗn Hợp Gồm Hai Andehit

     
phân tách 20,8 gam láo hợp tất cả hai anđehit 1-1 chức là đồng đẳng tiếp đến thành nhì phần bởi nhau:

- Phần một tác dụng hoàn toàn cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 đun nóng, chiếm được 108 gam Ag.

Bạn đang xem: Chia 20.8 gam hỗn hợp gồm hai andehit

- Phần hai tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, t0), thu được tất cả hổn hợp X có hai ancol Y và Z (MY Z). Đun lạnh X cùng với H2SO4 đặc ở 1400C, chiếm được 4,52 gam lếu hợp cha ete. Biết công suất phản ứng tạo thành ete của Y bằng 50%.

Hiệu suất phản nghịch ứng chế tạo ete của Z bằng

A. 40%.

B. 60%.

C. 30%.

D. 50%.


Đáp án B

► Xét một trong những phần ⇒ mhỗn đúng theo anđehit = 20,8 ÷ 2 = 10,4(g).

Xem thêm: Bộ Máy Nhà Nước Tư Sản - Bản Chất, Chức Năng Và Các Hình Thức

GIẢ SỬ không cất HCHO ⇒ nhỗn vừa lòng = nAg ÷ 2 = 0,5 mol.

⇒ Mtrung bình hỗn hợp = 10,4 ÷ 0,5 = 20,8 ⇒ nhiều loại

⇒ láo lếu hợp tất cả HCHO cùng CH3CHO cùng với số mol là 0,2 cùng 0,1.

► X có 0,2 mol CH3OH (Y) và 0,1 mol C2H5OH (Z).

Đặt công suất tạo ete của Z = x ⇒ nZ phản bội ứng = 0,1x mol.

nY phản bội ứng = 0,2 × 0,5 = 0,1 mol || 2 ancol → 1 ete + 1H2O.

Xem thêm: Đề Đọc Văn Bản Cổng Trường Mở Ra (Lý Lan), Đọc Hiểu Văn Bản: Cổng Trường Mở Ra (Lý Lan)

||⇒ nH2O = nancol bội phản ứng ÷ 2 = (0,05 + 0,05x) mol.

Bảo toàn khối lượng: 32.0,1 + 46.0,1x = 4,52 + 18.(0,05 + 0,05x)

||⇒ x = 0,6 = 60%


0 comment
Đăng nhập nhằm hỏi cụ thể

pr


thắc mắc hot cùng chủ đề

truyền bá


Đặt thắc mắc ngay
Thành viên nhiệt huyết nhất

Xếp hạng tuần này


Xếp hạng tháng này


*

xếp hạng tuần này Xếp hạng tháng này
bài viết mới độc nhất Lớp 12
Gửi report thành công!
Chúng tôi
Học tập
Liên kết
Tải ứng dụng
Bài viết bắt đầu nhất
*

*

Tiếp tục áp dụng web!
*

tận hưởng nhiều kỹ năng hơn với ứng dụng VietJack. Hỏi đáp miễn mức giá với gia sư. Thi online với hàng trăm bộ đề chuẩn.
coi bằng ứng dụng thường xuyên sử dụng web!
Đăng nhập vào hệ thống
×
thông tin tài khoản Facebook
tài khoản Google
chúng ta cũng có thể sử dụng thông tin tài khoản của khối hệ thống khoahoc.vietjack.com để đăng nhập!
lưu giữ mật khẩu
chúng ta quên mật khẩu?
Đăng nhập
Bạn chưa có tài khoản? Đăng cam kết ngay
Đăng cam kết vào khối hệ thống
×
thông tin tài khoản Facebook
tài khoản Google
bạn có thể sử dụng tài khoản của hệ thống khoahoc.vietjack.com để đăng nhập!
Đăng ký kết
Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập ngay
Khôi phục thông tin tài khoản
×
phục hồi
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay