Cách vào chứng từ ghi sổ

     

Mô tả nghiệp vụ

1. Kế toán nhờ vào Bảng tổng hợp hội chứng từ gốc cùng các loại hoặc bệnh từ gốc tập hòa hợp được để lập triệu chứng từ ghi sổ.

Bạn đang xem: Cách vào chứng từ ghi sổ

2. Kế toán chuyển Kế toán trưởng cam kết duyệt chứng từ ghi sổ.

3. Căn cứ Chứng từ ghi sổ, kế toán vào Tổng hợp.

4. địa thế căn cứ chứng từ ghi sổ, kế toán vào Sổ đăng ký chứng tự ghi sổ bỏ lên trên Bảng phẳng phiu phát sinh.

Xem/tải phim phía dẫn

Tải phim trả lời tại đây (xem phía dẫn mua phim)

Các bước thực hiện

a. Lập hội chứng từ ghi sổ từ chứng từ gốc

1. Vào nhiệm vụ Tổng hợp, lựa chọn Chứng từ ghi sổ/Lập chứng từ ghi sổ.

2. Nhập thông tin Diễn giải.

3. Nhập Ngày, Số triệu chứng từ ghi sổ.

4. Tích chọn giải pháp lậpLập từ hội chứng từ gốc.

5. Dìm Chọn triệu chứng từ.

Chọn khoảng thời gian.Nhấn Liệt kê.Tích chọn triệu chứng từ bên trên danh sách tác dụng hoặc tích lựa chọn vào ô ở bên cạnh Loại chứng từ để lựa chọn tất cả.

*

Nhấn Đồng ý.

6. Nếu như không muốn chọn bệnh từ như thế nào trên list liệt kê bệnh từ, anh/chị chọn triệu chứng từ trên danh sách, dìm Loại bỏ chứng từ.

Phần mềm hiển thị thông báo “Bạn cũng muốn loại bỏ bệnh từ … không?”. Dấn để xác nhận loại bỏ chứng từ, dìm Không để giữ nguyên chứng từ bên trên danh sách.

*

7. Dìm In, lựa chọn in mẫu:

S02a-H: bệnh từ ghi sổ.Chứng trường đoản cú ghi sổ.

Xem thêm: Thì Tương Lai Gần Trong Tiếng Anh, Thì Tương Lai Gần (Near Future)

*

b. Lập bệnh từ ghi sổ từ bảng tổng hợp bệnh từ thuộc loại

1. Sau khi lập Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, Vào nhiệm vụ Tổng hợp, lựa chọn Chứng từ bỏ ghi sổ/Lập triệu chứng từ ghi sổ.

2. Nhập tin tức Diễn giải.

3. Nhập Ngày, Số bệnh từ ghi sổ.

4. Tích chọn cách lập là Lập tự bảng tổng hợp triệu chứng từ cùng loại.

5. Dấn Chọn chứng từ.

Chọn Khoảng thời gian.Nhấn Liệt kê.Tích chọn chứng từ bên trên danh sách hiệu quả hoặc tích lựa chọn vào ô bên cạnh Loại bệnh từ để chọn tất cả.

*

Nhấn Đồng ý.

6. Nếu như không muốn chọn hội chứng từ như thế nào trên danh sách liệt kê hội chứng từ, anh/chị chọn chứng từ trên danh sách, nhấn vứt bỏ chứng từ.

Phần mềm hiển thị thông báo “Bạn có muốn loại bỏ hội chứng từ … không?”. Dìm để xác thực loại bỏ chứng từ, nhấn Không để không thay đổi chứng từ trên danh sách.

*

7. Dấn In, lựa chọn in mẫu:

S02a-H: hội chứng từ ghi sổ.Chứng từ bỏ ghi sổ.

*

c. Một số lưu ý khi lập triệu chứng từ ghi sổ

1. Chỉ lập được từ các chứng từ phát sinh đã làm được ghi sổ trên chương trình và lập chi tiết theo từng chiếc hạch toán tương ứng với từng cặp định khoản ghi vào sổ.

2. Một hội chứng từ gốc hoặc 1 bảng tổng hợp chứng từ cùng một số loại chỉ được nằm trong 1 chứng tự ghi sổ, nếu vẫn lập chứng từ ghi sổ rồi thì không được lập ở hội chứng từ ghi sổ khác.

3. Chỉ lập được hội chứng từ ghi sổ so với những chứng từ gốc gồm thông tin con số khác 0 hoặc giá trị hạch toán khác 0.

Xem thêm: Vai Trò Của Protein Đối Với Cơ Thể, Protein (Đạm) Là Gì

4. Những chứng tự chỉ có hạch toán mặt khác (định khoản đơn) như TK 004, 006, 008, 009, 012, 013, 014, 018 thì vẫn lập được bệnh từ ghi sổ bình thường.

5. Chứng từ ghi sổ được lập từ triệu chứng từ cội nếu có thay đổi (sửa hoặc xóa) triệu chứng từ cội thì sẽ được update lại vào chứng từ ghi sổ tương ứng.