CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH

     
*

Các nghiệp vụ kinh tế thường tạo ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp cơ mà kế toán cần thực hiện sẽ được dongan-group.com.vn tổng hợp rất đầy đủ trong nội dung bài viết dưới đây. 

Có thể bạn quan tâm: Học thực hành thực tế kế toán ở chỗ nào tốt

Các nghiệp vụ kinh tế tài chính thường gây ra

1. Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan

2. Thu góp vốn Nợ TK 1111/ tất cả TK 4111

3. Thu tạm ứng Nợ TK 111/ gồm TK 141

4. Thu bán hàng: phản ánh đồng thời 2 bút toán học tập lớp kế toán trưởng

Bút toán phản ánh giá vốn: Nợ 632/ tất cả TK 156Bút toán phản chiếu doanh thu:

Nợ TK 111,112,131

Có TK 5111

Có Tk 33311

5. Thu đền bù do nhân viên làm hư hỏng sản phẩm & hàng hóa Nợ TK 1111/ bao gồm TK 3388

6. Thu nhượng bán tài sản Nợ TK 1111/ có TK 711, tất cả TK 33311

7. Thu lãi cho vay vốn Nợ TK 1111/ có TK 515

8. Thu tiền vì đi vay mượn ngân hàng cá thể Nợ TK 1111/ tất cả TK 311

9. Thu tiền bởi trước đây cho người khác vay, ni thu lại Nợ TK 1111/ có TK 3388

10. Thuế môn bài phải nộp day kem ke toan tai nha tphcm

Trích thuế môn bài phải nộp: Nợ TK 6422/ tất cả TK 3338Chi nộp thuế môn bài Nợ TK 3338/ tất cả TK 1111

11. Chi liên quan chi phi quản ly: tiếp khách, đưa ra mua văn phòng phẩm,, đồ dùng văn phòng, chi trả tiền năng lượng điện thoại, internet, fax, gởi bưi phẩm, chi lệ phí, giá cả thành lập, bỏ ra quảng cáo Nợ TK 6422/Có TK 1111

VAT của các dịch vụ trên Nợ TK 1331/ tất cả TK 1111

12. Ngân sách thanh lý tài sản Nợ TK 811/ bao gồm TK 1111

13. Thuế GTGT Nợ TK 33311/ gồm TK 1111

14. Bỏ ra nộp thuế TNDN Nợ TK 3334/ bao gồm TK 1111

15. Chi nộp thuế TNCN TK 3335/ tất cả TK 1111 giấy tờ thủ tục thanh lý tài sản

16. Chi tương quan chi phí bán hàng (như cai quản doanh nghiệp) Nợ TK 641/ gồm TK 1111

17. Bỏ ra hoa hồng: Nợ TK 6422/Có TK 1111

18. Bỏ ra tạm ứng Nợ TK 141/Có TK 1111

19. Chi trả nợ Nợ TK 331/Có TK 1111 tự học tập kế toán online miễn phí

20. Chi trả lương, kèm bảng bảng lương Nợ TK 334/Có TK 1111

21. Chi nộp các khoản bảo hiểm

Chi nộp BHXH Nợ TK 3383/ có TK 1111: 26%Chi nộp BHYT Nợ TK 3384/Có TK 1111: 4,5%Chi nộp BHTN Nợ TK 3389/ có TK 1111: 2%

22. Bỏ ra mua hàng-trả tiền phương diện lớp học giao dịch thanh toán quốc tế

Nợ TK 1561/ gồm TK 1111VAT hóa đối chọi mua vào Nợ TK 1331/ gồm TK 1111

23.


Bạn đang xem: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh


Xem thêm: Phóng To Slide Powerpoint Khi In T Khi Trình Chiếu, Định Dạng In Trong Powerpoint


Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 11 Có Đáp Án Lớp 11 Có Đáp Án, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 11


Bỏ ra trả lãi vay Nợ TK 6351/ tất cả TK 1111

24. Chi tiền mặt, mua nguyên vật dụng liệu

Nợ TK 152/ gồm TK 1111VAT hóa đối chọi mua vào Nợ TK 1331/ tất cả TK 1111

25. Chi tiền tương quan đến sản xuất khóa huấn luyện và đào tạo tuyển dụng chuyên nghiệp

TK 154/ gồm TK 1111VAT mua vào Nợ TK 1331/ bao gồm TK 1111

26. Chi cho những người ngoài mượn Nợ TK 1388/ có TK 1111

27. Bỏ ra nộp tiền khía cạnh vào tài khoản ngân hàng Nợ TK 1121/ bao gồm TK 1111

28. Chi trả tiền đơn vị theo từng mon Nợ TK 6427/ có TK 1111

Chi trả chi phí nhà nhiều tháng trả 1 lần Nợ TK 142/ tất cả TK 1111

29. Bỏ ra tiền ráng chân, ký kết quỹ (= 1 năm) Nợ TK 244/ tất cả TK 1111

31. Bỏ ra trả vốn vay Nợ TK 311/ có TK 1111

32. Chi trả nơ hàng hóa dịch vụ thương mại mua vào Nợ TK 331/ tất cả TK 1111

33. Mua hàng , không trả tiền

Nợ TK 1561/ tất cả TK 331VAT nguồn vào Nợ TK 1331/ tất cả TK 331

34. Sở hữu hàng, chưa trả tiền

Mua lao lý dụng ráng về thực hiện ngay Nợ TK 242/ tất cả TK 331VAT nguồn vào Có TK 1331/ gồm TK 331

35. Chào bán hàng, người sử dụng nợ, chưa trả

Nợ TK 131/ gồm TK 5111VAT của hóa solo Nợ TK 131/ có TK 33311

36. Hạch toán giá vốn hàng bán, nếu xuất hàng hóa Nợ TK 632/ bao gồm TK 1561

37. Giá vốn nếu hàng ko qua kho, hoặc công trinh tạo Nợ TK 632/ có TK154

38. Tổn phí chuyển khoản ngân hàng Nợ TK 6422/ tất cả TK 1121

39. Lãi chi phí gửi ngân hàng Nợ TK 1121/ tất cả TK 515

40. Lãi tiền vay mượn – hạch toán vào chi phí Nợ TK 6351/ tất cả TK 1121

41. Hạch toán lương

Lương bộ phận nào hạch toán TK liên quan

Lương sản xuất Nợ TK 154/ có TK 3341Lương bộ phận văn phòng Nợ TK 6422/ bao gồm TK 3341Lương Bộ phận bán hàng Nợ TK 6421/ tất cả TK 3341

Hạch toán BHXH tính vào chi tiêu DN

BHXH của bộ phận sản xuất: 18% Nợ TK 154/ tất cả TK 3383BHXH của bộ phận văn phòng: 18% Nợ TK 6422/ bao gồm TK 3383BHXH của bộ phận bán hàng: 18% Nợ TK 6421/ tất cả TK 3383

BHXH trừ vào lương (tất cả người công nhân viên, người có quyền lực cao đều tính chung) 8%:

Nợ TK 3341/ gồm TK 3383

Hạch toán BHYT tính vào giá cả doanh nghiệp

BHYT của bộ phận sx: 3,5% Nợ TK 154/ bao gồm TK 3384BHYT của bộ phận VP : 3,5% Nợ TK 6422/ gồm TK 3384BHYT của bộ phận bán hàng: 3,5% Nợ TK 6421/ có TK 3384

BHTN trừ vào lương (tất cả người công nhân viên, giám đốc đề tính chung) 1%:

Nợ TK 3341/ tất cả TK 3389

Hạch toán BHTN trừ vào lương NV

BHTN của bộ phận sx: 1% Nợ TK 154/ tất cả TK 3389BHTN của bộ phận VP : 1% Nợ TK 6422/ có TK 3389BHTN của bộ phận bán hàng: 1% Nợ TK 6421/ có TK 3389

42. Khấu hao TSCD thực hiện cho VP Nợ TK 6422/ tất cả TK 2141

Khấu hao TSCD áp dụng cho khiếp doanh bh Nợ TK 6421/ tất cả TK 2141Khấu hao TSCD áp dụng cho thêm vào Nợ TK 154/ bao gồm TK 2141

43.1 Phân bổ chi tiêu ngắn hạn (TK 142)

Hàng tháng phân bổ CCDC ngắn hạn tính vào CP

Dùng đến BH: Nợ TK 6421/ có TK 142Dùng cho phần tử VP: Nợ TK 6422/ bao gồm TK 142Dùng cho phần tử SX: Nợ TK 154/ bao gồm TK 142

43.2. Phân bổ chi phí dài hạn ( tk 242)

Dùng mang lại bảo hiểm: Nợ TK 6421/ có TK 242Dùng cho phần tử văn phòng: Nợ TK 6422/ gồm TK 242Dùng cho thành phần sản xuất: Nợ TK 154/ bao gồm TK 242

43. Khi nộp thuế GTGT vào kho tệ bạc Nợ TK 33311/ có TK 1111

44. Nhập kho thành phẩm Nợ TK 155/ tất cả TK 154

Nếu xuất chào bán thẳng

Hoặc bàn giao trong tạo ra Nợ TK 632/ gồm TK 154

Trên đây là tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế tài chính thường gây ra trong thực tế. Mong muốn rằng sẽ bổ ích với chúng ta đang học hay tò mò về kế toán.